2.47-2016.R5 12/26 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Personel Kartında Adı/Soyası Alanlarının Karakter Sayısının Arttırılması 

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartları Listesi -> Adı / Soyadı Alanlarının karakter sayısı 20'den 30'a çıkarılmıştır.


2.Cari Hesap Kartlarından İlgili Sözleşmelere Ulaşılması 

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Cari Hesaplar Listesi -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Sözleşmeler seçeneği eklenmiştir.


3.Borç/Alacak Kapama İşlemlerinde Banka Fişi İçin Hareket Özel Kodu Filtresinin Eklenmesi 

Finans Yönetimi -> Tanımlar –> Cari Hesaplar -> Cari Hesaplar Listesi -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Borç/Alacak Takibi -> Filtreler Sayfası -> "Banka Hareketi Özel Kodu" Filtresi eklenmiştir.


4.Sorgu Zamanlama Yönetimi – Sorgu Listesi Ekranında "Sonrakini Bul" Özelliğinin 

Sistem Ayarları -> İşlemler -> Sorgu Zamanlama Yönetimi -> Sorgu Listesi ekranında "bul" işleminde sonrakini bulma işleminin de yapılabilmesi için "Sonraki" seçeneği eklenmiştir.


5.Cari Hesap Raporları – Borç/Alacak Durum Raporu Filtrelerine "Organizasyonel Birim" Filtresinin Eklenmesi 

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Borç/Alacak Durum Raporu -> Filtreler kısmına "Organizasyonel Birim" filtresi eklenmiştir.


6.Genel Muhasebe Parametrelerine "Fiş Birleştirme Kriterleri" Parametresi Eklenmesi 

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Parametreler -> Onaylama -> "Fiş Birleştirme Kriterleri" Parametresi eklenmiştir.


7.Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere Cari Hesap Kartları Üzerine Adres Kodunun Eklenmesi 

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Cari Hesap Kartı -> Genel Bilgiler Sayfası -> "Adres Kodu" alanı eklenmiştir.


8.Harcırah Kayıtları Ekranına "Açıklama" ve "Nereye" Alanlarının Eklenmesi 

Borç / Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Harcırah Kayıtları -> Yurt İçi Geçici Görev Kaydı -> Geçici Görevlendirme sayfası -> "Nereye" ve "Açıklama" Alanları eklenmiştir.


9.Finans Yönetimi / Ödeme Listesi Raporunda "Para Birimi" Filtresi İçin Birden Fazla Seçeneğin Seçilmesi 

Finans Yönetimi -> Ödeme / Tahsilat Raporları -> Ödeme Listesi -> Para Birimi Filtresi için birden fazla seçenek seçilmesi sağlanmıştır.


10.Teminat Mektubu Fişlerinde Genel Açıklama alanına Yazılan Bilginin, Fiş Üzerinden Oluşan Muhasebe Fişi Üzerindeki Açıklama Alanına Aktarılması 

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama-Teminat Mektubu Fişleri seçenekleri arasına "Açıklama" seçeneği eklenmiştir.


11.Finans Yönetimi / Borç Takip Raporuna Filtre Eklenmesi 

Finans Yönetimi -> Ödeme / Tahsilat Raporları -> Borç Takip Raporu -> "Referans Tarihi" ve "Vadesi Geçmiş Borçları Referans Tarihinde Kapanmış Varsay" filtreleri eklenmiştir.


12.Tahakkuk Toplamları Raporuna Filtre Eklenmesi 

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Toplamları -> Filtreler -> Gruplama -> "Kurum / İşyeri / Birim" Filtresi eklenmiştir.


13.Banka Fişlerinden Kesilen Çek/Senet Ödemesi Fişlerinin e-Dönüşüm Modülünde MT-940 Kapsamında Aktarılabilmesi

e-Dönüşüm Bankacılık modülü kapsamında MT940 dosyalarından webservis ile j-Guar'a kaydedilen banka fiş türlerine, Çek Ödemesi ve Senet Ödemesi banka fişlerinin de dahil edilmesi sağlanmıştır. Posta Kutusu ekranına düşen Çek/Senet Ödeme işlemleri ile j-Guar'daki çek/senet kartları eşleştirilerek işlem bordroları ve banka fişlerinin oluşması sağlanmıştır.
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Öndeğerler/Bankacılık İşlemleri" altına ;

  • "e-Ekstre/Çek Ödemesi İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü" ve
  • "e-Ekstre/Senet Ödemesi İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü" öndeğerleri eklenmiştir.


14.Amortisman Süresi Dolan /Amortismanı Biten Varlıkların Amortisman İle İlgili Raporlarda Listelenmemesi

Varlık Yönetimi raporlarından Amortisman Tabloları, Amortisman Özeti ve Bağlı varlıkların toplam amortisman tablosu raporlarında; Ay filtresinde Tüm Aylar, Amortisman Süresi dolanlar filtresi Listelenmeyecek seçili olduğunda, ilgili yıl içerinde amortisman süresi dolmuşsa listelenmeyecek şekilde düzenleme yapıldı. 


15.Devam Ediyor Durumundaki Satınalma Dosyaları Üzerinden Teklif Girildiğinde, Dosya Başlamadı Durumuna Alınmak İstendiğinde Uyarı Mesajı Verilmesi


"Devam Ediyor" durumunda, üzerinde teklifi bulunan satınalma dosyasının durumu "Başlamadı" durumuna çekilmek istendiğinde durum değişikliği yapılmıyor fakat mesajda vermiyordu; kullanıcıya uyarı vermesi sağlandı.


16.Bütçe Kalemlerinin ve Bütçe Tanımları Kod Alanının 50 Karakter Olması


Bütçe Yönetimi/Tanımlar/Bütçe Kalemleri ve Tanımlar Kod alanının 50 karakter olması sağlanmıştır.


17.Perakende Satış Noktası Faturası-Ödeme Planına Bağlı Oluşan Ödeme Plan Satırlarının Ödeme Türü Belirtilmemiş Olduğunda Bu Hareketlere Kapama İşlemi Yapılabilmesi


Perakende Satış Noktası faturalarında ödeme planına bağlı olarak oluşan ödeme plan satırlarında ödeme türü belirtilmemişse, kapama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

18.e-Faturaların Tax Free(Yolcu Beraber Faturası) Olarak Kesilmesi

e-Fatura senaryo tiplerine Yolcu Beraber Fatura eklenerek gönderilmesi sağlanmıştır. Bunun için Finans/Cari Hesap Kartı/Ticari Bilgiler sekmesi senaryo alanına Yolcu Beraber Fatura seçeneği ve "Aracı Kurum: Belirtilmemiş/Global Blue, DSD" alanı eklenmiştir.
Satış/Satınalma Faturaları başlık bölümünde "e-Arşiv/Online Satış Faturası" kutucukları "Senaryo" kutucuğu ile yer değiştirmiştir.
Senaryonun Yolcu Beraber Fatura seçilmesi ile geçerli olarak "İade Şekli: Tax Free, Vat Off" alanı eklenmiştir.
"e-Fatura&e-Arşiv Detayları" alt sekmesindeki bölümler ayrı sekmeler olacak şekilde düzenlenmiştir ve "Turist Bilgileri" sekmesi eklenmiştir. "Turist Bilgileri" sekmesinde Kimlik Bilgileri, Pasaport Bilgileri, Adres Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Çıkış Bilgileri, İade Edilecek KDV Tutarı bilgileri yer alır.


19.e-Dönüşüm-Posta Kutusu-Alınan Faturalarda Eşleştirilmesi Yapılanların Durumunun Eşleştirildi Olarak Güncellenmesi

Posta Kutusu'na webservisten alınan eşleme sonuçlarına göre "Eşleştirildi, Eşleştirilmedi, Belirlenmemiş" durumlarını içeren "Eşleştirme Durumu" kolonu eklenmiştir.


20.Satış Yönetimi-Sipariş ve Dağıtım Rotaları Raporu

Satış Yönetimi-Sipariş Raporları altına Sipariş ve Dağıtım Rotaları Raporu eklenmiştir.


21.Malzeme Kartı İçerisinde Marka ve Modellerin Açıklamalarının da Görünmesi

Malzeme kartı içerisinde marka ve model seçimi yapıldığında açıklama alanlarının da görünmesi sağlanmıştır.


22.Sevkiyat Fişleri Başlık Bilgilerinde Düzenleme

Sevkiyat Fişleri başlık bilgilerinin yerleri düzenlenmiştir.


23.Talep, Satış, Satınalma Sipariş Raporlarında Analiz Boyutu Kodu ve Açıklaması Filtreleri

Talep raporlarına, Satış/Satınalma Siparişi Dağılımı Raporuna, Satınalma / Satış Ayrıntılı sipariş karşılama analizi, Satınalma / Satış Siparişi Karşılama Analizi, Satınalma / Satış Siparişi Dağılımı ve Özet Satınalma Siparişi Dağılımı raporuna "Analiz Boyutu Kodu" ve "Analiz Boyutu Açıklaması" alanları eklenmiştir.


24.Gümrük Kodlarında Güncelleme

Programda yer alan gümrük kodları resmi yayınlara göre güncellenmiştir.