Logo Flow v1.33 (09.09.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Servis aktivitesi üzerinde veri girişini kolaylaştırmak için Detay sekmesinde bulunan "Required", "Expression" ve "Type" alanları Genel sekmesine taşınmıştır. (bknz: Servis Aktiviteleri)
 • Detaylı Loglamada Kodlama aktivitesinde "Çalıştırılan Kod" ve hata varsa "Hata Detayı" bölümlerinin gösterilmesi sağlanmıştır. (bknz: Akış Adım Logları/ Aktivite Detayı)
 • Yönetici İşlemleri / Detaylı Loglama sayfasında SQL Aktivitesi ve Stored Procedure Aktivitesinin sorgu değerlerinin gösterilmesi sağlanmıştır. (bknz: Akış Adım Logları/ Aktivite Detayı)
 • Bağlantı hatası veya veri kaynağında oluşmuş bir hatada gelen ekranda kullanılan veri kaynağının adının ek olarak yazılması sağlanmıştır.

   İlgili Bölüm

  Eski Görünüm

  Yeni Görünüm

 • e-Posta aktivitesine Yanıtla bölümü eklenerek, gelen mailde "Yanıtla(Reply)" denildiğinde e-Posta aktivitesinde Yanıtla bölümüne tanımlanan kişilere mail gönderimi desteklenmiştir. (bknz: E-Posta Gönder)

 • Tablo değişkeni içerisinde bulunan dosya tipli kolona eklenen dosyaların e-Posta aktivitesi ile gönderilmesi ve ilgili kolonda isimlerinin uzantıları ile gösterilmesi desteklenmiştir.

   İlgili Bölüm

  Eski Görünüm

  Yeni Görünüm


 • Form Aktivitesi ve Ertele İşlemi Aktivitesinin “İşlem Zaman Aşımı” bölümüne değerin kodlama ile atanabileceği “Formül (Dakika)” alanı eklenmiştir.

   İlgili Bölüm

 • Tasarım Aracı Veri Kaynakları bölümünde "İş Akış Başladığında Veri Kaynağı Otomatik Doldurulsun mu?" ifadesi "Otomatik Doldur" olarak ızgarada (gridde) gösterilmiştir.

   İlgili Bölüm

 • Tablo Kopyalama Aktivitesi'nde Kaynak ve Hedef tabloda benzer kolonlar varsa Alan Eşleştirme bölümünde kolonların otomatik eşleştirilmesi sağlanmıştır.

   İlgili Bölüm

 • POST /api / workflow / counts metoduna akış adını gösteren NAME alanı eklenmiştir.

   İlgili Bölüm

 • Portal'a İngilizce dilde giriş yaptıktan sonra Türkçe kalan bölümler düzeltilmiştir.

   İlgili Bölüm

     

 • Başlatılan ya da devam ettirilen iş formunun sol menü ve üst bilgi olmadan web üzerinden iframe olarak kullanılması sağlanmıştır.

  Formpage sayfasının iframe içerisinde gösterilebilmesi için 2 parametre eklenmiştir:

  WfNoHeader > Portalde bulunan üst ve sol menü gösteriminin durumu belirlenmektedir.
  WfNoHeaderNotifyOriginUrl > parent container a message gönderiyor.

  Örnek Senaryo;

  1- IIS üzerinden bir web sitesi açılır

  2- iframe.html oluşturulan IIS klasörü içerisine konur.

  3- iframe.html içinde bulunan 2 adet parametreden WfNoHeader=1 iframein başlıksız açılmasını sağlamakta, WfNoHeaderNotifyOriginUrl parametresi ise redirecting vs bilgilendirmelerinin hangi url'e gönderileceğini belirtmektedir.

   Kullanım Örneği

Hatalar

 • Rest aktiviteleri ile ilgili ürünlere Türkçe karakterler gönderildiğinde karakterlerin "?" olarak kayıt edilmesi sorunu düzeltilmiştir.
 • Özel Akış Raporlarında PDF'e Aktar ve Excel'e Aktar işlemlerinde alınan hata düzeltilmiştir.
 • Raporlar ve Süreç Verilerini Görüntüleme yetkisi için herhangi bir akış geliştirme moduna alındığında ve akış ayarlarından geliştirme modu yetkileri değiştirildiğinde, farklı bir zamanda yayınlanmış olan aynı akışın bu yetkilerden etkilenme sorunu düzeltilmiştir.
 • ERP Rest aktivitelerinde method type değiştiğinde yordam giriş-çıkış parametrelerinin otomatik temizlenmesi sağlanmıştır.
 • Yayın modundayken aktivite silinmek istendiğinde işlem engellenerek kullanıcıya uyarı verilmesi sağlanmıştır.
 • Tablo değişkeni içerisinde bulunan ve zorunlu olan açılır pencerede seçim yapıp çarpı (X) işareti ile içerik temizlendiğinde zorunluluğa takılmadan formun ilerleyebilmesi sorunu düzeltilmiştir.
 • Otomatik Tamamlama, Tablo, Bağlantı, Sayısal değişkeninin validasyon özellikleri ve mesajları düzenlenmiştir.
 • Tablo içerisindeki açılır pencere değişkeninin zorunlu olması durumunda satır kaydının yapılamaması sağlanmıştır.
 Logo Flow v1.32(22.07.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Sıkça yaşanan performans sorunları ve kritik kurulum problemleri ile ilgili Uygulama Ayarları Kontrol Aracı uygulamasında geliştirme yapıldı. (bknz:Uygulama Ayarları Kontrol Aracı)
 • Rapor gridlerinde (Üzerimdeki İşler, Başlattığım İşler, Dahil Olduğum İşler) bulunan tarih alanlarının formatlarının ortaklaştırılması sağlandı.

 • Tablo değişkeninin filtre bölümünden satır bazlı filtre kaldırılarak kolon filtresi desteklendi.

   İlgili Bölüm

  Eski Görünüm

  Yeni Görünüm


 • Tasarım Aracında aktif işleri bulunan bir akış güncellenmek istendiğinde verilen uyarı biçimi ve aksiyonu düzenlendi. Kullanıcının istediği durumlarda akışa ait çalışan işlerin tasarım aracından iptal edebilmesi sağlandı.

  Tamam: Akışla ilgili açık işleri (portalden iptale basıldığındaki davranışı uygular) iptal ederek kaydetme işlemini yapar

  Farklı Kaydet: Akışla ilgili açık işleri silmez. Akışı farklı adla kaydedecektir. Eski versiyonlarda çıkan uyarıdaki 'Tamam' butonu aksiyonuna denk gelmektedir.

  İptal: Kaydetme işleminden vazgeçilecektir. Eski versiyonlarda çıkan uyarıdaki 'İptal' butonuna denk gelmektedir.

   İlgili Bölüm

  Eski Görünüm  Yeni Görünüm • Otomatik Süreç Tanımlama ekranına "Akış Adı" ve "Aktif/Pasif" kolonları eklendi.         

  Aktif/ Pasif kolonu sadece görüntüleme amaçlı bulunmaktadır. Değişiklik için ilgili kaydın içerisine girilmelidir.

   İlgili Bölüm

 • Veri Kaynağına bağlanabilen tüm değişkenler için Tasarım Aracında anasayfaya dönmeden, SQL Bağlantı Listesi ve Veri Kaynağı tanımlamaları ve seçimlerinin yapılması desteklendi.

  • Designer ana ekranda; 
   -"Veri Kaynağı Ekleme" ekranına sql bağlantı eklemek için bir buton eklendi. 
   - Değişken ekledikten sonra açılan sihirbazda "Veri Kaynağı" ekranına veri kaynağı ekleme butonu eklendi. 

  • Form ekranında; 
   - Üst menü bölümüne eklenen buton ile veri kaynağı oluşturulması desteklendi. 
   - Yine aynı şekilde eklenen değişkenler için açılan sihirbazın "Veri Kaynağı" bölümünden ekleme yapılması sağlandı. 
   - Ctrl + D ile ana ekrandan "Veri Kaynağı" ekleme ekranı çağırma kısayolu eklendi. 
   İlgili Bölüm

 • Logo Flow uygulamasını dışarı açma işleminin Tasarım Aracı/ Genel İşlemler/Portal Adresi Değiştir ekranından yapılması sağlandı. (bknz:Portal Adresi Değiştir)
 • Detaylı Loglama/Akış Adım Logları/Aktivite Detayı sayfasında Rest Aktivitelerinin Request, Response ve URL bilgilerinin gösterilmesi desteklendi. (bknz:Akış Adım Logları)

Hatalar

 • Otomatik Süreç Tanımlama ekranında kolonlara basıldığında yapılan sıralama işlemi kapatıldı.
 • Üzerimdeki İşler, Dahil Olduğum İşler ve Başlattığım İşler gridlerinde ve panolarında özel alan olarak eklenen tarih değişkeni bilgisi boş ise özel alan gösteriminde oluşan problem düzeltildi.
 • Logo Flow API kullanımında token alamama problemi çözüldü.
 • Detaylı Loglama/Akış Adım Loglarında İşlem Tipi kolonunda ek aktivite tiplerinin ve ikonlarının gösterimleri sağlandı. Logların gösterildiği gridlerin başlıkları düzenlendi.
 • Detaylı Loglama/Akış Adım Logları ekranında Akış Başlat,Akış Başlat ve Bitmesini Bekle ve Paralel Aktiviteler içindeki Akış başlat ve Bitmesini Bekle aktiviteleri başarılı olmasına rağmen hatalı gösterilmesi problemi düzeltildi.
 • Tablo değişkeninin sütun genişliklerine 100 değerinden fazla bir değer girildiğinde alınan hata düzeltildi.
 • Tablo içerisinde zorunlu olarak seçilmiş açılır liste değişkeninin varsayılan formülünün atanması sağlandı.
 • Karar İşleminde Sağ Değer/Varsayılan Değer alanına değer girilememe problemi çözüldü.
 • Tab Değişkeninde "Seçileni Düzenle" işleminde sekme isminde Türkçe karakterlerin silinmesi problemi düzeltildi.
 • Tablo değişkeni içindeki zorunlu sayısal değişkene minimum değer ataması yapıldıysa varsayılan formülün çalışmaması problemi düzeltildi.


 Logo Flow v1.31(24.06.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Tablo Kopyalama aktivitesinin Filtrele bölümünde bulunan Kriter Ekleme ekranındaki tüm kolonların isteğe göre genişletilebilmesi desteği sağlandı.(bknz:Tablo Kopyalama İşlemi)
 • Designerdaki alt bölümde yer alan değişkenler kısmında görünen ad yanında değişken adının da görünmesi sağlandı.

   İlgili Bölüm

 • Tablo değişkeni 'Sütun Tanımlama' ve 'Veri Kaynağı' bölümlerinde veri kaynağı seçilen açılır listenin genişliğinin arttırılması sağlandı.

 • Sol menü Üzerimdeki İşler,Başlattığım İşler ve Dahil Olduklarım gridlerinde özel alan değişken tiplerine göre gösterim ve sıralama yapabilmesi sağlandı.

   İlgili Bölüm

  Eski Görünüm

  Yeni Görünüm


 • Tasarım Aracı Form Görünüm, Değişken Listesi ekranında Ad kolonunun varsayılan genişliği arttırıldı ve kullanıcının isteğine göre bu kolonun genişliğini arttırabilmesi sağlandı. 

   İlgili Bölüm

  Eski Görünüm


  Yeni Görünüm


 • Üzerimdeki İşler, Dahil Olduklarım ve Başlattığım İşler ve Raporlar bölümlerine paging desteği eklenerek sayfa sayısı, kullanıcının hangi sayfada bulunduğunun bilgisi ve toplam kayıt sayısı bilgisinin gösterimi sağlandı. (bknz: Akışlar)

 • Detaylı Loglama parametresi açıldıktan sonra başlatılan işlerin loglanarak listelenmesi sağlandı. (bknz: Detaylı Loglama)
 • Loglanmış işe ait akış adım (aktivite) detaylarının listelenmesi sağlandı. (bknz: Detaylı Loglama)
 • Loglanmış işin akış adımlarına (aktivitelerine) ait operasyon detaylarının görüntülenmesi sağlandı. (bknz: Detaylı Loglama)

Hatalar


 • Rapor Tasarımı→ Bağlantı Özellikleri bölümünde tablo değişkeninin rapor tasarımına her yeni kolon eklendiğinde datasetlerin güncellenmesi sağlandı.
 • Herhangi bir sebepten dolayı hata alan süreçlerin artık Üzerimdeki İşler'e düşmemesi ve API'de de gösterilmemesi sağlandı.
 • Form tasarımında Kaydet ve Önizleme işlemi yapılamama problemi giderildi.
 • Performans problemlerine yol açabilecek bölümler düzenlenerek SQL iyileştirmeleri yapıldı.
 • Görünen adları aynı olan iki değişken için düzenleme işleminin form içerisinde ad bölümü baz alınarak doğru değişkenin detayının açılması sağlandı.
 • Akış Tasarım Aracı→ Değişkenler bölümüne Ad kolonu eklendi.
 • Designer genelinde bulanık ve düzensiz görünen ikonların bazıları düzeltildi.
 • Yayınlanmış bir akış mailden onaylandığında, reddedildiğinde veya revize edildiğinde adres çubuğunda publishtype parametresinin gösterilmesi sağlandı.
 • Form adında parantez,tırnak gibi invalid karakter kullanımı engellenerek akış kaydetme işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi sağlandı.
 • Bool tipinde bir alanın veri kaynagı ile tabloya doldurulduğunda tasarım aracında onay tipinde, portalda checkbox şeklinde gelmesi sağlandı.
 • Tablo değişkenine yeni bir kolon eklendiğinde ve rapor tasarımında da tablo değişkenine eklenen yeni kolonu ekleyip kaydedince portal tarafında verilerin basılmaması hatası düzeltildi.
 • Herhangi bir değişkenin Değer Değiştiğinde olayında Tablo ve Tablo Liste değişkenlerinin salt okunur yapılamama problemi giderildi.
 • Designer tarafında eksi değer giriş izni kapalıyken portalda minimum değer olarak negatif sayı girildikten sonra aynı alana 0 girildiğinde, girilen değerin hala negatif olarak algılanması problemi düzeltildi.
 • Swagger UI /api/workflow/resume/externalapi/ metodunda RequestLocationType parametresi ile akışın bulunduğu adıma göre validasyonlara takılmadan devam etmeye zorlanması sağlandı. 
 • Mobil Web Browser'da akış veya bağımsız formda İşlemler→ Rapor Al ile rapor alındığında bildirim çıkmaması sorunu giderildi.
 • Mobil Web Browser'da AJM Tekrarlı Görevler ve Veritabanı İzleme sayfalarında detaylara ulaşamama problemi giderildi.
 • Mobil Web Browser'da İşlemler menüsü altındaki PDF'e Aktar, Excel'e aktar işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
 • Değişkenlerin zorunlu alan validasyon mesajlarının Görünen Ad'a göre verilmesi sağlandı.


 Logo Flow v1.30 (20.05.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Portal tarafında kullanılan "GetStartedWorkflowsCount()" metodunun api olarak dışa açılarak kullanıcının yetkili olduğu çalışan akış sayılarının gösterilmesi sağlandı.
  ("LFlow Service Swagger > Workflow" altında "Post /api/workflow/counts" metodu desteklendi)

 • Tasarım Aracı yenilenmesi kapsamında; aktivite tasarım ekranındaki aktivite ikonları yenilendi.
 • Tasarım aracının yenilenmesi kapsamında; aktivite araç kutusu içerisinde bulunan tüm ikonlar yenilendi.
 • Tasarım Aracı yenilenmesi kapsamında; üst menü araç çubuğu gösteriminde ve ikonlarında düzenleme yapıldı.
 • Tasarım Aracı menülerinin içerisindeki ikonlar yenilendi.
 • Portal genelinde çalışan işler için “Çalışıyor “ ifadesi yerine “Devam Ediyor” ifadesi kullanıldı.
 • E-Postadan onay veya ret işleminde; onaylama (validasyon) çalıştığı zaman yalnızca işlem butonunun portalda görünmesi sağlandı.
 • Tasarım Aracı yenilenmesi kapsamında; menü isim ve yerlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Yeni portal tasarımında desteklenecek "Detaylı Loglama" sayfasının altyapı performans çalışması kapsamında NWFLOGACTIVITYSTEPS ve NWFLOGOPERATIONS tablolarının binary kolonlarında sıkıştırılma işlemi yapıldı.
 • Postman veya Swagger üzerinden yapılan çağrıların gidiş (request) ve geliş (response) değerlerinin, cevapların ve problemlerin gözlenmesi amacıyla loglama desteği sağlandı.

   Kullanım Detayı:

  Loglama işlemi kurulum sonrası varsayılan kapalı olarak gelecektir. Başlatmak için uygulama sunucusu üzerinde yapılması gerekenler;

  1) "C:\inetpub\wwwroot\Logo Services\v1_0\NAF.LFlow.WAS" dizi altında bulunan "nlog.config" dosyası notepad++ gibi yetkili bir notepad yardımı ile açılır.
  - Devreye alınması için; minlevel="Error" değerinin > minlevel="Trace" olarak değiştirilir.

   Ekran Görüntüsü:

  2) Dosya içerisindeki fileName="C:/temp/log/Log_${shortdate}.txt" satırı, loglama dosyasının C:/temp/log/ klasörü altında tarihsel isimli formatla ve .txt dosyası olarak oluşacağını belirtir. Bu sebeple;
  C:/temp/log/ yolu için ilgili klasörler oluşturulur.

  3) "C:/temp/log/" klasörü için IIS_IUSRS kullanıcısına tam yetki verilir. 
  Not: IIS_IUSRS kullanıcısına yetki verilmesi için önce Locations.. bölümünden makine adı seçilmelidir.

   Ekran Görüntüsü:

  Bu işlemler sonrası POSTMAN ya da Swagger üzerinden yapılacak çağrılar için ilgili dizin altına .txt dosyaları oluşur ve giden gelen verilerin loglanır.

 • Eş Zamanlı İşlem, Eş Zamanlı İşlem Kolu, Sequence, While, Flowchart aktiviteleri için yeni tasarım kapsamında düzenlemeler yapıldı.
 • Logo Flow Uygulaması ve NAF Altyapısı için Telerik R1 2019 Winform güncellemesi yapıldı.

Hatalar

 • "Rest Api/Swagger witchcustomcolumn" metodunda birden fazla kez yayın moduna alınmış akışın "currentcount" bilgisinin doğru gelmesi sağlandı.
 • "E-Posta İçeriği" bölümünde "Tamam" ve "İptal" butonlarının görünmesi sağlandı.
 • Sol menü Üzerimdeki İşler'den akış iptal edilirken akış ismi ile uyarı verilmesi sağlandı.
 • Tablo değişkenine 26 satırdan fazla satır eklendiğinde "Anahtar" kolonu harflendirmesinin tekrarsız bir şekilde yapılması sağlandı.
 • Tablo değişkeninin salt okunur olduğu durumda satırlara çift tıklanıldığında tablonun güncelleme moduna geçmesi sorunu düzeltildi.
 • Logo Flow Mobil Web browser üzerinde Üzerimdeki İşler, Dahil Olduğum İşler, Başlattığım İşler, Zaman Aşımı, İş Geçmişi detaylarına ulaşılabilmesi sağlandı.
 • İş Geçmiş Detay ekranlarına "Rapor Al" butonu eklenerek rapor alınabilmesi sağlandı.
 • Metin değişkeninin en az ve en çok uzunluk validasyonlarının küçük eşit ve büyük eşit şeklinde çalışması sağlandı.
 • Tasarım Aracında sayısal değişkenin maksimum değerine belirli bir sınıra kadar 100'den daha büyük, minimum değerine 0'dan daha küçük bir sınır belirlenebilmesi sağlandı.
 • Değişkene bağlı veri kaynağındaki "Liste Değer Alanı" bilgisi üzerinden Açılır Pencere değişkenine Varsayılan Formül atanabilmesi sağlandı.
 • Rapor Güncelle butonuna tıklandıktan sonra Tablo değişkenine yeni eklenen kolonların parametrelerinin Rapor Özellikleri/Parametreler bölümüne gelmesi sağlandı.


 Logo Flow v1.29 (12.04.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Sol menü ve Pano Üzerimdeki İşler'in CTRL+ Çift Tıklama ile yeni sayfalarda açılması sağlandı.
 • "Grid Ayarlarını Kaydet" ile sıralama, filtreleme gibi işlemlerin de kaydedilebilmesi sağlandı.
 • Tasarım Aracı "Form Değişkenleri" ve "Değişken Özellikleri" bölümündeki ikonlara hint eklendi.


 • Rest API "Workflow/withcriteria" ve "Workflow/customcolumn" metodları altına akışın çalışma tarihini dönen EXECUTIONDTISO alanı eklendi.
 • "İş Akış Geçmişi" ve "Akış Adımları" ekranında "Bekleme Süresi" bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
 • Yeni tasarım çalışması kapsamında "Tasarım Aracı" ve "Form Tasarım Ekranı" üst menü ve içerikleri düzenlendi.
 • Form Tasarım ekran başlığı düzenlendi. "Form Bilgisi" kısayolu eklendi.
 • Form Tasarım ekranında var olan bir değişken üzerinde çift tıklama ile düzenleme, boş bir alanda çift tıklama ile yeni kayıt ekleme ve araç kutusundan sürükle bırak yöntemi ile yeni kayıt ekleme işlemleri desteklendi.
 • Yeni tasarım kapsamında Tasarım Aracı "Form Değişkenleri" ve "Değişken Özellikleri" düzenlendi.
 • Tasarım Aracı yeni tasarım kapsamında "Form Tasarım ekranı > Sağ Tıklama > Menü İşlemleri" desteklendi.
 • Portal genelinde tüm başlık (label) isimlendirmeleri düzenlendi.

Hatalar

 • Tasarım Aracı "Değişken Özellikleri" bölümünde başlık (label) değerleri üzerinden arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Üzerimdeki işlerde bulunan işlerin özel alanlarını göstermeyi sağlayan "REST API | withcustomcolumn" metodundaki hata giderildi.
 • Kolonları gizlenen bir tablo e-posta ile gönderildiğinde gizli kolonların içerikte görünmesi sorunu düzeltildi. 
 • "İş Geçmişi Raporu"nda "Akış Adı" kolonunda akış kodunun gösterilmesi sorunu düzeltildi.
 • Tüm değişkenlerin "Değer Değiştiğinde" olaylarında tanımlanan kodların Açılır Liste değişkenini salt okunur yapabilmesi desteklendi.

 • Tablonun "Seçilen Kayıt Değişim Formülü" bölümünde tanımlanan ActiveRowid metodu ile seçilen aktif satırın ID'sinin alınması sağlandı. 
 • Rapor tasarım aracında Excel ile rapor alınabilmesi sağlandı.
 • Üzerimdeki İşler, Dahil Olduğum İşler ve Başlattığım İşler ekranlarında kolonların yerleri değiştirilip ayarların kaydedilmesi sonrasında oluşan tarih formatı bozukluğu düzeltildi.
 • Başlattığım İşler ve Üzerimdeki İşler Pano (Dashboard) özel alan gösterimlerinin sol menüdeki özel alanlar ile aynı değerleri taşıması sağlandı.
 • "Pano > Dahil Olduklarım" kısayolunda yayın modundaki akışların özel alanlarının gösterimi sağlandı.
 • Raporlar yetkisi olduğu durumda "Pano > Zaman Aşımı" kısayolundan akış detaylarının görülmesi sağlandı.
 • Portalda sayısal alan minimum - maksimum alan kontrolüne uygun mesaj verilmesi sağlandı.
 • Tablo değişkeni içerisine "Dosya Ekle" tipli değişken aracılığı ile dosya yüklendiğinde, yüklenen dosyanın tabloda ve Form Detay ekranında görülmesi ve indirilebilmesi sağlandı.
 • İş Detaylarında paralel aktivitelerin form detayına erişilebilmesi sağlandı.
 Logo Flow v1.28 (18.03.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Araç kutusundan form tasarım ekranına sürükle bırak aksiyonları desteklendi.
 • Form Tasarım ekranında ‘Araç Kutusu’ bölümü desteklendi.

Hatalar

 • J-Platform'a Logo Flow Rest aktivitesi aracılığı ile kayıt işlemi sırasında oluşan tarih formatı problemi düzeltildi.
 • Tasarım aracında açılır pencere değişkeninin veri kaynağı değiştiğinde açılır pencere kolonlarının değişkene tanımlanan veri kaynağına uygun olarak güncellenmesi sağlandı.
 • Tasarım Aracı Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama bölümünde düzenleme veya kayıt işlemi işlemi yapılıp 'Tamam' butonuna tıklandığında gelen hata düzeltildi.
 • Akış Planına ulaşılmak istendiğinde ekranda yaşanan odaklanma problemi giderildi.
 • Bağımsız formlar tamamlandığında sayfanın panoya yönlenmesi sağlandı.
 • Paralel aktiviteler ile ilgili sol menü-pano (dashboard) ve yetki sorunları giderildi.
 • Raporlar yetkisi verilince "Sol menü > Başlattığım İşler", "Pano > Başlattığım İşler" bölümlerine detay butonunun gelmesi sağlandı.
 • E-postadan onay işlemi sonrasında portala yönlenildiğinde veri kaynağına bağlı açılır liste değişkeni içindeki verilerin görünmeme sorunu giderilmiştir.
 • Form-İşlemler Menüsü-Akış Adımları ekranında kolon isimleri ve adımlardaki görsel problemler giderildi.
 • Tablo ve Tablo(Liste) değişkenlerinin raporlarda doğru bir şekilde gösterilmesi sağlandı.
 • Paralel aktivitenin flowchart detayına, İş Akış Bilgileri ve Başlattığım İşler ekranından ulaşılabilmesi sağlandı.
 Logo Flow v1.27 (18.02.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Akış içerisinde kullanılan bir değişken silindiğinde Akışı Kontrol Et işlemi ile hata nedeni, hatanın hangi aktivitede ve kod adımında alındığının detaylı gösterimi desteklendi.
  ( bknz: Sıkça Sorulan Sorular > Soru No:18 )
 • Akışı kontrol et veya yayınla işleminde bulunan hataların daha detaylı ve anlaşılabilir olarak gelmesi sağlandı.
 • Başlattığım İşler ekranında arşiv veritabanı desteği sağlandı.
 • Dahil Olduklarım ekranında arşiv veritabanı desteği sağlandı.
 • Zaman Aşımı raporlarında arşiv veritabanı desteği sağlandı.
 • Özel Akış Raporları ekranında arşiv veritabanı desteği sağlandı.
 • İş Akış Geçmişi ekranında arşiv veritabanı desteği sağlandı.
  ( Arşivleme için bknz: Arşivleme )

Hatalar

 • "Tablo" değişkeni içerisinde tanımlanan "Açılır Liste" değişkeninin "Değer Değiştiğinde" bölümünde yazılan kodların çalışması sağlandı.
 • Bildirimler ekranı görünüm ve sağ üst bildirim ekran başlıkları sorunları düzeltildi.
 • Özel Akış Raporu tasarımı Rapor Değişkenleri bölümünde "Vekil Kullanıcı (Ad Soyad)" olarak gösterilen LOGOFLOW_DLGUSERFULLNAMEDESCWITHCHILD_USERDEFINED değişkeninin açıklaması düzeltilerek "Devredilen Kullanıcı (Ad Soyad)" yapıldı.
 • Logo Flow mobil uygulamasında sol menü üzerinde "Süreç Başlat" butonu ile gelen açıklama ekranında Tamam'a basıldığında ilgili işin başlatılması sağlandı.
 • Kurulum yapılan bilgisayarda ön gereksinimlerin eksik olması durumunda kullanıcının "İndir" butonu ile "https://docs.logo.com.tr/display/logoflow/Sistem+Gereksinimleri" sayfasına yönlenmesi sağlandı.
 • Tasarım Aracı üzerinde F1 tuşuna basıldığında veya Yardım menüsü altından Döküman Sitesi'ne gidilmek istendiğinde oluşan problem giderilerek yeni döküman sitesine yönlenilmesi sağlandı.
 • Form içinde kullanılan değişkenlere portal tarafında bir değer girildiğinde, ilgili alanların "Değer Değiştiğinde" bölümlerindeki tanımlara uygun olarak değerlerinin değişmesi sağlandı.
 • Özel Akış ve İş Akış Geçmişi raporları ekranlarında kayıtların sondan başa doğru sıralanarak gösterilmesi sağlandı.
 • Paralel aktivite adımları için akış planı gösterimi desteklendi.
 • Sol menü ve Pano arasındaki Dahil Olduğum İşlerin görünümleri ile ilgili tutarsızlık giderildi.
 • Tasarım aracı tarafında arşiv görevi oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Kodlama İşlemi/Roslyn editör kullanılan akışlarda süreç devam ettirildikten sonra alınan hata düzeltildi.
 • İş Akış Geçmişi, Özel Akış Raporları, Başlattığım İşler, Üzerimdeki İşler, Dahil Olduğum İşler, Zaman Aşımı Detay ekranlarında yetkiye bağlı olarak akış adımlarının gösterilmesi sağlandı. Ek olarak Özel Akış Raporları kayıt sıralamasında Başlangıç Tarihi bazlı sondan başa gösterim sağlandı.
 • IIS Manager'da WAS ve WEB servisleri art arda başlatıldığında oluşan tek kullanıcı Lisans hatası düzeltildi.
 • Portal genelinde kullanıcı bilgisi gösterilen tüm alanların LFlow Servis Ayarlarında seçilen "Kullanıcı Bilgisi Gösterim Şekli" parametresine uygun bir şekilde çalışması sağlandı.
 • Gerekli rapor yetkisi verildiğinde Zaman Aşımı Raporu detayına ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Kodlama aktivitesinde "GetValueFromStarterDatabaseByKey" metodu seçildiğinde anahtar alan ve atama yapılacak alanın aynı tip olması gerektiğinin bildirimi sağlandı.
 • Tasarım Aracında Veri Kaynağı tanımı özelleştirilmiş sorgu ile kaydedilip sonrasında Düzenle ile tekrar açıldığında oluşan Sıralama Alanı kaybolma problemi giderildi.
 • Logo Flow mobil uygulama için sol menünün çalışması sağlandı.
 • LFlow.CustomActivity.Publisher.Extension yüklenip publish edildikten sonra akış içerisinde kullanılıp kaydedilmeye çalışıldığında alınan derleme hatası giderildi.
  Özelleştirilmiş Aktiviteler (Custom Activity) ve Özelleştirilmiş Fonksiyonların (Custom Function) özelliklerinin desteklenmesi sağlandı.
  ( Detay ve Örnekler için bknz: Özelleştirilmiş Aktiviteler - Özelleştirilmiş Fonksiyonlar )
 • Üzerimdeki işler gridinde, sadece ilk versiyona ait kayıtların görüntülenme problemi giderildi.
 • Birden fazla kez ve ilk kez yayın moduna alınmış akışların özel alanlarının raporlarda gelmesi sağlandı ve sol menü-pano arasındaki üzerimdeki iş tutarsızlıkları giderildi.
 • 1.26.04 versiyonunda "Üzerimdeki İşler" bölümünde görünen özel alan değerlerinin, 1.27.0.2 versiyonuna geçiş sonrasında görünmeme sorunu giderildi.
 • Rapor gridlerinde özel alanların olduğu kolonlarda sıralama işleminin yapılması sağlandı.
 Logo Flow v1.26 (21.01.2019)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • "Üzerimdeki İşler" sayfasındaki grid yapısında, custom alanların kolon olarak gösterilmesi ve sıralama - filtreleme işlemlerinin desteklenir hale getirilmesi sağlandı.
 • Portal - Body - MasterPage yapısının yeni tasarıma göre şekillendirilmesi sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında, portal sol menü yapısının çizilmesi- tasarlanması sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında "Başlattığım Süreçler" sayfasında, tasarımsal ve fonksiyonel değişiklikler sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında "Dahil Olduklarım" sayfasında, tasarımsal ve fonksiyonel değişiklikler sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında "Zaman Aşımı" sayfasında, tasarımsal ve fonksiyonel değişiklikler sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında "Üzerimdeki İşler" sayfasında, tasarımsal ve fonksiyonel değişiklikler sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında alt yapı tarafından gereksinim duyulan bileşenlerin güncellenmesi sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında, portal üst kısmının tasarlanarak, mobil ve tablet görünümüne uygun hale getirilmesi, menü içi arama desteği, ürün logosu, portala giriş yapan kişi bilgisi ve portal içi bildirim açılır pencerelerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında "İş Akış Bilgileri" ekranının düzenlenmesi sağlandı.
 • "Servis Listesi" ekranının yeni arayüze geçirilmesi, sağ üst profil menüsünden çıkarılıp sol menü "Yönetici Ayarları" altına eklenmesi ve yetkiye bağlanması sağlandı.
 • Güncel versiyon ile birlikte akış detayları tablosunda data boyutunu küçültme desteği sağlandı. Ek olarak; mevcut dataların sıkıştırılabilmesi adına uygulama geliştirildi.
  Bknz: Veritabanı Sıkıştırma Özelliği
 • Portal tarafında dashboard/pano üzerinde kullanıcının kendisine özel kısayollar üzerinde düzenleme veya silme işlemleri yapabilmesi için gerekli altyapı çalışması yapıldı.
 • "Çevrim İçi Kullanıcılar" sayfasında, grafiksel gösterim sağlanarak gerekli bileşen kullanımı sağlandı.
 • Form detay ekranında kullanıcıya hangi bölümde olduğunu gösteren, ilgili sayfa içerisinde Kaydet, Rapor Al gibi işlemlerin yapıldığı ve Akış Adımları, Akış Planı gibi bilgilere ulaşabildiği sayfa işaretleri yolu tasarlandı.
 • Form içerisindeki "Dosyalar" bölümünde , sürükle-bırak yöntemi veya Dosya Seç butonu ile eklenen dosyaları tablo görünümünde listeleme, indirilebilme, önizleme yapabilme, eklenen dosyaların uzantı tipine göre ikon gösterimi sağlandı.
 • Sağ üst profil bölümünün tasarlanarak "Bilgilerimi Güncelle", "Şifremi Değiştir", "Vekalet", "Oturumu Kapat" adımlarının eklenmesi ve sol menü Yönetici İşlemleri sayfalarının tasarlanarak "Servis Listesi", "Çevrimiçi Kullanıcılar", "Tekrarlı Görevler" ve "Veritabanı İzleme" adımlarının eklenmesi sağlandı.
 • Form detay ekranı yorumlar bölümünde, "Yorum Ekle" butonu oluşturulması ve tıklandığında yorum girilebilecek alanının açılması sağlandı.
 • 'Dahil Olduklarım' , 'Başlattığım İşler' sayfalarında tamamlanan akışlar için tanımlı özel alanların izlenebilmesi sağlandı.
 • 'Dahil Olduklarım' sayfasına akış bazında tanımlı özel alanların getirilebilmesi sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında sağ üstteki bildirim görünümlerinin yenilenmesi ve "Tüm Bildirimler" ekranının tasarlanması sağlandı.
 • Form detay ekranında değişken tiplerine özel davranışların düzenlenmesi sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında dashboard(pano) daki üst kısım kısayollarında iş akışı, bağımsız form linklerinin eklenebilmesi, düzenlenebilmesi, kaldırılabilmesi ve kısayol renklerinin düzenlenebilmesi işlemleri desteklendi.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında dashboard(pano) alt alana eklenebilecek "Üzerimdeki işler", "Dahil Olduklarım", "Başlattığım İşler", "Zaman Aşımı" kısayollarının tasarlanması sağlandı.
 • Dashboard(pano) da, üst - alt alanların belirlenmesi, içinde bulunan kısayolların sırasının değişebilmesi ve her kısayol için ayar kısmının tasarlanması sağlandı.
 • "Yetki Devir" sayfasının yeni arayüz nesnelerine göre tasarlanması sağlandı.
 • Grid, popup, açılır pencere gibi bileşenlerin mobil görünümü için gerekli çalışmaların yapılması sağlandı.
 • "Form Detay" ekranındaki zorunlu alan bildirimlerinin yeni arayüze uygun bir şekilde gösterilmesi sağlandı.
 • "Zaman Aşımı" sayfasındaki "İş Akışı Seçiniz" bölümünde, iş akış adı- iş akış kodu ve açıklama bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
 • Portalde herhangi bir menüye tıklanıp ilgili sayfaya yönlenildiğinde, menü adının sayfa başlığı olarak atanması sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında otomatik başlatılan süreçlerin ve bekleyen iş sayısının sol menüde görüntülenebilmesi sağlandı.
 • Yeni arayüz çalışması kapsamında "İş Akışı Geçmişi" sayfasının "Raporlar" altına eklenerek yeni tasarıma geçirilmesi sağlandı.
 • Rest Api içerisinde, "Üzerimdeki İşler" sayfasındaki tüm bilgilere ek olarak, designer tarafından seçilen ek değerlerin de(özel alanlar) gelmesini sağlayacak yeni bir metod hazırlanması sağlandı.
 • Rest Api üzerinden yetki devri, yetki sorgulama ve yetki silme işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
 • "İş Akış Bilgileri" ekranında "İş Akış Başlat","İş Akış Başlat ve Bitmesini Bekle", "Eş Zamanlı İşlem" aktiviteleri için göster-gizle yapısının yeni tasarıma geçirilmesi sağlandı.
 • Arayüz çalışması kapsamında "Özel Akış Raporları" sayfasının yeni tasarıma geçirilmesi sağlandı.
 • Portalde "Açılır Pencere", "Kullanıcı Listesi" tipindeki değişkenler açıldığında başlıklarının - kullanıcı deneyimi açısından- değişkenler yaratılırken verilen isimlerle aynı olması sağlandı.
 • "Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama" ekranında tanımlama yaparken yavaşlığa sebep olan noktalarda performans iyileştirmesi sağlandı.
 • "Veri Tabanı İzleme İstek" sayfasının yeni arayüze göre tasarlanması ve "Veri Tabanı İzleme" başlığı ile değiştirilmesi sağlandı.
 • "Asenkron Görev İstek Listesi" sayfasının yeni arayüze göre tasarlanması ve "Tekrarlı Görev Listesi" başlığı ile değiştirilmesi sağlandı.
 • Admin yetkisi olmayan kullanıcıların, "Yönetici İşlemleri" sayfası için yetkilerinin düzenlenmesi sağlandı.
 • Sistemin, çalışan gün ve saat bilgilerini dikkate alarak mail gönderim işlemini yönetilebilmesi adına parametrik bir yapı sağlandı.
 • Formlardaki zorunlu alanların, form ilk yüklendiğinde farkedilebilmesi adına "*" ile gösterimi, ancak isimlendirme sırasında "*" konulduysa ikinci bir "*" gösterilmemesi sağlandı.

Hatalar

 • Roslyn editörde işlem yapılırken sorun yaşanmaması adına, iş akışı ve değişkenlerin kod kısmında türkçe karakterlerin gösterilmemesi sağlandı.
 • Mail üzerinden ret işlemi yapılıp portala yönlenildiğinde ilgili form verilerinin yüklenmesi sağlandı.
 • Zaman Aşımı, Dahil Olduklarım, Başlattığım İşler sayfalarında tarih, durum alanlarının ve sayfalama işlemlerindeki kayıt sayılarının gösterimlerinin düzeltilmesi sağlandı.
 • Yordam Giriş ve Çıkış Parametreleri-Detay-Formül Tanımlanmış Alanlar-Expression bölümüne tıklanıldığında, daha önce eşleştirilmiş alanlar için alınan hatanın giderilmesi sağlandı.
 • FormPage > yorumlar kısmında tasarımsal iyileştirme sağlandı.
 • Herhangi bir akış tamamlandıktan sonra "Üzerimdeki İşler" sayfasına yönlendirilmesi ve geliştirim modunda başlatılan akışların yayın modundaki "Üzerimdeki İşler" sayısını etkilememesi sağlandı.
 • Dialog formlardaki boyutlandırma probleminin giderilmesi sağlandı.
 • Desinger ve portalde, "Dosya Ekle" ibaresinin"Ekle" olarak değiştirilmesi sağlandı.
 • Yeni arayüzde başlatılan bir formdaki tabloya, satır bazlı dosya eklenebilmesini sağlayan kolon eklendiğinde yaşanan tasarımsal problemin giderilmesi sağlandı.
 • "Tiger Rest Servis" parametre eşleme ekranında tablo içindeki sayısal değişken için oluşturulan otomatik kodun düzeltilmesi sağlandı.
 • Akış bazında "Üzerimdeki İşler" bilgisini dönecek bir rest servis hazırlanması sağlandı.
 • Designer üzerinde "Sayı (Tam Sayı)" değişkeninin başlığının "Sayısal" olarak değiştirilmesi sağlandı.
 • Designer tarafında yetkisi olmayan bir kullanıcının, portalde yetki uyarısı almasına rağmen detay görüntüleyebilmesi probleminin giderilmesi sağlandı.
 • Portalde servis hatası alındıktan sonra gelen mesajda "Tamam" butonuna tıklandığında, önceki sayfaya yönlenmesi sağlandı.
 • İşlemler-Genel-Bekleyen İşler listesinde "Gösterilecek Değişkenler" bölümünde, "Çıkar" işleminin yapılabilmesı sağlandı.
 • "Çevrimiçi Kullanıcılar" sayfasının başlık ibarelerinin düzenlenmesi ve responsive olarak çalışması sağlandı.
 • Zaman Aşımı ve Özel Akış Raporu alındığında gelen anlık bildirimlerde ve bildirim ana ekranında gösterilen "Zaman Aşımı" rapor isminin düzenlenmesi ve Özel Akış Raporunun kullanıcının belirlediği isimde alınması sağlandı.
 • Portaldeki sol menünün mobil görünüme uygun çalışması ve kullanıcıya hangi bölümde olduğunu gösteren sayfa işaretleri yolunun ekran hareketleriyle paralel şekilde çalışması sağlandı.
 • Tablo değişkeni gösteriminin yeni arayüz çalışması kapsamında iyileştirilmesi sağlandı.
 • Sol menü yapısında cache kaynaklı problem giderilerek akış tamamlandıktan sonra Üzerimdeki İşler sayısının güncellenmesi sağlandı.
 • Dashboard(Pano) üzerindeki kısayolların yer değişikliklerinde ortaya çıkan problemlerin giderilmesi sağlandı.
 • Designer üzerinde "Tasarımsal Formül" bölümüne girilirken alınan ve çalışmayı engelleyen hatanın giderilmesi sağlandı.
 • "Geliştirim" ve "Yayınla" modları için "Süreç Başlatma" ve "Akış Başlatma Listesi Görüntüleme" yetkilerindeki senaryoların gerçeklenmesi sırasında karşılaşılan problemlerin giderilmesi sağlandı.
 • Aynı veri kaynağı birden fazla değişkene bağlandığında sonraki aşamaya geçen akışta yaşanan veri kaybının engellenmesi sağlandı.
 • Herhangi bir sebepten dolayı akış başlatılırken hata alındığında(network hatası,servis hatası,vs.) sayfa yönlendirilmesinde yaşanan problemin giderilmesi sağlandı.
 • Kontrol sihirbazının ekranı kilitleme sorununun giderilmesi ve kontrol aracı çalışırken kontrol aracına ve ekrandaki diğer pencerelere müdahale edilebilmesi sağlandı.
 • "Çevrimiçi Kullanıcılar" sayfasındaki grafikte, online/toplam lisanslı kullanıcı sayısının gösterimi sağlandı.
 • Otomatik süreç başlatma işleminin (AJM Tekrarlı görevi) silinmesi veya pasife alınması durumunda tekrarlı görevin son bulması ve çalışmaması sağlandı.
 • Dialog içerisindeki tablo kolon genişliklerinin, barındırdığı veriye göre otomatik ayarlanarak getirilmesi sağlandı.
 • Paralel akışların sol menüde ana akış altında gösterilmesi ve "Üzerimdeki İşler", "Başlattığım İşler" bölümlerinde paralel akış isimlerinin görüntülenmesi sağlandı.
 • "İş Akış Başlat", "İş Akış Başlat ve Bitmesini Bekle" aktivitlerinde, alt süreçlerin başlatılması esnasında alınan hatanın giderilmesi sağlandı.
 • "Açılır Liste" değişkenindeki değerlerin çıktılarındaki problemlerin giderilmesi sağlandı.
 • Dashboard(Pano) daki "Üzerimdeki İşler" sayfasından devam ettirilmek istenen akışlarda alınan hatanın giderilmesi sağlandı.
 • Sayfa yönlendirmelerindeki problemin önüne geçilerek, çıkabilecek ekstrem durumlar için hata ekranı yerine dashboard(pano) sayfasına yönlendirilmesi sağlandı.
 • Ayarlar Servisi "Kullanıcı Bilgisi Gösterim Şekli" -->" Fullname" iken "İş Akış Detay" ekranında "Kullanıcı Adı" yerine "Ad Soyad" getirilmesi sağlandı.
 Logo Flow v1.23 (30.11.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Akışın ilk adımında kullanıcı yetkiliyse delegasyon bildirimi gelmemesi sağlandı.
 • Bağlantı değişkeni için link görünümünün mavi, bold ve altı çizgili gösterilmesi sağlandı.
 • Form üzerinde gizlenen grid kolonlarının delegasyon mailinde de görünmez olması sağlandı.
 • Form ve grid içindeki sayısal değişkene klavye ile odaklanınca 0'ı silip, istenen değerin girilebilmesi sağlandı.
 • Açılır pencere kolon genişliklerinin veriye ve başlığa göre otomatik ayarlanması sağlandı.

Hatalar

 • İş Akış Başlat ekranından yayınlanmış bir akışı başlattıktan sonra form üzerinde Akış Planı ikonuna tıklandığında gelen "Object Reference" hatası düzeltildi.
 • İş Akış Geçmişi/Detaylar bölümünde "Form İşlemlerini Göster" ve "Akış Başlatma Aktivitelerini Göster" filtreleri doğru çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Başlangıç Bağımsız Form Detayları ekranının boş gelmesi ve konsola düşen hata mesajı düzeltildi.
 • Rest çağrısında sayısal değişkenlerin değerinin url oluşturulurken noktalı olarak gitmesi düzeltildi.
 • Portaldan indirilen rapor isimlerindeki Türkçe karakterler kayboluyordu, düzeltildi.
 • Form tasarımında en üstte tablo değişkeni olduğu durumda, portalda formdan alınan raporlar düzgün görüntülenemiyordu, düzeltildi.
 • Eski versiyondan yeni versiyona geçiş sonrası portalda var olan değişkenlerin veri kaynağı dolmuyordu, düzeltildi.
 Logo Flow v1.22 (01.10.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Favori rapor eklenmesi ve görüntülenmesi sağlandı.
 • Eski versiyondan yeni versiyona geçiş sonrası portalda var olan değişkenlerin veri kaynağının dolması sağlandı.
 • Tablo değişkenine seri kayıt girişi için klavyedeki Insert tuşuna basıldığında yeni satır açılması ve kayıt girilip tekrar Insert tuşuna basıldıgında kaydedilmesi sağlanmıştır.
 • GrupBox değişkeninin "visibility" özelliğinin değiştirilebilmesi sağlandı.
 • HTTP Activation özelliği aktif değilse Logo Flow kurulum aşamasında uyarı verilmesi ve  Windows Features sayfasına yönlendirilmesi sağlandı.    
 • Değer Tipi propertysinde bir Sayısal tip görünmesi sağlanmıştır.
 • Tablo kolonları arasında bağlı değişken kullanımı sağlandı.
 • Zaman Aşımı ekranında Ara bölümünde "İş Akış Bilgileri" ve "Bekleme Süresi"ne göre filtrelemenin sorunsuz yapılması sağlandı.
 • Verilen yetkiler dahilinde İş Akış yayınlandığında Form Aktivitesi dışındaki aktivitelerin akış planının görüntülenmesi sağlandı.
 • Akış planlarının verilen yetkilere göre görüntülenmesi sağlandı.
 • Tüm raporlar için tüm kolonlar gösterilecek şekilde PDF raporlarının basılması sağlandı.
 • Tablo kolonları çok olduğunda, kolonların daha okunabilir, kolon üzerine tıklanıldığında ise tam ismin görünebilmesi ve tablo içinde yatayda scroll yapılabilmesi sağlandı.
 • Tablonun bir kolonuna filtre verildikten sonra filtrelenmiş haliyle yeni satır eklendiğinde, önceden verilen filtrenin temizlenip yeni satır açılması sağlandı.
 • Açılır pencere değişkeninde çift tıklama ile kayıtların seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Açılır pencere kolon genişliklerinin veriye ve başlığa göre otomatik ayarlanması sağlandı.
 • Kurulumda port kontrolünün yapılması sağlandı.
 • Uygulama Ayarları Kontrol Aracının kurulum sonunda otomatik olarak çalıştırılması sağlandı.
 • Tablo kolon çizgilerinin görünür olması sağlandı.
 • Filtrelerin default "İçeren" olarak ve Filtreleme ile getirilen alanların bold olarak gelmesi sağlanmıştır.
 • Sıkça Başlatılan İş Akışlarım ve Tüm İş Akışları ekranındaki grid üzerinde çift tıklama desteği eklenmiştir.
 • Üzerimdeki işler ve Başlattığım işler ekranında grid üzerindeki kayıtlara çift tıklama yapıldığında akışın devam etmesi ve akış detayına gitmesi sağlandı.
 • Form üzerinde tablodan çekilen verilerin listeleneceği paging-filter-sorting destekli grid desteğinin eklenmesi sağlandı.
 • Designer ekranları üzerinde aktif form üzerinde iken F1 ile doküman sayfasının açılması sağlandı.

Hatalar

 • Görsel kodlama bölümünde formül editörü "Açılır Liste" seçim işleminde olusan sorun düzeltildi.
 • Tablo değişkeninde kullanılan "Açılır Liste" değişkenindeki arama sorunu düzeltildi.
 • Form load kısmında "SetPopupValue" metodu kullanıldığında bir sonraki aşamaya geçerken oluşan hata düzeltildi.
 • Tablo kolonlarında "Delete" tusuna basınca tüm satır bilgilerinin silinmesi durumu düzeltildi.
 • "İş Akış Bilgileri " ekranında "Ara" bölümünde filtreleme yaparken oluşan hata düzeltildi.
 • Portal'da "Kullanıcı Listesi" ve "Açılır Pencere" değişkenlerinin ikonlarına üst üste tıklandığında kolonların tekrar etme durumu düzeltildi.
 Logo Flow v1.21 (01.09.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Tablo değişkeninde kolona göre sıralama yapılırken metin, büyük metin, sayısal, tarih, saat, açılır liste tipindeki kolonların seçilebilmesi sağlandı.
 • İş akış raporlarında  form detayının açılması sağlandı.
 • LFlow Setup'ta SQL versiyonu uyumsuz ise bir sonraki adıma geçilmemesi sağlandı.
 • LFlow Setup'ında .Net Framework versiyon kontrolünün yapılması sağlandı.
 • Web tarafında kullanılan favori iş akış ekranlarında kullanılan bileşenler ortaklaştırıldı.

Hatalar

 • İş Akış Örneği Logları ekranında cardview görünümünde ve PDF/Excel çıktıları hatalı alınıyordu, düzeltildi.
 • IE 11, Edge ve Mozilla'da İş akış raporlarında detaylardan form detayı açılmıyordu, düzeltildi.
 • Kullanıcı listesi değişkeninde çoklu seçim aktifken portalda listenin diğer sayfasına geçildiğinde seçimlerin kayboluyordu, düzeltildi.
 • Katalog'dan Tiger ve Netsis veri kaynağı import etme işleminde sql'lerin oluşturulamıyordu, düzeltildi.
 • Açılır Pencerede gösterilen kayıt sayısı artınca Tamam ve İptal butonları görünmüyordu, düzeltildi.
 • Property gridde scroll yapıldıkça değerler karışıyordu, düzeltildi.
 • Yetki Devret ve Başlangıç Bağımsız Form Tanım ekranlarında kapat butonu görünmüyordu, düzeltildi.
 • Mobil uygulamada açılır liste ve popup içeriğinin görüntülenemiyordu, düzeltildi.
 • Zaman Aşımı raporlarının galeri görünümünde iş akış adı görünmüyordu, düzeltildi.
 • Portalda formdan alınan raporlar görüntülenemiyordu, düzeltildi.
 • Portalda çevrimiçi kullanıcılar sayfasında hata oluşuyordu, düzeltildi.
 • Özel Akış Raporlarında tarih aralığı seçerken konsola hata düşüyordu, düzeltildi.
 • Portalda formdan alınan raporlarda tablo içindeki tarih kolonunun değeri ve formatı yanlış geliyordu, düzeltildi.
 Logo Flow v1.20 (01.08.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Geliştirim modundan yayınla moduna alınan akışlara ait oluşturma tarihinin güncellenmesi sağlanmıştır.
 • Portalde süreç başlatılırken yalnızca yayınlanmış son versiyonun başlatılması sağlanmıştır.
 • Eski versiyonlarda kullanılan tablo değişkeni için RemoveAll metodunun güncel versiyonda da kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Katalog'dan içeri alınan formda çakışan değişkenlerinin tasarımının yapılabilmesi sağlandı.
 • Portaldaki gridlerde ilk sayfanın dışındaki sayfalarda da filtreleme özelliğinin çalışması sağlanmıştır.
 • Designerdan oluşturulan Dialog değişkenin tasarımının düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Özel akış raporlarının sql sorgularının dinamik oluşturulması sağlanmıştır.
 • Form aktivitesinden otomatik oluşturulan rapor tasarımı üzerinde değişiklik yapılabilmesi sağlandı.
 • Birden fazla alt süreçli bir akışta gridde süreçlerin gösterilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Grid değişkeninin açılır liste tipli kolonunda arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • E -posta ayarlarında gönderilen ögeleri sakla seçeneği eklenmiştir.
 • Rest aktivitesinde parametre eşleme Genel sekmesinde formül tanımlanan alanların filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
 • Otomatik süreç tanımında başlatılacak iş akış bölümünde pasif süreçlerin listelenmemesi sağlanmıştır.
 • Logo Flow Portal mesaj ekranında arama vefFiltreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Çalışan bir işin referans kod bilgisinin roslyn'den alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Akışın o anki durumunu akış tasarımında kodlama ile set edebilme ve bekleyen işler listesinde durumu görüntüleyebilme özelliği sağlanmıştır.
 • Zorunlu alanları buton özelliklerine ekleyebilme seçeneği eklenmiştir.Buton Bilgileri-Görünüm bölümünden zorunlu alan seçimleri yapılabilir.

Hatalar

 • Portal ana sayfada yer alan tüm iş akışları bölümünde arama seçeneğindeki liste boş geliyordu, düzeltildi.
 • Portalda herhangi bir rapor ekranında detaylara girilmeye çalışıldığında "Invalid Column Name" hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Kullanici Listesi tipindeki değişken portalda açılırken sql kaynağı bulunamadı mesajı alınıyordu, düzeltildi.
 • Grid'de 15'den fazla satır bulunduğunda rest'e kayıt atarken timeout hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Dialog değişkeni eklerken tip alanı boş geliyordu, düzeltildi.
 • Excel ve PDF rapor oluşturma butonlarının bulunduğu ekranlarda rapor oluşturulamıyor hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Ayarlar servisinde "Alt Süreç delegasyon bilgisini ana süreç raporlarında göster" seçeneği işaretliyken ve Kullanıcı Bilgisi Gösterim Şekli "Username" iken iş akış geçmişinde Fullname olarak gösteriliyordu, düzeltildi.
 • Tiger Rest Servis işlemi tasarım alanına sürüklenip servis tanım ekranında servis listesi açılırken Object Reference hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Otomatik Tamamlama değişkeninde herhangi bir kaydın baş harfi yazılarak tamamlanması aşamasında hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Dialog değişkeni-Alt Form eklerken object reference hatası veriyordu, düzeltildi.
 • Form tasarımında değişkenler bölümünde numaralandırılan alanlara tıklanıldığında sorun oluşuyordu, düzeltildi.
 • Form Tasarımında (Türkçe giriş yapılmasına rağmen) bulunan butonların özelleştirilebildiği ekran İngilizce geliyordu, düzeltildi.
 • Tablo değişkeninde kolay formülde küçük harf kullanıldığında akışı kaydederken hata alınıyordu, düzeltildi.
 •  İş akış başlat ile başlatılan alt sürece parametre olarak kullanıcı listesi değişkeni geçirildiğinde form delegasyon maili gelmiyodu, düzeltildi.
 Logo Flow v1.19 (16.05.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Mozilla'da portale bağlanılması durumunda mesajlar sayfasının listelenmesi sağlanmıştır.
 • Bir iş akıştan başlatılan alt süreçte başka bir süreç tetikleniyor ise ilk süreçte son sürecin delegasyon ve durum bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Rest servis parametre eşleme ekranında aramanın trasaction kırılımlarında da yapılabilmesi sağlandı.Sistem gereksinimi olarak SQL Server 2008 R2 ve üzeri versiyonlar desteklendiğinden kurulum sırasında sorun yaşanmaması adına Logo Flow Setup'ında Sql bağlantı bilgileri ekranında Sql versiyonunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.
 • Sistem gereksinimi olarak Windows server 2008 R2 ve üzeri veya Windows 7 ve üzeri, minimum .NET Framework 4.6.1 versiyonları desteklendiğinden Logo Flow setup'ına windows versiyon kontrolü eklenmiştir.
 • Logo Flow ayarlarındaki lisans path'i seçili değilse konfigüratör (Logo Flow Uygulama Ayarları Kontrol Aracı ) üzerinden set edilmesi sağlanmıştır.
 • Tablo kolonundaki dosya yükle tipli değişken sihirbaz üzerinden açıldığında tip bilgisinin boş gelmemesi sağlanmıştır.
 • Dependeny servisi yeniden başlatıldığında otomatik süreç başlat kaydının aktif/pasif olması durumunun dikkate alınması sağlanmıştır.
 • Katalogdan oluşturulan veri kaynaklarının sorgularının da oluşması sağlanmıştır.
 • Logo Flow portal sayfasında ik akışı raporlarında tarih filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
 • Açılır pencerede arama özelliğinin çalışması sağlanmıştır.
 • İş akış detay raporlarında form aktivitesi dışındaki aktivitelerde form detay butonunun görünmemesi sağlanmıştır.
 • Portalde zaman aşımına uğrayan işler listesinde akışların görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • İş akış delegasyon maillerinde e-posta konusuna yazılan formüllerin mailde listelenmesi sağlanmıştır.
 • Yeni bir aktivite tasarım ekranına sürükle bırak yapıldığında otomatik olarak wizard açılması sağlanmıştır.
 • Rest servis kolay parametre eşleme ekranında ilk kolonda açıklama bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
 • Rest aktivitesinde servis yordamları ad kolonun başlangıçta listelenmesi sağlanmıştır.
 • Rest aktiviresinde servis yordamlarının listelendiği ekranda cacheleme yapılarak ekrana getirilmesi sağlandı.
 • Tablo değişkeninde satır değiştirmek için düzenle ile girildiğinde kaydet butonuna basılmadan devam edilmesi durumunda uyarı mekanizmasının çalışması sağlanmıştır.
 • Açılır pencereye değer set edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Logo Flow için dışardan erşimlerde upload hızının düşük olduğu müşteriler gözönünde bulundurularak performans çalışması yapılmıştır.
 • Tablo değişkeninde veri olmaması durumunda yüksekliğin ayarlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Logo Flow genelinde değeri set edilebilecek sayaç desteği eklenmiştir.
 • Veri kaynaklarını güncellemeyi sağlayan Refresh metodu Logo Flow fonksiyon kütüphanesine eklenmiştir.
 • Tarih değerini int olarak almayı sağlayacak Ticks fonksiyonu,Logo Flow fonksiyon kütüphanesine eklenmiştir.
 • Form içerisinde popup'ın büyük ve tüm sayfayı kaplar şekilde olmasından dolayı revizyon yapılmıştır.
 • Detaylı loglamanın akış bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Raporlama aktivitesinde oluşturulan rapor çıktısının mailde kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Klavye kısayolları ile grid içeriğinde düzenleme yapabilmesi sağlanmıştır. Grid'e önce odaklanmak şartıyla "Ins" tuşu ile Ekleme işlemi, düzenlenmek istenen kayda odaklanarak "F2" tuşu ile düzenleme işlemi ve "Delete" tuşu ile silme işlemi yapılabilmektedir.

Hatalar

 • Herhangi bir akışta resim tipli değişken varsa portalde iş akış başlat listesinde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Akışta yetkili olan kişiye giden mailde Onay veya Reddet linklerine tıklanıldığında Portal'a yönlenemiyordu, düzeltildi.
 • İş akış formunun kaydet özelliğinde form içeriği kaydedilemiyordu, düzeltildi.
 • Dosya yükle tipinde bir değişken eklenip form kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Tablo kolonundaki dosya yükle tipli değişken sihirbaz üzerinden açıldığında tip bilgisinin boş geliyordu, düzeltildi.
 • Açılır pencere tipinde değişken içeren bir akış dışarı aktarılıp sonra içeri aktarılarak yayınlanmak istenirse açılır pencerenin sıralama alanı set edilmediğine dair hata oluşuyordu, düzeltildi.
 • Otomatik süreç başlat listesini getiren gridin alanlarından birine tıklandığında tasarım aracı kilitleniyordu, düzeltildi.
 • Bağımsız bir formu veri kaynağı olarak tanımlamak istediğimizde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Yayınlanıp geliştirime alınmış bir akış farklı kaydet yapıldığında otomatik süreç başlat listesinde gelmiyordu, düzeltildi.
 • Açılır pencerede arama özelliğinin çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Otomatik başlayan bir süreçte, akışın ilk adımında form olduğunda, bu formda yetkili olan kullanıcıya onay/red maili gitmiyordu, düzeltildi.
 • Form tasarımında tüm değişkenler forma eklenmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Özel Akış raporlarında tarih tipli değişken kullanılması durumunda conversion hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Logo Flow portal ekranında bağımsız form işlemi tamamlandıktan sonra hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Tablo değişkeninin sihirbaz ekranında bir kolonun sihirbazı açılıp bitir denildiğinde veya yeni kolon eklendiğinde yazılan kolay formüller siliniyordu, düzeltildi.
 • Logo Flow portal sayfasında ik akışı raporlarında tarih filtresi hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
 • Tiger Rest servis işleminde "GetAutoGeneratedFieldUrlParameter " metodunda object reference hatası alınıyordu, düzeltildi.
  Logo Flow v1.18 (23.03.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Logo Flow form dizaynında kullanılan sayısal değişkenler için decimal count değerine göre tipinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Grid içerisindeki değişkenlerde yer alan toplam, minimum ve maximum metodlarının integer için de desteklenmesi sağlanmıştır.
 • Süreç başlatırken açılan penceredeki iş akış açıklamasının parametrik olması ve akış içerisinden kodlama ile oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
 • Logo Flow tasarım aracında datasource sorgularını oluşturabilmek için sql builder desteği geliştirilmiştir.
 • Logo flow lisans süresinin dolması durumunda Logo Flow genel ayarlarda tanımlanan mail adresine bilgi mailinin gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Logo Flow da grid kolon listesine dinamik erişim sağlayan fonksiyon desteği eklenmiştir.
 • Active directory oturum açma işaretli olduğu durumlarda Logoflow ekranının otomatik login olması sağlanmıştır.    
 • Logo Flow portal ekranında bekleyen işler listesinde süreci başlatan kullanıcı bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Kullanıcıların DB izle ve Sonucunu Bekle ile tanımlanmış olan MessageQueue’ların durumunu ve asenkron işleri gözlemleyebilecekleri Periyodik İşlem Logları eklenmiştir.
 • Mail altyapısında Mail’in alıcıya teslim edilip edilmediği ile ilgili bir geri dönüş bilgisi alınabilmesi sağlandı.
 • Rest servis aktivitelerindeki parametre eşleme ekranında grid tipindeki değişkenlerin seçimi desteklendi.
 • Logo Flow portalde yer alan Mesajlar ekranında mesajların işaretlenerek okundu konumuna getirilebilmesi sağlandı.
 • Bağlı değişken özelliğinin seçiminde filtreleme yapılacak alan bilgisi desteği eklendi. Örn: Ülke – Şehir -İlçe senaryosu tasarlanırken ilin veri kaynağında ülke değişkeni kriter olarak geçirmeye ihtiyaç olmayacaktır.

Hatalar

 • Portalda çalışan akışlar iptal edilirken hata oluşuyordu, düzeltildi.
 • Daha önce tanımlanmış otomatik süreç üzerinde düzenleme işlemi yapılıyorken “Unhandled Exception” hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • SQL işlemi için Ajm görevi çalıştırılırken hata
 • Grid'in sayısal tipli kolonunda ondalık değer girişi için klavyeden virgül kullanılamıyordu, düzeltildi.
 • Kullanıcı listesi ve açılır pencere tipli değişkenlerin listesi Portal tarafında açılmıyor ve konsola hata düşürüyordu, düzeltildi.
 • Portalda bağlı değişken tanımları çalışırken object reference hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Forma dosya eklenildiğinde eklenen dosyanın isminin görünmemesi sorunu giderildi.
 • Grid html biçimdeki kolon portalda link olarak görünmüyordu, düzeltildi.
 • Custom oluşturulan mailden onay linkine tıklandığında yönlendirme hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
 • Tasarımsal kodlamada açılır liste değişkenlerinin valuesuna erişilemiyordu, düzeltildi.
 • Sırasıyla form işlemi , paralel aktivite, form işlemi içeren akışın işleyişinde sorun oluşuyordu, düzeltildi.
 • Veri kaynaklarının Rolsynden oluşturulan sql sorgularında AS ile kolon ismi verilmiş ise gridde veri kaynağından otomatik kolon oluştururken object reference hatası oluşuyordu, düzeltildi.
 • SQL işlemi parametrelerinde çoklu sonuç eşleştirme yapıldığında hata oluşuyordu düzeltildi.
 • Form Formülleri tanımlarken object reference hatası alınıyordu, düzeltildi.
 Logo Flow v1.17.1 (05.03.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Rest servis giriş parametrelerine değer "~" gönderilmesi durumunda ilgili kolonun otomatik olarak fields parametresinde değer olarak işlenmesi sağlandı.
 • Decision aktivitesinde tek satır koşul yazılması sağlandı.
 • Kullanıcının başlattığı işler listesinde listeleme yapılmasını sağlayan rest apinin yazılması talep ediliyordu,eklendi.
 • Logo FLow Servis Ayarlarında "İlk Form Yetki Listesine Akışı Başlatan Kullanıcı Eklensin mi?" parametresi işaretlenerek süreç başlatıldığında ilk form sadece süreci başlatan kullanıcının önünde listelenirken diğer kullanıcılar sadece süreç içerisindeki sonraki aşamadaki formları yetkiye bağlı görebilmektedir.
 • Değişken oluşturma sihirbazında performans iyileştirmesi yapıldı.
 • SQL aktivite içeren bir form tasarımı yapılarak, SQL bağlantı listesi ve veri kaynağında numeric alanlar için sıralama konfigürasyonunun çalışması portalda sağlandı.
 • Logo Flow tasarlama aracında oluşturulan akışın kaydedilmesi sırasında yapılan işlemleri gösteren bir arayüz eklendi.

Hatalar

 • Grid kolonları arasındaki hesaplamalarda tespit edilen hatalar düzeltildi.
 • Grid içinde grid kullanımında tarih ve dosya tipli kolonlar için datepicker ve dialog penceresi açılmıyordu, düzeltildi.
 • Kolay Formül Tasarımında kullanılan fonksiyonlarda tespit edilen hatalar düzeltildi.
 • Bir iş akışı başlatıldığında kullanıcının üzerindeki işler bölümünde iş akış örneği açıklama kolonunda undefined hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Tarih değişkeni olan bir formda sayfadan rapor alınırken "Unable to convert to date time " hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Switch değişkeni portal tarafında checkbox olarak görünüyordu, düzeltildi.
 • Grid için readOnly, required gibi özelliklerin çalışmama sorunu giderildi.
 • Logo Flow kullanıcı portalında gride içindeki bir açılır liste kolonunun değerine göre dışarıdaki bir liste filtrelendiği zaman, dış listeden veri seçildiği anda object reference hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Birden fazla ekran açık olduğunda boş bir ekranın işlemleri durdurması ve consola hata düşürmesi sorunu giderildi.
 • Akış kontrol edilirken tablo kolonunundan dönen hatanın konumunun yanlış gelmesi sorunu giderildi.
 • Profil ayarları /yetki devret penceresinde tarih aralığı verildiğinde "String was not recognized as valid date time " hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Portal ekranında başlatılan bir iş akışının boyutlandırması değiştirildiğinde servis erişim hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • TabControl içinde grid editing işleminde tabların sekmelerinin otomatik değişmesi sorunu giderildi.
 • Buton validasyonlarında zorunlu alan tanımı yapıldığında akış, bir sonraki aşamaya geçmiyordu, düzeltildi.
 • Yeni delegasyon yapılırken yetki devredilen kullanıcı seçilmesine rağmen kullanıcı ismi gözükmüyordu, düzeltildi.
 • Grid'in buton tipi kolonunun butona basıldığı eventindeki işlemin çalışmaması sorunu giderildi.
 • Profil ayarları-başlangıç bağımsız form tanımları ekranına girişte "Attempt to perform an unauthorized operation" hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Tablo tipindeki bir değişken içerisindeki kolonlarda buton tipli değişken olduğunda tabcontrol fonksiyonu çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Akış kontrollerinde, İş akışlarında oluşan script hatası listelenmiyordu, düzeltildi.
 Logo Flow v1.17 (31.01.2018)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Akışı sonraki aşamaya taşımayı sağlayan butonların görünümlerini düzenlemeyi sağlayan extension eklendi.
 • Mailden onay linklerinin html mail içeriğinde kullanılabilmesi ve dinamik olarak özelleştirilebilmesi sağlandı.
 • Roslyn editörden formu sonraki aşamaya taşımayı sağlayacak extension eklendi.
 • Rest aktivitelerinde byte array veri girişine uygun parametre gönderimi sağlandı.
 • J-Platfrom erp rest servis aktiviteleri ortaklaştrıldı.
 • Veri kaynağını kolona göre sıralama desteği eklendi.
 • Özel akış raporlarına devredilen kulanıcı bilgisinin eklenebilmesi sağlandı.
 • Tablo değişkeninde buton tipli kolon desteklenmesi sağlandı
 • Grid değişkeninin altyapısı değiştirildi.
 • Kodlama editöründe sınamanın hem null hem default değer gönderilerek yapılması sağlanarak çalışma sırasında oluşabilecek hataların önceden tespit edilebilmesi sağlandı.
 • Sql veritabanı bağlantıları için katalog desteği ekledi.
 • Otomatik süreç başlatmada süreci başlatan kullanıcı bilgisinin tasarımda belirlenebilmesi sağlandı.
 • Grid kolonları arasında hesaplama için kolay formül oluşturma desteği eklendi.
 • Formül editöründe kolay kullanım için seçimli(kod yazmadan) formül oluşturma desteği eklendi.
 • İş Akış tarihçesinde akış içerisine eklenen dosyaların adı ve hangi kullanıcı tarafından eklendiği bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
 • İş akışların ilk açılış süresinin hızlandırılması konusunda çalışma yapıldı.
 • LogoFlow'da desteklenen fonksiyonların formül editörlerinde listeden seçilebilir olması sağlandı.
 • Portalda lisans sözleşmesinin indirilebilmesi sağlandı.

Hatalar

 • Grid wizard ekranında mobil seçiminde alınan hata düzeltildi.
 • Form kaydet ve önizlemede kullanıcı listesi değişkeninde alınan hata düzeltildi.
 • Tasarımsal Formül oluşturma kapsamında tespit edilen hatalar düzeltildi.
 • İş akış delegasyonununda işlem yapan kullanıcı sonraki adımdaki form yetki listesinde yer alıyorsa delegasyon maillerinin gönderilememesi sorunu giderildi.
 • Paralel aktivite içeren ve import edilen akışlarda connection string kaydetmede hata oluyordu, düzeltildi.
 • Bağımsız Form'un Portal tarafındaki sekmesinin kapanmama sorunu giderildi.
 • IDP'de ilgili kullanıcının tercih edilen dili Türkçe, ikinci dil İngilizce iken ve Portal'a Türkçe dil seçilerek girildiğinde menüler İngilizce olarak geliyordu, düzeltildi.
 • Portalda Tab kontrolün InitialTabIndex'i değiştirildiğinde tüm tablar collapse oluyordu, düzeltildi.
 • Kaydedilen bir akış güncellendikten sonra app domain hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • SQL işlemlerinde aynı kolonun farklı değişkenlere atanamaması sorunu giderildi.
 • Kurulumda eski dbleri deprecated'a çektiği halde yeni db oluşturuyordu, düzeltildi.
 • Tablo değişkeni eklerken, Değişken Kurulum Sihirbazında Dosya tipli değişkenin bulunamıyor ve dll creation hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Tablodaki dosya kolonuna dosya eklenemiyordu.Düzeltildi.
 • Portalda rapor ekranlarındaki excel/pdf çıktısı oluşturmada alınan hata giderildi.
 • Tiger Rest servis post işlemlerinde transaction satırları birden fazla olduğunda app domain hatası oluşuyordu, düzeltildi.
 • Versiyon geçişi sonra form üzerinden rapor alınamıyordu, düzeltildi.
 • Otomatik Tamamlama değişkeninde alınan  "is not marked as serializable" hatası giderildi.
 • Rest ile Fiş kaydederken, Serili hareketlerde her bir fiş kalemi için birden çok seri girişi yapılırken serilerin gelmemesi sorunu giderildi.
 • Dizayn'da Barkod tipli değişkenin Portal'da görünmemesi sorunu giderildi.
 • Aynı isimde grid kolonu tanımlanması durumunda rapor almada hata oluşuyordu, düzeltildi.
 • LFlow ayarlarında "Mailden onayda şifre sorulsun mu?" seçeneği seçili olmadığı halde mail linkine tıklandığına logine yönleniyordu, düzeltildi.
 • Tablo değişkeni için sihirbaz üzerinden fazla kolon eklendiğinde scroll çıkmaması sorunu giderildi.
 • Versiyon güncelledikten sonra designerda var olan bir akıştaki while aktivitesinin düzgün görünmemesi sorunu giderildi.
 • Portalda arkasında form formülü çalışan butona tıklandığında hata oluşuyordu, düzeltildi.
 • Özel Akış Raporlarında tarih kısıtı verildiğinde conversion failed hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • StoredProcedure aktivitesinde bağlantı seçilmezse giriş çıkış parametre seçiminde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Tablodaki dosya kolonunun value changed olayı çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Tabloda refresh butonunun çalışması sağlandı.
 • Tablo değişkeni tanımlandığında sihirbazdaki veri kaynağı bölümünde tablo kolonlarının otomatik eşleştirilmemesi sorunu giderildi.
 • Kullanıcı Listesi ve Otomatik Tamamlama değişkenindeki hatalar giderildi.
 • Gridde dosya kolonundaki value changed olayının tetiklenmemesi sorunu düzeltildi.
 • Designerda birden fazla akış açıldığında tüm akışlarda son açılan akıştaki form içeriği geliyordu, düzeltildi.
 • Form yüklendiğinde kısmına yazılan kodların yeni versiyona geçişte gelmemesi sorunu giderildi.
 • Portala designer admin ile giriş yapıldığı halde yönetici işlemleri menüsünün gelmemesi sorunu giderildi.
 • Tablo değişkeni için sihirbaz üzerinden kolon sıralaması yapılamaması sorunu giderildi.
 • Parallel aktivite kolları için başlatılan alt akışların ana akışı devam ettirirken oluşan bekleme problemi giderildi.