Bordro program bölümünden kaydedilen işlemler ve bunlara ait toplamlar Raporlar menüsü altında yer alan seçenekler ile raporlanır. Bordro raporları menü seçenekleri şunlardır:

 • Tahakkuk Listesi
 • Tahakkuk Toplamları
 • Ücret Bilgileri Listesi
 • Mesai Bilgileri Listesi
 • SGK Primleri Listesi
 • Kıdem/İhbar Yükü
 • Vergi İndirimi Bordrosu
 • Banka Ödeme Emri
 • Puantaj Bilgileri Listesi
 • Fark Bilgileri Listesi
 • Sendika Aidat Listesi
 • Masraf Merkezi Dağılım Raporu
 • Yatırım teşviki Kanunu Raporu
 • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro