2.45-2016.R3 04/25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Proje Yönetimi Aktivite Üzerinden Alt Aktivite Eklendiğinde Kod Alanına Üst Aktivite Kodunun Gelmesi

Projeler-Aktiviteler-Ekle-Alt Aktivite Ekle ile açılan Proje Aktivitesi penceresinde yer alan Kod alanına, üst aktivitenin kodunun öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


2.Projeler-Aktivite Ekranında Aktivite Gerçekleşen Başlangıç Bitiş Tarihleri

Projeler-Aktiviteler ekranında listelenen aktivitelere ait kolonlar arasına Gerçekleşen Başlangıç Tarihi, Gerçekleşen Başlangıç Saati, Gerçekleşen Bitiş Tarihi, Gerçekleşen Bitiş Saati alanları eklenmiştir.


3.Malzeme Ambar Toplamları Penceresinde Ambar Listelenen Alanda Genişleme Fiili/Gerçek Stok Kolonlarında Sıralama Yapma

Malzemeler-Bağlı Kayıtlar-Ambar Toplamları penceresinde ambarların listelendiği alan genişletilmiştir. Fiili stok ve gerçek stok kolonlarında ise sıralama yapılması sağlanmıştır.


4.Sevkiyat Fişinde Ağırlık ve Hacim Bilgilerinin Güncellenmesi

Sevkiyat fişinde yer alan sevkiyat hareketleri alanında listelenen satırlarda, dahil işareti atıldığında ya da kaldırıldığında ağırlık ve hacim bilgilerinin güncellenmesi için "Ağırlık/Hacim Bilgilerini Güncelle" düğmesi eklenmiştir.


5.Proje Hakediş Hesaplamalarında Yeşil Defter ve Metraj Cetveli Girişi

Proje hakediş hesaplamalarının metraj cetveli bilgileri üzerinden yapılabilmesi için Hakedişler penceresine "Yeşil Defter ve Metraj Cetveli" sekmesi, Proje Yönetimi parametrelerine de "Hakediş İmalat Toplamı Hesaplamasında: Gerçekleşme Bilgileri Kullanılsın / Metraj bilgileri kullanılsın" seçeneği eklenmiştir.


6.Satış/Satınalma Yönetimi Fatura Durum Değişikliğinde Bağlı İrsaliyelerin Durumu

Satış ve Satınalma Faturalarının durumu değiştirilirken bağlı irsaliyelerin durumunun değişip değişmeyeceği parametreye bağlanmıştır. Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Yönetimi Parametreleri-Fatura başlığı altına "Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Durumu Değiştirilsin: Evet/ Hayır/ Kullanıcıya Sorulacak" parametresi eklenmiştir.


7.Bütçe Revizyon Durumunda Bütçe Kontrolü

Bütçelerin durumu Revizyona alındığında fiş / faturalarda bütçe kontrolünün yapılıp yapılmayacağı parametreye bağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Bütçe Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri-Bütçe başlığı altına "Revizyon Durumunda Bütçe Kontrolü Yapılsın: Evet/ Hayır" parametresi eklenmiştir.


8.Satış/ Satınalma Sipariş/İrsaliye/Faturalarda indirim Sonrası Net Tutar

Satış/Satınalma Sipariş/İrsaliye/Faturala satırlarına "Net Tutar" kolonu eklenmiştir. Bu alanda malzeme satırına uygulanan indirim ve promosyonlar hariç tutarı gösterilir.


9.Satış/ Satınalma Sözleşme Avans Ödemelerinde Banka Fişleri

Sözleşmeler üzerinden yapılan avans ödemelerinin banka fişleri ile yapılabilmesi için satış/satınalma sözleşmeleri F9-Sağ fare tuşu menüsü-Avans Fişi Oluştur seçenekleri arasına Banka Fişi eklenmiştir.
Hangi banka fişinin açılacağının öndeğer olarak belirlenmesi için Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Yönetimi Öndeğerleri-Diğer Hareketler başlığı altına "Sözleşme Öndeğer Banka Fiş Türü(Avans)" seçeneği eklenmiştir.
Banka Fişleri satırına "Stopaj Tutarı" ve "Sözleşme No" kolonları eklenmiştir.


10.Analiz Boyutu Türleri Bütçe Satırında Seçilen Analiz Boyutunda Kullanıldığında Silinememeli

Analiz boyutu türleri, bütçe satırında seçilen analiz boyutunda kullanılıyorsa, durumu kullanımdışı yapılarak silinemez, aksi durumda uyarı alınır.


11.Malzeme Takımlarının Sadece Tek Parça Olarak Hareket Etmesi

Malzeme takımı türündeki malzemelerin stok hareketlerinin takibini yaparken "ayrı parçalar halinde" takip edilmesi seçeneği sistemden kaldırılarak sadece tek parça halinde hareket etmesi sağlanmıştır.


12.Proje Aktivitelerinde Alt-Üst Aktivite Bazında Renklendirme

Proje aktivitelerinde alt ve üst aktivite satırlarında renklendirme yapılması sağlanmıştır. Bunun için Aktiviteler satırında F9-Tercihler-Satır Renklendirme sihirbazında Aktivite Satırı kolon adı eklenmiştir.


13.Varlık Atamaları İşleminde Birden Fazla Satır Ekleme

Satınalma Faturası ve devir fişleri ile yapılan varlık atamaları işleminde birden fazla satır eklenerek atama yapılması sağlanmıştır.


14.Entegratör Sunucuya İletilemeyen e-Arşiv Faturaları Üzerindeki Gönder Butonu

Satış/ Satınalma Faturaları, İthalat / İhracat Dosyaları üzerinden ulaşılan faturalar, Satış Noktası Faturaları ve İhraç Kayıtlı faturalarda, aşağıda yer alan durumlardaki e-Arşiv faturalarının "Gönder" ve "Toplu Gönder" ile yazdırılması engellenmiştir.
0:e-Arşiv Faturası Oluşturulacak 1:e-Arşiv Faturası Oluşturuldu  6 :Sunucuda Hata alındı


15.Toplu Basım Filtrelerinde e-Arşiv Faturalarının Filtre Olarak Verilmesi

Satış/Satınalma Faturaları Toplu Gönder filtrelerine e-Dönüşüm türleri: Kağıt Fatura/ e-Fatura/ e-Arşiv Fatura/ e-Arşiv İnternet Faturası seçeneği eklenmiştir.


16.e-Dönüşüm Yönetimi

e-Fatura Alım işlemlerinin j-Guar üzerinden yapılması için e-Dönüşüm program bölümü sisteme eklenmiştir. Altında "e-Faturalar: Posta Kutusu / Gelen e-Faturalar / Giden e-Faturalar" seçenekleri ile "e-Arşiv:Giden e-Arşiv Faturaları" yer alır.


17.Banka Alınan/Verilen Hizmet Faturaları İçin Hesap No ve IBAN Alanlarının Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Banka Hesapları -> Banka Hesapları Listesi -> IBAN Kolonu eklenmiştir.


18.Borç/Alacak Toplamları Raporuna Fiş Türlerine Göre Ayrı Ayrı Özel Kod Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Borç / Alacak Toplamları -> Fiş Türlerine göre ayrı ayrı özel kod filtresi eklenmiştir.


19.Kasadan Yapılan Tahsil ve Tediye Girişlerinde Fişe Yazılan Özel Kod'un, Oluşan Muhasebe Fişine de Gelmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Muhasebe Tahsil ve Muhasebe Tediye Türlerinde fişe yapılan Özel Kod'un oluşan muhasebe fişine gelmesi sağlanmıştır.


20.Banka Hesap Ekstresinde Bankadan Girilen Gider Faturalarının Satır Bilgilerinin de Görüntülenmesi

Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> Banka Hesap Ekstresi Raporunda;

 • Çek/Senet Başlığının Basılması
 • Alınan/Verilen Hizmet Faturaları Satırlarının Listelenmesi

Sağlanmıştır.


21.Eğitim Talep Planlama İşleminde, Birden Fazla Eğitim Tanımı İçin Eğitim Talep Kaydı Oluşturulması

Eğitim Yönetimi -> İşlemler -> Eğitim Talep Planlama -> Kayıtlar sayfasındaki "Eğitim Tanımı" bölümü kaldırılmıştır.
Filtreler sayfasına "Eğitim Kodu", "Adı", "Gelişim Aktivite Tanımları", "Eğitim Şekli" ve "Özel Kod" filtre satırları eklenmiştir.

22.Cari Hesap İhtar İşlemlerine Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap İhtar Hareketleri -> Gönder -> "Cari Hesap Bazında Gönder" seçeneği eklenmiştir. Böylece ihtar mektuplarının "cari hesap bazında" da gönderimi sağlanmıştır.
Cari Hesap İhtar Hareketlerine "İhtar Değerlendirme Türü" filtresi eklenmiştir.


23.Cari Hesaplar Üzerinden Ulaşılan Sevkiyat Adreslerinin "Adres" Alanı Karakter Sayısının Arttırılması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Sevkiyat Adresleri -> Ekle -> Cari Hesap Sevkiyat Adresi -> Adres alanının karakter sayısı 200'e çıkartılmıştır.


24.Cari Hesaplar Listesi / Cari Hesap Hareketleri Listesine "Hareket Numarası" Kolonunun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesaplar -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Hareketler -> "Hareket Numarası" Kolonu eklenmiştir.


25.Yevmiye Defteri'ne Filtre Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Defter ve Dökümler -> Yevmiye Defteri -> "Ticari Sistem Fiş Bilgileri (Basılacak / Basılmayacak)" Filtresi eklenmiştir. Böylece ticari sistem fiş bilgilerinin basılıp basılmayacağının belirlenmesi sağlanmıştır.


26.İki Tarih Arası Mizan Raporuna Filtre Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Hesap Durumları -> İki Tarih Arası Mizan -> "Listeleme Şekli (Muhasebe Hesabına Göre / Organizasyonel Birime Göre)" Filtresi eklenmiştir.


27.Banka Hesaplarına Ait IBAN Numaralarının Görüntülendiği Ekran ve Satırlarda, IBAN Numaralarının 4'er Hane Şeklinde Görüntülenmesi

Banka Hesaplarına ait IBAN Numaralarının görüntülendiği ekran ve satırlarda, IBAN Numaralarının 4'er li haneler şeklinde görüntülenmesi sağlanmıştır:

 • Banka Hesapları Kayıt Pencerelerinde
 • Müşteri Çeki ve Kendi Çekimiz Kayıt Ekranlarında
 • Cari Hesaplara Bağlı Banka Hesaplarının seçildiği ekranlarda


28.Sicil Kartı Üzerinde Alt Birim Bilgisinin Girilmesi

Sistem İşletmeni -> Kurumlar -> F9 -> Ekle -> Genel Alt Birim seçeneği eklenmiştir.
Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartı -> "Alt Birim" alanı eklenmiştir.

29.İbraname Raporuna İzin Ücretinin Net Tutarının Getirilmesi

Personel Yönetimi -> Hareketler -> İşten Çıkış Hareketleri (Kayıtları) -> F9 -> Genel -> İbraname -> İzin ücretinin net tutarının getirilmesi sağlanmıştır.


30.Sicil Kartı Atama Kaydında Bulunan "Kazanılmış Hak Derecesi" Alanının Adının "Kadro Derecesi" Olarak Değiştirilmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> F9 -> Çalışma Bilgileri -> Atamalar


31.Puantaj Kart Tipi "Kıst Maaş" Seçildiğinde Çalışma Günü 30 Gelmesi ve Pasif Olması

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartları -> Puantaj Kartı oluştur ile eklendiğinde ve puantaj kart tipi "Kıst Maaş" olarak seçildiğinde çalışma gününün "30" olarak gelmesi ve pasif olması sağlanmıştır.


31.İzin Talebinde Kullanıcıların Açıklama Girebileceği Zorunlu Bir Alan Olması

Sistem Ayarları > İzin Yönetimi > İzin Türleri'ne 13 İş Aktivitesi" türü eklenmiştir. 


32.Ana Hesap Planı / İlgili Hesap Üzerinden Onaylı Muhasebe Hareketlerine Ulaşılması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Ana Hesap Planı -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Onaylı Muhasebe Hareketleri seçeneği eklenmiştir.


33.Personel Yönetimi Parametreleri / Kullanıcı Tanımlı Gruplama Alanına SGK Statüsü ve Personel Statüsü seçeneklerinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Personel Yönetimi -> Parametreler -> Kullanıcı Tanımlı Gruplama -> "SGK Statüsü" ve "Personel Statüsü" seçenekleri eklenmiştir.


34.Finans Raporları Altına "Açık Hesap" Raporunun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Ödeme / Tahsilat Raporları -> Açık Hesap Raporu eklenmiştir.


35.Asgari Ücret Teşviki İle İlgili, Kimlerin Teşvik Alacağının Ayrı Bir Raporda Görüntülenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Asgari Ücret Teşviki Raporu eklenmiştir.


36.Kişiye Özel Hedef Tanımı Yapılabilmeli 91592

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı -> "Kullanım Şekli" alanı eklenmiştir. "Özel Hedef" alanı kaldırılmıştır.
Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı -> "Personeller" sayfası eklenmiştir.


37.Performans Kaydında Çalışan ve Yönetici Onaylarının Kaydedileceği Alanların Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kaydı ekranı -> "Değerlendirilen Onayı" ve "Onay Açıklaması" alanları eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları Listesi -> Değerlendirilen Onayı alanı eklenmiştir.

2.45-2016.R3-2 05/16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


38.ÖTV İstisnası İçeren e-Fatura/e-Arşiv Kontrolü

ÖTV istisnası içeren e-Fatura/e-Arşiv faturalarında istisna sebebinin takip edilmesi için, fatura satırı ve Diğer sekmesi altına "Ek Vergi Muafiyet Kodu ve Ek vergi Muafiyet Sebebi" alanları eklenmiştir.
İlgili ÖTV istisna kodları sisteme tanımlanmıştır. Fatura satırında ek vergi tutarı sıfır olduğunda, ek vergi muafiyet kodu ve sebebi alanlarına bilgi girişi zorunlu tutulmuştur.


39.Proje Üzerinden Bağlı Konuların Takibi

Projeye bağlı konu listelerinin takibi için Projeler-Bağlı Kayıtlar menüsü altına Proje İhtiyaç Listeleri seçeneği eklenmiştir. Proje ihtiyaç listesinin raporlanabilmesi için de Projeler-Bilgiler menüsüne Proje İhtiyaç Listesi Raporu eklenmiştir.


40.Satış Yönetimi/ İşlemler/ Sevkiyat Planlama İşlemi Kapatılması

Satış Yönetimi-İşlemler-Sevkiyat Planlama işlemi sistemden kaldırılmıştır.


41.Satınalma Taleplerinde Karşılama Türü Seçeneklerine Ambar Transferi

Satınalma talepleri fiş satırı karşılama türü alanına ve Satınalma Öndeğer ve Parametreleri-Diğer Hareketler-Satınalma Talebi Karşılama Türü seçenekleri arasına "Ambar Transferi" eklenmiştir.


42.e-Dönüşüm Modülü İçerisinde Uygulama Yanıtlarının Takip Edilmesi

Uygulama yanıtlarının takibi için e-Dönüşüm/ e- Fatura/ Posta Kutusu/ Bağlı Kayıtlar menüsüne ve e-Dönüşüm/ Gelen e-Faturalar/ Bağlı Kayıtlar menüsüne Uygulama Yanıtları penceresi eklenmiştir.


43.Proje Aktivitelerinde Gerçekleşen Süre Kolonu

Proje aktiviteleri ekranına Süre(Gerçekleşen) ve Süre Birimi(Gerçekleşen) alanları eklenmiştir. Varolan Süre kolonunun ismi de Süre (Planlanan) olarak değiştirilmiştir.


44.Proje Aktiviteleri Listesine Planlanan ve Gerçekleşen Maliyet Kolonları Eklenmesi

Projeler listesine "Toplam Gerçekleşen Maliyet(YPB)" ve "Toplam Gerçekleşen Maliyet(RPB) alanları eklenmiştir.


45.Genel Muhasebe / Parametreler / Fiş Yazdırılırken Alt Hesapların Üst Hesapları da Basılsın Seçeneğinin Tüm Üst Hesapları Kapsaması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Parametreler -> Fiş Yazdırılırken Alt Hesapların Üst Hesapları da Basılsın seçeneğinde sadece tepe hesapların değil tüm üst hesapların da yazdırılması sağlanmıştır.


46.Borç/Alacak Durum Raporuna Referans Tarihi Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Borç / Alacak Durum Raporu -> Referans Tarihi filtresi eklenmiştir.


47.Genel Muhasebe / Analiz Boyutu ve Proje Raporları Altında Yer Alan Raporlarda Filtre İsmi Değişikliği

Genel Muhasebe -> Analiz Boyutu ve Proje Raporları Altında yer alan Raporlardaki "Analiz Boyutu Adı" filtresi "Analiz Boyutu Açıklaması" olarak değiştirilmiştir.


48.İSG Yönetmeliklerince Belirlenmiş Olan "Gerekli Belgeler" Rol Bazında ve Tehlike Sınıflarına Göre İşe Giriş/Çıkış Olarak Sisteme Yüklenmesi 93489

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Gerekli Belge Tanımları Formuna "Geçerli Pozisyonlar" Bölümü eklenmiştir. Böylece gerekli belgelerin tehlike sınıfı ve pozisyon bazında takibi sağlanmıştır.


49.Personel Tanımları / Özlük Bilgileri / Nüfus Bilgilerindeki Mahalle-Köy Alanının Karakter Sayısının Yükseltilmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> F9 -> Özlük Bilgileri -> Nüfus Bilgileri'ndeki "Mahalle-Köy" alanının karakter sayısı 50 ye çıkartılmıştır.


50.Bordro Zarfı Raporuna "Özel Hizmet Tazminatı (Çalışan, Emekli ve Memur) Alanlarının Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Bordro Zarfı'na aşağıdaki değişkenler eklenmiştir.

 • 5045 Özel Hizmet Tazminatı Tutarı (Çalışan)
 • 5046 Özel Hizmet Tazminatı Tutarı (Emekli)
 • 5047 Özel Hizmet Tazminatı Tutarı (Memur)


51.KDV1 Beyannamesinden Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı Tablosunun Çıkartılması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> e-Beyannameler -> KDV1 Beyannamesi -> Sonuç Hesapları alanına eklenen "Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı" Tablosu beyannameden kaldırılmıştır.


2.45-2016.R3-3 06/06 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


52.Proje Planlanan Tarihlerini Güncelleme

Proje başladıktan sonra aktiviteler planlanan tarihlerden erken veya geç bitebilir. Bu gibi durumlarda diğer bekleyen aktivite tarihlerinin yeniden planlanması gerekir. Bunun için Proje-Genel-F9-İşlemler menüsüne Projeyi Yeniden Planla işlemi eklenmiştir.


53.Bütçe Satırlarına Planlanan Değer (P.B)Sütununun Yanına Kümülatif Değer (P.B) Eklenmesi

Bütçeler-Bağlı Kayıtlar-Bütçe Satırları penceresinde yer alan Planlanan Değer(P.B) alanı yanına Kümülatif Değer (P.B) alanı eklenmiştir.


54.Projede Aktivitelerinde Kilometre Taşı İşaretliyken Aktivite Süresinin Sıfır Olması

Proje aktivitelerinde kilometre taşı alanı işaretli iken bitiş tarihinin başlangıç tarihi ile aynı güncellenmesi ve aktivite süresinin sıfır gelmesi sağlanmıştır.


55.E-Fatura/Posta Kutusu Penceresinde e-Fatura/UY Al İşleminde Çoklu Organizasyonel Birim Seçimi

e-Fatura / UY Al işleminde Organizasyonel Birim alanında çoklu seçim yapılması sağlanmıştır. Daha önceden işlemin başlatılması için aranan organizasyonel birim girme şartı kaldırılmıştır.


56.E-Fatura/Posta Kutusu/Eşleştirme Bilgileri Penceresinde Cari Hesap Alanının Değiştirilebilir Olması

e-Fatura/Posta Kutusu/ Eşleştir ile açılan Eşlestirme Bilgileri penceresinde yer alan Cari Hesap alanının değiştirilebilir bir alan olması sağlanmıştır.


57.E-Fatura Durumu Sorgula İşlemi Başlatıldığında Verilecek Mesaj

Giden e-Faturalar listesi F9 menüsünde yer alan e-Fatura Durumunu Sorgula işlemi başlatıldığında, kullanıcıya işlemin gerçekleşmesi hakkında bilgi verilmesi sağlanmıştır.


58.E-Dönüşüm Toplu e-Fatura Durum Sorgula İşlemi 95831 / e-Dönüşüm Toplu e-Fatura Gönder Toplu İşlemi

Toplu e-Fatura gönderimi ve durum sorgulaması amacıyla e-Dönüşüm-İşlemler-Toplu Fatura Gönderimi ve Durum Sorgulama işlemi eklenmiştir.


59.Malzeme Yönetimi Masraf Maliyeti Dağılım Raporu

Malzeme Yönetimi-Maliyet Raporları altına, dağıtılan maliyetleri aylara bölünmüş olarak listeleyen Masraf Maliyeti Dağılım Raporu eklenmiştir.


60.Personel Yönetimi / Erişim Bilgilerine Dahili Numara Girişi Alanının Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> F9 -> Özlük Bilgileri -> Erişim Bilgileri -> "Dahili Numara" alanı eklenmiştir.

2.45-2016.R3-4 06/27 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


61.MT940 Yapısının j-guar e-Faturaya Entegrasyonu

Uluslarası elektronik hesap ekstresi formatı olan MT940 yapısındaki dosyaların, Connect'in belirlediği webservis üzerinden alınarak j-guar ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bunun için e-Dönüşüm Modülü altına Bankacılık menüsü, Posta Kutusu ve Gelen Banka Fişleri seçenekleriyle eklenmiştir. Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreleri altına da e-Dönüşüm modül seçeneği eklenerek oluşacak olan banka fişlerinin öndeğerlerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Eklenen öndeğerler:
Bankacılık İşlemleri:

 • e-Ekstre/Tahsilat İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü
 • e-Ekstre/Ödeme İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü
 • Banka Fişi Karşı Bnaka Hesabı Öndeğeri
 • Banka Fişi Cari Hesap Öndeğeri


Administrator Bağlı Kurum tanımlarında yer alan Bağlantı Ayarları sekmesine de MT940 dizini bölümü eklenmiştir. Txt formatlı dosyalar MT940 dizininde belirtilen adreslerden alınacaktır.


62.e-Dönüşüm-Posta Kutusu listesinde Tarihe ve Fatura No'ya Göre Sıralama

e-Dönüşüm-e-Fatura-Posta Kutusu listesinde Tarih ve Fatura No alanlarına göre sıralama yapılması sağlanmıştır.


63.e-Dönüşüm Gönderilen Ticari e-Faturalar için Red yanıtında e-Faturanın İptali

Ticari senaryolu e-Faturalar için uygulama yanıtı Red olduğunda, faturanın iptali için Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-e-Dönüşüm menüsü altına "Red uygulama yanıtı kaydedildiğinde Fatura İptal edilsin: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
Giden e-Fatura Arşivi ekranına "uygulama yanıtı" kolonu eklenerek gönderilen e-Faturanın alıcıda Kabul/Red edildiği bilgisine ulaşılması sağlanmıştır.


64.e-Dönüşüm-Gelen e-Faturaların Parametrik Olarak Taslak Kaydedilmesi

e-Dönüşüm/ e-Fatura/ Gelen e-Faturalar'ın parametrik olarak Taslak kaydedilebilmesi için Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-e-Dönüşüm-e-Fatura/e-Arşiv işlemleri başlığı altına "Gelen e-Fatura/e-Arşiv Faturalarını "Taslak" olarak içeri al: Evet/Hayır " öndeğeri eklenmiştir.


65.Satış Yönetimi Fatura Raporlarına SMM Kontrol Raporu

Satış yönetimi fatura raporları altına SMM Kontrol Raporu eklenmiştir. SMM oluşturulmamış faturalar ve fark SMM oluşturulması gereken faturaların listelendiği kontrol raporudur.


66.Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgilerinin Kaydedilmesi

ÖKC bilgilerinin girişi için sipariş, fatura, irsaliyelere "e-Fatura & e-Arşiv Detayları" sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede, hem e-Arşiv hem de e-Faturalar için girilmesi gereken bilgilere ait alanlar yer alır. İrsaliye ve fatura F9 menüsünde yer alan e-Arşiv Belge Detayları seçeneği kaldırılıp bu bilgilerinde aynı sekmeden girilmesi sağlanmıştır.


67.Sistem Ayarları-Analiz Boyutları Listesinde Tarih Filtresi

Sistem Ayarları-Tanımlar-Genel-Analiz Boyutları listesi Filtreleri arasına Yıl ve Ay filtre seçenekleri eklenmiştir.


68.Proje Aktivitelerinde Öncelik Alanı

Proje aktivitelerine "Öncelik" alanı eklenerek Düşük, Normal, Yüksek, Çok Yüksek ve Acil değerlerini alması sağlanmıştır.


69.Varlık Ataması Yapılan Fişlerde Atama Yapılmadığında Uyarı Verilerek Fişin Kaydedilmemesi

Devir, Satınalma Faturası ve Satınalma İade Faturalarında, varlık ataması yapılmadığında, faturanın kaydedilip kaydedilmeyeceği parametreye bağlanmıştır. Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler- Varlık Yönetimi Parametreleri altına "Fişlerde Varlık Ataması Kontrolü: İşleme devam edilecek/ Kullanıcı Uyarılacak/ İşlem Durdurulacak" seçeneği eklenmiştir.


70.Faturalara ÖTV Oranı Girilebilmesi ve Orana Göre Tutar Hesaplaması Yapılabilmesi

Malzeme Fişleri, Satınalma/Satış Sipariş-İrsaliye-Fatura satırlarına Ek Vergi Oranı (%) kolonu eklenmiştir. Malzeme kartına bağlı Ek Vergi Tanımında Oran veya Oran+Tutar yöntemi seçili ise tanım kartındaki oran bilgisi malzeme satırının Ek Vergi Oranı alanına gelir.


71.ÖTV Tevkifatı İçeren e-Fatura/e-Arşiv Fatura Kontrolleri

e-Fatura/e-Arşiv faturalarında, Ticari İşlem Grubu bilgisi "İstisna ek vergi uygulanacak" ve satırdaki malzemenin ek vergi kartında Evrensel Kodu "4171:Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı" vergisi olarak tanımlı ise; e-Fatura/e-Arşiv Tipi:Tevkifat olarak seçilmemişse faturanın kaydedilmemesi sağlanmıştır.


72.Genel Muhasebe / E-Defter Kontrol Raporuna Filtre Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Defter ve Dökümler -> e-Defter Kontrol Raporu -> "Hatalı Kayıtların Detayları Basılsın (Evet / Hayır)" Filtresi eklenmiştir.


73.Banka Fişlerinde Analiz Boyutu Öndeğerinin Karşı Hesap Olarak Gelmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Banka Fişleri -> Ödeme Banka Fişi -> Analiz Detayları Sayfası -> Hesap alanı öndeğerinin "Karşı Hesap" olarak gelmesi sağlanmıştır.


74.Özgeçmiş PDF Olarak Kaydedilirken "Kişi Adı-Soyadı-Özgeçmiş" Olarak Kaydedilmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Tanımlar -> Başvuru Kartları -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Özgeçmiş Liste Görünümü Raporu PDF Olarak kaydedilirken "Adı+Soyadı+Özgeçmiş" şeklinde kaydedilmesi sağlanmıştır.


75.Finans Yönetimi – Cari Hesap Hareket Aktarımı Birim Testi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Cari Hesap Hareket Aktarımı -> CH Hareket Aktarımı Birim Testi yapılmıştır.


76.Genel Muhasebe – Kur Farkı Hesaplama Birim Testi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Kur Farkı Hesaplama İşlemi -> Kur Farkı Hesaplama Birim Testi yazılmıştır.


77.Genel Muhasebe – Muhasebe Fişleri Onayla Birim Testi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Muhasebe Fişlerini Onayla -> Muhasebe Fişlerini Onayla Birim Testi yazılmıştır.


78.Organizasyon Şemasında Excel İle Aktarım Yapılamadığı İçin Bu Seçeneğin Kapatılması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Pozisyonlar Sayfası -> F9 -> Veri Aktarımı -> İçeri Aktarım -> LBS Veri Aktarım Sihirbazı -> Aktarım Türü alan seçeneklerinden "XLS" seçeneği kapatılmıştır.


79.Eğitim Kaydında Başlangıç-Bitiş Tarihi Aynı Gün Olarak Belirlenmesi

Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Kayıtları -> Başlangıç/Bitiş Tarihi Alanlarında aynı güne tarih girilip kaydedilmesi sağlanmıştır.


80.Muhasebe Fişleri – Taslak ve Onaylı Fişlerde Gönder ve Toplu Gönder Ekranlarında "Analiz Detayı Yazdırılsın" Parametresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Hareketler -> Muhasebe Fişleri / Onaylı Muhasebe Fişleri -> F9 -> Gönder (Analitik Mahsup) / Toplu Gönder (Analitik Mahsup) seçenekleri eklenmiştir.


81.Özet Adat Raporunda Cari Hesap Bakiyesinin Standart Rapor Değişkenlerinin İçerisine Alınması

Finans Yönetimi -> Ödeme ve Tahsilat Raporları -> Özet Adat Raporu -> "Cari Hesap Bakiyesi" Standart rapor değişkenlerinin içerisine eklenmiştir.


82.Harcırah Kayıtlarında Vergilendirme Usulü ve Hesaplama Şekli'nin Parametrik Olması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Borç / Alacak Yönetimi -> Parametreler ->

 • Yurt İçi Harcırahı Vergilendirme Usulü
 • Yurt Dışı Harcırahı Vergilendirme Usulü
 • Yurt İçi Harcırahı Hesaplama Şekli
 • Yurt Dışı Harcırahı Hesaplama Şekli

Parametreleri eklenmiştir.


83.Admin (Sistem İşletmeni) Bölümünden Alınan Kullanıcı/Grup Listesi Raporuna "Listeleme Şekli" Filtresinin Eklenmesi

Sistem İşletmeni -> Diğer Tanımlar -> Raporlar -> Kullanıcı/Grup Listesi Raporuna "Listeleme Şekli" Filtresi eklenmiştir.


84.Personel 5510 Sayılı Kanun Dışında 16322 Ekonomi Bakanlığı Kanununa Tabi Olduğunda Puantajda Ayrı Ayrı Gösterilmesi

Personel "6322" Sayılı Kanun Ekonomi Bakanlığı Teşviği'ne ve 5510 Sayılı Kanuna Tabi ise puantaj kartında ayrı ayrı görülmesi ve ayrı alanlar ile raporlanması sağlanmıştır.


2.45-2016.R3-5 09/ Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


85.e-Faturalarda Organizasyonel Birim Değişikliği

e-Faturaların organizasyonel birim bilgilerinin değiştirilebilmesi için e-Dönüşüm/ e-Fatura/ Posta Kutusu/ F9 menüsüne "Organizasyonel Birim Değiştir" seçeneği eklenmiştir.


86.Satış/ Satınalma Muhasebe Bağlantı Kodlarında Hareket Özel Kodu Filtresi

Satınalma /Satış muhasebe bağlantı kodlarına Hareket Özel Kodu filtresi eklenmiş ve faturada yer alan hareket özel koduna göre muhasebe hesabının gelmesi sağlanmıştır.


87.Proje Aktiviteleri Malzeme Girdi Seçiminde Malzeme Takımı Seçeneği

Proje aktivitelerine Bağlı Kayıtlar-Malzemeler ile Girdi eklerken, malzeme türleri arasına MalzemeTakımı seçeneği eklenmiştir.


88.Satış/Satınalma Parametreleri-İrsaliye/Fatura Kaydedildiğinde Sipariş Bağlantısı Kontrolü Yapılsın

Satış/Satınalma Parametreleri- İrsaliye/Sipariş Aktarımı-İrsaliye/Fatura Kaydedildiğinde Sipariş Bağlantısı Kontrolü Yapılsın parametre seçenekleri Evet/Hayır olarak değiştirilmiştir.


89.Satış Faturaları Dökümü Raporunda e-Fatura/e-Arşiv Filtresi

Satış Faturaları Dökümü raporuna e-Fatura/e-Arşiv: Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv Fatura / e-Arşiv (İnternet) Faturası seçenekleri eklenmiştir.


90.Satış/Satınalma Faturaları KDV Raporunda e-Fatura Filtresi

Satış/Satınalma Faturaları Dökümü KDV raporuna e-Fatura/e-Arşiv: Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv Fatura / e-Arşiv (İnternet) Faturası seçenekleri eklenmiştir.


91.Giden e-Fatura/ Giden e-Arşiv Faturaları Listesinde e-Fatura Görüntüleme

Giden e-Fatura ve Giden e-Arşiv Fatura listelerinde Yazdır seçenekleri arasına "e-Fatura Görüntüle" eklenmiştir.


92.İptal Edilen e-Arşiv Faturalarının GİB'e Gönderilmesi

İptal durumdaki e-Arşiv Faturasının GİB'e gönderilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca e-Arşiv Durumu: Sunucuda İmzalandı olan İptal faturalar üzerinde durum değişikliği yapılması engellenmiştir.


93.İzin Talepleri Listesinde Toplu Durum Değişikliğinin Yapılması

İzin Yönetimi -> Hareketler -> İzin Talepleri -> F9 -> Toplu Durum Değişikliği seçeneği eklenmiştir.


94.Muavin ve Mizan Raporlarına "Kaynak Fiş Türü" Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Defter Ve Dökümler -> Muavin Defter -> "Kaynak Fiş Türü" Filtresi eklenmiştir.
Genel Muhasebe -> Hesap Durumları -> İki Tarih Arası Mizan ve Devirli İki Tarih Arası Mizan -> "Kaynak Fiş Türü" Filtresi eklenmiştir.


95.Çapraz Hareket Kullarında Faturalarda Girilen Masraf ve İndirim Tipindeki Satırların da Belirlenebilmesi

Sistem Ayarları -> Tanımlar –> Ticari Sistem -> Çapraz Hareket Kuralları -> Koşul alanından ulaşılan "Koşul Formülü ekranı Parametreler kısmına "İndirim/Masraf" seçeneği eklenmiştir.


96.Personel Kartı – Çalışma Bilgileri – Vekalet Bilgileri Ekranına Açıklama Alanının Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> F9 -> Çalışma Bilgileri -> Vekalet Bilgileri -> Diğer Bilgiler kısmına "Açıklama" alanı eklenmiştir.
Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Listesi -> Rapor Değişkenlerine "Vekalet Açıklaması" seçeneği eklenmiştir.


97.Personel Kartlarına İstihdam Yasasının Hangi Tarihte Sona Ereceği İle İlgili Veri Girilmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> Personel Kartı -> Bordro Bilgileri Sayfası -> Detay -> "İstihdam Teşvik Bitişi" alanı eklenmiştir.
Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> Çalışma Bilgileri -> Detay -> Kanuni Değişiklikler -> "İstihdam Teşvik Bitişi" alanı eklenmiştir.


98.Personel Bilgileri Güncelleme İşlemine "Sözleşme Başlangıç Tarihi" Eklenmesi

Personel Yönetimi -> İşlemler -> Personel Bilgileri Güncelleme -> "Sözleşme Başlangıç Tarihi" alanı eklenmiştir.


99.Muhasebe Fişlerini Onayla İşleminde "e-Fatura"nın Filtre Olarak Verilmesi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Muhasebe Fişlerini Onayla -> "e-Fatura/"-Arşiv" Filtresi eklenmiştir.


100.Bir Performans Kaydına Birden Fazla Anket Yüklenmesi

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kaydı -> Geri Bildirim Anketi Sayfası kaldırılmıştır.
Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kayıtları Listesi -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> "Geri Bildirim Anketleri" menü seçeneği eklenmiştir.


101.İşten Çıkış İşleminde "İşten Ayrılan Personel İçin Puantaj Kartı Üretilsin mi" Uyarısı Verilmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> Diğer Parametreler -> "İşten Çıkış Kartı Eklendiğinde" parametresi eklenmiştir.


102.AR-GE Yasasında Yapılan Değişikliğin Programa Yansıtılması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartı -> Bordro Bilgileri -> Detay (Sayfası) -> Tabilikler -> "AR-GE Yasası" Alan seçeneklerine "%95" seçeneği eklenmiştir.


103.Admin / Kullanıcı Yetkileri ve Grup Yetkileri Raporlarına "Form Yetkileri" Filtresinin Eklenmesi

Sistem İşletmeni (Admin) -> Diğer Tanımlar -> Raporlar -> Kullanıcı İşlem Yetkileri Raporu -> "Form Yetkileri" filtresi eklenmiştir.


104.Geliştirilen Yetkinlikler / Alt Seviye Alan İsminin "Katkı" Olarak Değiştirilmesi

Eğitim Yönetimi -> Tanımlar -> Eğitim Tanımları -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Geliştirilen Yetkinlikler -> "Alt Seviye" alan ismi "Katkı" olarak değiştirilmiştir.


105.Finans Yönetimi / Cari Hesap Ekstresi / Rapor Değişkenlerine "Bakiye (İPB) Alanının Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> F9 -> Bilgileri -> Ekstre -> Rapor Değişkenlerine "Bakiye (İPB)" Alanı eklenmiştir.


106.Finans Yönetimi / Cari Hesap Ekstresi Raporu / Organizasyonel Birim Filtresine Çoklu Seçim Özelliğinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Cari Hesap Ekstresi -> Organizasyonle Birim Filtresine "Çoklu Seçim" Özelliği eklenmiştir.


107.Admin (Sistem İşletmeni) Bölümünden Alınan Kullanıcı Yetkileri ve Grup Yetkileri Raporuna Sadece Ana Menü Yetkilerini Listeleyecek Filtrenin Eklenmesi

Sistem İşletmeni -> Diğer Tanımlar -> Raporlar -> Kullanıcı Yetkileri/Grup Yetkileri Listesi Raporuna "Form Yetkileri (Ana Menü Yetkileri / Form Özelinde Yetkiler)" Filtresi eklenmiştir.


108.Finans Parametrelerine Filtre Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> Diğer -> "FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih (Vade Tarihine Göre / İşlem Tarihine Göre)" filtresi eklenmiştir.


109.Eleman Seçme Ve Yerleştirme / Başvuru Projeleri / Görüşme Sonucu Kolonunun Kaldırılması

ESYS -> Hareketeler -> Başvuru Projeleri -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Başvurular -> Proje Başvuruları Listesinde yer alan "Görüşme Sonucu" kolonu kaldırılmıştır.


110.Eleman Seçme Ve Yerleştirme / Başvuru Projeleri / Görüşmeler Listesinde "Görüşme Yorumları" Seçeneğinin Kaldırılması

ESYS -> Hareketeler -> Başvuru Projeleri -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Görüşmeler -> Listede sol alt köşede yer alan "Görüşme Yorumları" seçeneği kaldırılmıştır.


111.Eleman Seçme Ve Yerleştirme / Başvuru Kartları / Görüşme Kayıtları Ekranına Proje Kodu ve Proje Açıklaması Kolonlarının Eklenmesi

ESYS -> Tanımlar -> Başvuru Kartları -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Görüşme Kayıtları -> Listeye "Proje Kodu" ve "Proje Açıklaması" kolonları eklenmiştir.