Toplu standart reçete maliyeti hesaplama, standart reçete hesaplamasının toplu olarak yapıldığı seçenektir. Üretim Tanımları program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Standart reçete maliyetleri malzemelerden hareketle hesaplanır. Hesaplama koşulları filtre satırlarında belirlenir. Toplu standart reçete maliyeti hesaplama filtre seçenekleri şunlardır: 

Filtre

Değeri

Periyot Kodu

Periyot seçimi

Fabrika

Tanımlı fabrikalar

Malzeme Türü

(KK) Karma Koli/(YM) Yarı Mamul/(MM) Mamul

Malzeme Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup/Aralık

Malzeme Özel Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Yetki Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Üretici Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Grup Kodu

Grup/Aralık

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Grup/Aralık

Sanal Yarı Mamul Maliyeti

Malzeme Maliyeti/Standart Ürün Reçetesi Maliyeti

Girdi Maliyeti

Malzeme Maliyeti/Standart Ürün Reçetesi Maliyeti

Varyantlı İşareti

Evet/Hayır

Varyant Kodu

Grup/Aralık

Varyant Açıklaması

Grup/Aralık

Varyant Özel Kodu

Grup/Aralık

Maliyetlendirme Türü

Son Satınalma Fiyatı/Son Satış Fiyatı/Girişlerin Ortalaması/Eldekilerin Ortalaması/Dönemsel Ortalama/LIFO/FIFO/Standart Maliyeti /En Yüksek Yemin Fiyatı/En Düşük Temin Fiyatı

Temin Fiyatı Tarih AralığıBaşlangıç - Bitiş

Reçete Türü

Üretim Reçetesi/Fason Reçetesi

Reçete Kodu

Grup/Aralık

Reçete Açıklaması

Grup/Aralık

Reçete Özel Kodu

Grup/Aralık

Reçete Özel Kodu 2

Grup/Aralık

Reçete Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap KoduGrup/Aralık
Cari Hesap UnvanıGrup/Aralık
MiktarDeğer Girişi


Periyot kodu ve fabrika satırlarında standart maliyet hesabının yapılacağı periyot ve fabrika belirlenir. 

Malzeme ile ilgili filtre satırlarında ise reçetelerde kullanılan malzemeler için grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. 

Her bir malzeme için Ürün reçetesi İlişkisi kontrol edilerek belirtilen fabrika maliyetlendirmesi yapılır. Hesaplama, reçetede tanımlı malzemenin kendi miktar ve birimi üzerinden yapılır. Genel Giderler için, revizyonda tanımlı genel gider formülü hesaplamalarda dikkate alınır. 

Toplu standart reçete maliyeti hesaplama işlemi güncel revizyona göre değil, hesaplama yapılan dönemdeki (ilgili tarihte geçerli olan) revizyona göre yapılır. Geçmişe dönük maliyetlendirme çalıştırıldığında, ilgili tarihteki reçete revizyonunda hammaddeler farklı maliyetlere sahip olabileceğinden, güncel revizyon değil, ilgili geçmiş dönemdeki geçerli revizyon dikkate alınarak hesaplama yapılır.