"Devir Senet Girişi" ekranında kullanılan yardımcı tuşlar, ekran üzerinde iken farenin sağ tuşuile ekrana gelir. Devir Senet Girişi Ekranı Özel Tuşlar
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme

Müşteri senetlerinin, şirket bünyesine girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketlerin kısa yoldan görüntülenmesini sağlar. İçinde bulunulan senet ile ilgili, tüm geçmiş hareketler, işlem yapan kullanıcı ve çekin son durumu izlenir.


Bu fonksiyon senetlerin işlem gördüğü tüm modüllerde (Müşteri Çekleri, Kasa, Dekont) kullanılabilir.


Tarihsel Kur Farkı İzlemeİlgili senede ait farklı tarihlerde oluşmuş kur farkı tutarlarının izlenmesini sağlar.
Senet/Çek Düzeltme Dekontuİlgili senedin/çekin düzeltilmesi için "Senet/Çek Düzeltme" ekranına erişilmesini sağlar.
Senet/Çek İade Dekontuİlgili senedin/çekin iade edilmesi için "Senet/Çek İade Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar.
Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi İlgili senedin/çekin karşılıksız çıkması durumunda "Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi" ekranına erişilmesini sağlar.
Senet Tahsil DekontuBankaya tahsile çıkan senedin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için "Senet Tahsil Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar. 
Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu Ciro edilen bir senedin protesto olması durumunda "Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar.
Bankadan Gelen Protestolu Senet DekontuBankalardaki tahsil/teminat hesaplarına ciro edilen müşteri senetlerinin protesto olmaları durumunda, ilgili entegre kayıtların oluşturulması için "Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar.