2.46-2016.R4 14/11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Ana Menüden Kapanan Program Özellikleri 

Satış Yönetimi altından Satış Sevkiyat Planları, Satış Temsilcisi Komisyonları, Teslimat Gecikme Cezası Talepleri, Nihai Müşteriler; Finans Yönetimi altından Nakit Tahminleme Şablonları, Nakit Tahminleme Kriterleri, Nakit Tahminleme Hareketleri ve Toplu İşlemi kaldırılmıştır. 


2.e-Fatura Firma Sayısı Kontrolünün Sadece e-Dönüşüm Anahtarlarında Kontrol Edilmesi 

e-Fatura firma sayısı kontrolü, e-Fatura ve e-Arşiv lisans anahtarlarına bağlanmıştır. Böylelikle connect ürünü satın alan kullanıcıların e-Faturalı olarak çalışması engellenmiştir.


3.e-Dönüşüm/ e-Fatura / Posta Kutusu Gelen Faturalarda Ticari İşlem Grubunun Eşleştirilmesi 

Posta Kutusuna gelen faturalarda, eşleştir işlemi yaparken ticari işlem grubunun da eşleştirilmesi sağlanmıştır.


4.e-Dönüşüm/ e-Fatura / Posta Kutusu Gelen Faturalara Birden Fazla İrsaliye Bağlanması 

Gelen e-Fatura'nın tüm satırları işleme dahil edilerek, faturanın birden fazla irsaliye ile eşleştirilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için "e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" alt menüsüne "İrsaliye Eşleştir" butonu eklenmiştir. Gelen e-Fatura satırları ile eşleştirilecek "İrsaliye no" değerleri, kayıtlı irsaliyelerin "Belge no" alanında aranır. 


5.e-Dönüşüm/ e-Fatura / Posta Kutusu Gelen Faturaların İşlem Dövizi Birimlerinin Göstereceği Kolon 

Gelen e-Faturaların işlem döviz türünün Posta Kutusu listesinde gösterilmesi için Döviz Türü kolonu eklenmiştir. 


6.e-Dönüşüm Giden e-Fatura listesinde Durum Kodu Kolonu 

Giden e-Faturalar, Gönderilen e-Faturalar ve Giden e-Fatura Arşivi listelerine, faturaların GİB'deki durumunu öğrenebilmek adına, GİB Durumu kodu kolonu eklenmiştir. 


7.e-Dönüşüm Gönderilen e-Faturalar listesinde Durum Kodu Filtresi 

Gönderilen e-Faturalar listesinde yer alan filtreler arasına "GİB Durumu: Grup/ Aralık" filtresi eklenmiştir. 


8.Aktivitelere Birden Fazla Sözleşme Ekleme ve Taşeron Hakediş Hesaplama 

Projelerde bir aktiviteyi ilgilendiren birden fazla sözleşme ve sözleşme hareketini bağlayabilmek için Proje Aktiviteleri kartına Sözleşme Bilgileri sekmesi eklenmiştir. Diğer sekmesindeki sözleşme hareketi giriş alanları kaldırılmıştır.
Yeşil defterde aktiviteye bağlı sözleşme hareketlerinin seçilebilmesi sağlanarak, metraj cetveli girişi yeşil defterde yer alan bu satıra bağlanmıştır. Yeşil defter satırına Tür, Kod ve Açıklama kolonları eklenmiştir.
Hakediş-Hakediş Özeti sekmesindeki Önceki Hakediş Toplamları kolon adı "Önceki Hakedişler İmalat Tutarı"; Fark alan adı "Bu Hakediş İmalat Tutarı" olarak değiştirilmiştir. 


9.Satış Elemanları-Cari Hesap Bağlantılarının Topluca Silinmesi 


Satış Elemanları-Bağlı Kayıtlar-Cari Hesap Bağlantıları penceresinde yer alan kayıtların Ctrl+Del ile topluca silinmesi sağlanmıştır. 


10.Proje Yönetiminde Yeşil Defter Raporu 99828 / Metraj Cetveli Raporu 

Proje Yönetimi-Hareketler-Hakedişler-Gönder menüsü altında yer alan Hakediş Kapağı raporunda değişiklik yapılarak, rapor adı "Hakediş Belgeleri" olarak değiştirilmiştir. "Listelenecek Bölümler: Hakediş Kapağı/ Yeşil Defter/ Metraj Cetveli" filtresi eklenmiştir. 


11.Hakediş Faturasında Kesintilerin Fatura Net Toplamına Yansımaması 

Hakediş faturasında kesintilerin imalat toplam tutarını etkilemesi/etkilememesi için "İmalat Tutarını Etkiler" kutucuğu aşağıdaki alanlara eklenmiştir:

  • Satış/ Satınalma Sözleşme Kesinti Tanımlarına
  • Satış/ Satınalma Sözleşmeleri-İdari Şartname Bilgileri-Kesinti Bilgileri
  • Proje Yönetimi-Hareketler-Hakediş Kaydı-Kesinti Bilgileri satırlarına

Hakediş Kaydı-Kesinti Bilgileri toplamlar bölümüne; Düşülecek Kesintiler, Faturalanacak Tutar alanları eklenerek Kesintiler olan alan adının da Diğer Kesintiler olarak değiştirilmesi sağlanmıştır. 


12.Maliyetlendirme İşlemi Çalıştırıldıktan Sonra Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Bilgisinde Düzenleme 

Malzeme Yönetimi-Maliyetlendirme işlemi çalıştırıldıktan sonra j-Guar Ana Menü-İşlem Mesajları ekranında Negatif Seviye Düşme durumunda gelen mesaj "…kodlu malzeme……numaralı ambarda, …..tarihinde, ……. Numaralı ………. ile negatife düşmüştür. Mevcut : ………..Çıkış Yapılan…….." olarak düzenlenmiştir. 


13.Satış siparişi, irsaliyesi ve faturasında birim fiyat alanındaki açılır menüde yetkilendirme yapılabilmesi 

Sistem İşletmeni-Malzeme Yönetimi form yetkilerinde yer alan "Fiyat Seçimi" alan adının yetkilerde "Fiyat Belirleme" olarak yer alması sağlanmıştır. 


14.Satınalma/Satış Faturalarında Bütçe Bağlantıları 

Faturadaki tüm satırların yansıdığı bütçe ve bütçe kalemlerinin toplu olarak ancak fatura satıra bazında görülebilmesi için Satınalma/ Satış Faturaları F9-sağ fare tuşu menüsüne "Bütçe Bağlantıları" penceresi eklenmiştir. 


15.Satınalma Talepleri-Hızlı Talep Karşılamada Malzemelerin Tek Tek Seçilerek Parçalı Karşılanması 

Satınalma Talepleri-Hızlı Talep Karşılama işleminde, Karşılanacak Talep Hareketleri bölümünde malzemelerin tek tek seçilerek parçalı olarak karşılanması sağlanmıştır. 


16.Analiz Detayı Günceller İşaretli Bütçe Satırlarında Tutar Bilgisi

Bütçe Kalemi satırlarına tutar hesaplaması yapılabilmesi için Analiz Detayı Günceller seçili olduğunda değer belirtilecek "Analiz Detayı Sabit Değeri: Oran/ Tutar" kolonu eklenmiştir. 


17.Satış/Satınalma Parametrelerinde Fiş Türü Bazında Birim Fiyat Güncelleme

Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Öndeğer ve Parametreleri-Genel altına "Otomatik Birim Fiyat Güncelleme Yapılacak İşlemler: Satış/Satınalma İrsaliyeleri-Satış/Satınalma Faturaları-Alınan/Verilen Hizmet Faturası-Satış/Satınalma Siparişleri" parametresi eklenmiştir. 


18.Analiz Boyutu Seçilebilen İşlemlerde Analiz Boyutu Oranını %100 Gelmesi


Satınalma, Satış ve Malzeme yönetiminde analiz boyutu seçilebilen formalarda analiz boyutu seçildiğinde oranın%100 gelmesi sağlandı. Aşağıdaki formlar için işlem eklenmiştir:

  • Satınalma/Satış Talebi 
  • Satınalma/Satış Teklifi 
  • Satınalma/Satış Sözleşmesi 
  • Satınalma Dosyası 
  • Malzeme Fişleri


19.Toplu Bütçe Kopyalama İşlemi

Bütçe Yönetimi-İşlemler menüsü altına toplu olarak bütçe kopyalaması yapılabilmesi için "Bütçe Toplu Kopyalama" işlemi eklenmiştir.


20.Kayıt Kilitleme İşleminin Toplu Olarak Yapılabilmesi

Kayıt kilitleme yapılan listelerde toplu olarak kayıt kilitleme yapılması sağlanmıştır.


21.Toplu Amortisman Hesaplama İşlemi Sonrası İşlem Mesajları Menüsünde Kaç Kayıt İçin İşlem Yapıldığının Yazılması

Toplu Amortisman Hesaplama İşlemi sonrası Ana Menü-İşlem Mesajları menüsünde yer alan bilgi satırında, kaç kayıtta değişiklik yapıldığına dair bilgi vermek adına,  Toplam Kayıt kolon adı "işlem yapılmak istenen varlık miktarı", Değişen Kayıt Sayısı da "Amortisman satır miktarı değişen varlıkların miktarı" olacak şekilde düzenleme yapıldı.


22.Satış/Satınalma Hizmet Faturalarında İade İşlemleri

Satınalma Faturası Listesi-Alınan Hizmet Faturaları-F9 menüsüne "İade Et", Satış Faturası Listesi-Verilen Hizmet Faturaları-F9 menüsüne "İade Al" işlemi eklenmiştir. Alınan hizmet faturalarında İade Et işlemi ile Satınalma İade Faturası, Verilen Hizmet Faturası İade Al işlemi ile Toptan Satış İade Faturası açılması sağlanmıştır.


23.Faturalardaki "Fiş Tarihi" ile "Belge Tarihi" Arasındaki Gün Farkının Parametrik Olması

Faturalardaki Fiş Tarihi ile Belge Tarihi arasındaki gün farkının parametrik olabilmesi için Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Parametreleri-Fatura başlığı altına "Fiş Tarihi ve Belge Tarihi Arasındaki Gün Farkı: Sayısal Değer" parametresi eklenmiştir.


24.Varlık Kartları Üzerinden Satış Faturalarına Ulaşım

Gayrimenkul, Nakil Vasıtası, Ekipman Ve Diğer Varlık Listeleri-Bilgiler menüsüne varlığın ilişkili olduğu faturalara ulaşmak amacıyla, Satış Faturaları seçeneği eklenmiştir.


25.e-Defter ve e-Fatura Kullanıcısı Kutucukları Lisans Anahtarı

Sistem İşletmeni-Organizasyonel birim üzerindeki e-defter bilgileri ve e-fatura bilgileri seçimleri, ilgili lisans anahtarlarına bağlandı.


26.Tamamlanmamış Durumdaki Sevkiyat Fişi Faturalarını İade Ederken Gelen Mesajın Anlaşılır Olması

Durumu "Tamamlanmış" olmayan sevkiyat fişlerinde, bağlı kayıtlardan ulaşılan Fatura üzerinden iade al denildiğinde gelen mesaj aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Tamamlanmamış durumda olan sevkiyat fiş bağlantılarına ait satırlar iade edilemez..."


27.Vade Farkı Faturasının e-Fatura Olarak İşlem Görmesi

Sisteme, Satınalma Faturası olarak alınan Satış Vade Farkı Faturalarının, Posta Kutusu penceresi F9 menüsünde yer alan "Vade Farkı Faturasına Çevir" işlemi ile, Satınalma Vade Farkı Faturasına çevrilmesi sağlanmıştır.


28.Analiz Boyutu %100 Kontrolü Olmaması Durumunda Girilen Analiz Boyutları İle Analiz Boyutu Uygulanması İle Gelen Analiz Boyutunun Birbirini Ezmemesi

Sistem Ayarları -> Öndeğerler ve Parametreler -> Genel -> Öndeğerler ve Parametreler -> Fiş Kaydetme Kontrolleri -> "Fiş Kaydında Dağıtım Şablonu Otomatik Olarak Uygulansın" Parametresinin fonksiyonu değiştirilmiştir.


29.İller ve İlçeler İle İlgili Bilgiler Güncellenmelidir

Admin -> Diğer Tanımlar -> Kuruluş Bilgileri -> Adres Bilgileri ile aktarılan il, ilçe bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.


30.Cari Hesap Virman Fişleri Satırlarına "Cari Hesap Döviz Bilgileri" Seçeneğinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler –> Cari Hesap Fişleri -> F9 -> "Cari Hesap Döviz Bilgileri" seçeneği eklenmiştir.


31.Genel Muhasebe / SMM Fişlerinin Toplu Geri Alınması Seçeneğinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> "SMM Muhasebe Fişlerini Toplu Sil" seçeneği eklenmiştir. Batch Delete CGS G/L Slips


32.Genel Muhasebe / Mali Tablolar Altında Bulunan Tablo Seçeneklerinden Oluşturulan Raporlara Ait Filtrelerin Kaydedilmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Mali Tablolar altında bulunan tablo seçeneklerinden oluşturulan raporlarda, rapor bilgilerinin belirlendiği pencerelerde filtre değerinin kaydedilmesi sağlanmıştır.


33.Banka Şube Kartı Mail Adresi Karakter Sayısının Arttırılması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Banka Şubeleri -> "e-Posta" alanı 50 karaktere çıkarılmıştır.


34.Finans Yönetimi / Kasalar / Ödeme Tahsilat Noktaları'na Hesap Özeti Seçeneğinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Kasalar -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Ödeme/Tahsilat Noktaları -> F9 -> Bilgiler -> "Ödeme/Tahsilat Noktası Hesap Özeti" seçeneği eklenmiştir.

35.Fazla Mesai Taleplerindeki Mesai Katsayısı Sabitlenmeli

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> "Fazla Mesai Katsayıları (İş Günü / Hafta Tatili / Resmi Tatil) Bölümü eklenmiştir.


36.Genel Muhasebe Parametrelerine Ek Yapılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Parametreler -> Genel -> "Mali Dönem Kapama Fişinde Maximum Satır Sayısı" Parametresi eklenmiştir.
Böylece, mali dönem kapat işleminde fiş satır sayısının parametreler üzerinden belirlenmesi sağlanmıştır.


37.İşyeri Bazında Puantaj Yapıldığında Puantaja Ait İşyeri Giriş – Çıkış Tarihlerinin de Raporda Basılması

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi -> "İşyeri Giriş Tarihi" ve "İşyeri Çıkış Tarihi" değişken alanları eklenmiştir.


38.Harcırah Kayıtları – Masraf Detayları Sayfasında KDV Oranı Alanı Eklenmesi ve KDV Tutarının Otomatik Hesaplatılması 

Borç / Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Harcırah Kayıtları -> Masraf Detayları Sayfası -> "KDV Oranı" alanı eklenmiş ve KDV Tutarının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır.


39.Hedef Tanımlarına Doküman Eklenmesi

Performans Tanımları -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımları Listesi -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> "Doküman Kataloğu" seçeneği eklenmiştir.


40.Outlook Entegrasyonunda Otomatik Kayıt Ekleme Yerine "Davet Gönderilmesi" Şeklinde Değişikliğin Yapılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Parametreler -> Outlook Çalışma Şekli (Davet Gönderme / Otomatik Kayıt Ekleme) parametresi eklenmiştir.


41.Harcırah Kayıtları – Masraf Detayları Sayfasında Toplam Tutarın Otomatik Olarak Hesaplanması

Borç Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Harcırah Kayıtları -> Masraf Detayları Sayfasında; Toplam Tutar alanına "Birim Tutar" ile "Kişi Adeti/Gün Sayısı" alanlarının çarpımının gelmesi sağlanmıştır.

42.Cari Hesap Tanımlarında Cari Hesaba Ait Taksit Hareketlerinin Görüntüleneceği ve Ödeme Tahsilat İşlemlerinin Yapılacağı Seçeneğin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> "Vadeli Hareketler" seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Vadeli Hareketler Raporu eklenmiştir.


43.Puantaj Kartları Listesi'ne "Muhasebe Fiş No" Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartları Listesi'ne ve Filtreler sayfasına "Muhasebe Fiş No" eklenmiştir.


44.İzin Devri Hesaplama İşleminde "Hesaplama Tarihi" Filtresinin Kaldırılması

İzin Yönetimi -> İşlemler -> İzin Devri Hesaplama -> "Hesaplama Tarihi" filtresi kaldırılmıştır.


45.Bordro Çalışma Parametreleri ve Ücret Yönetimi/Dönem Bilgileri Listesinde "İşyeri"ne Göre Sıralama Yapılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> Bordro Parametreleri Listesi ve
Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Dönem Bilgileri Listesinde "İşyeri" kolonuna göre sıralama yapılması sağlanmıştır.


46.Geri Bildirim Anketinde Buluna Skalanın Tanımlanabilir Olması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> "Geri Bildirim Anketleri Ölçek Türleri" seçeneği eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Performans Geri Bildirim Anket Tanımları -> "Öndeğer Ölçek Türü" ve "Ölçek Türü" alanları eklenmiştir.


47.Muhasebe Mali Dönem Kapama İşleminde Kapatılacak Dönemde Taslak Fişi Kontrolünün Yapılması

ESYS -> Tanımlar -> Başvuru Kartları -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Görüşme Kayıtları -> Listeye "Proje Kodu" ve "Proje Açıklaması" kolonları eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Parametreler -> Genel -> "Mali Dönem Kapamada Taslak Fiş Kontrolü" parametresi eklenmiştir.


48.Finans Yönetimi / Kredi Kartı Tahsilatı Filtreleri Arasına Organizasyonel Birim Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Kredi Kartı Tahsilatı -> "Organizasyonel Birim" Filtresi eklenmiştir.


49.Özet Adat Raporu'na Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Ödeme ve Tahsilat Raporları -> Özet Adat Raporu -> "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.