Ürün reçeteleri karşılaştırma işlemi, birden fazla reçeteyi karşılaştırarak son seviyedeki girdileri ve kullanım miktarlarını tespit ederek reçetelerin benzerlik ve farklılıklarını tespit etmek için kullanılır. Reçetelerde kullanılan girdi malzemelerin miktarsal olarak karşılaştırılması yapılır. Açılan pencereye karşılaştırılacak olan reçete bilgileri girilir ve karşılaştır düğmesine basılır. Pencerede Karşılaştır düğmesine basıldığında hesaplama algoritması kullanılarak reçeteler patlatılacak ve patlatma sonuçları başka bir pencerede kullanıcıya gösterilecektir. Açılacak pencere matris şeklinde olup sütunlarında reçete ve revizyon bilgisi, satırlarında ise malzeme bilgisi olacaktır. Ürün reçeteleri karşılaştırma seçeneği Üretim Tanımları program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. 

Reçete Kodu: Karşılaştırma işleminde kullanılacak reçetenin kodudur. Kayıtlı reçeteler listelenir ve işlemde kullanılacak reçete seçilir. 

Reçete Açıklaması: Karşılaştırma işleminde kullanılacak reçetenin açıklamasıdır. Bu alandan da reçeteler listelenir ve seçim yapılabilir. 

Revizyon Kodu: Karşılaştırma işleminde kullanılacak reçetenin revizyon kodudur. Reçeteye ait revizyon kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. 

Revizyon Açıklaması: Karşılaştırma işleminde kullanılacak reçetenin revizyon açıklamasıdır. Bu alandan da reçeteye ait revizyon kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. 

Reçete Türü: Karşılaştırma işleminde kullanılacak olan reçetenin türüdür. Reçete kodu seçimi yapıldığında Üretim Reçetesi ya da Fason Reçetesi bilgileri alana otomatik olarak gelir.

Mamul Kodu: Seçilen reçete revizyon satırlarında yer alan mamul kodudur. Seçilen revizyon kaydında tipi ana ürün ve ek ürün olan malzemeler listelenir ve istenen malzeme seçilir. 

Mamul Açıklaması: Seçilen reçete revizyon satırlarında yer alan mamul kodudur. Bu alandan da seçilen revizyon kaydında tipi ana ürün ve ek ürün olan malzemeler listelenir ve istenen malzeme seçilir. 

Miktar: Seçilen mamul için reçetede belirtilen üretim miktarı bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. 

Birim: Seçilen mamul için reçetede belirtilen birim öndeğer olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Ancak malzemeye ait birim setinde yer alan diğer birimler de karşılaştırma işleminde kullanılabilir. 

Karşılaştırma bilgileri girildikten sonra Karşılaştır düğmesine basılarak işlem başlatılır. Bu işlem ile reçeteler patlatılır ve patlatma sonuçları Ürün Reçeteleri Karşılaştırma Sonuçları penceresinde görüntülenir. Sonuç penceresinde sütunlarda reçete ve revizyon bilgisi, satırlarında ise malzeme bilgisi yer alır. Karşılaştırma sonuçları Yaz düğmesi tıklanarak yazıcıdan alınabilir.

Fason Reçeteleri için karşılaştırma sonuçlarının yer aldığı pencerede parantez kümesi içerisinde fason cari hesap açıklaması yer alır.