Toplu reçete güncelleme seçeneği ile reçete bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve bunların ne şekilde yapılacağı kaydedilir. Üretimde kullanılan malzeme değişiklikleri, operasyon malzeme ilişkileri, güncellenecek reçete satırları güncelleme yöntemi seçilerek güncellenir. Toplu reçete güncelleme, erişim ağacında Üretim Tanımları program bölümünde İşlemler menü seçeneği altında yer almaktadır. Toplu reçete güncelleme işleminin hangi koşullarda ve ne şekilde yapılacağının belirlendiği Toplu Üretim Reçetesi Güncelleme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır: 

Filtre

Değeri

Güncelleme Yöntemi

Malzeme Değişecek/Malzeme Silinecek

Mevcut Malzeme Kodu

Grup/Aralık

Mevcut Malzeme Açıklaması

Grup/Aralık

Mevcut Malzeme Miktarı

Miktar girişi

Mevcut Malzeme Birimi

Birim Seti Kodu/Birim Kodu

Yeni Malzeme Kodu

Grup/Aralık

Yeni Malzeme Açıklaması

Grup/Aralık

Yeni Malzeme Miktarı

Miktar girişi

Yeni Malzeme Birimi

Birim Seti Kodu/Birim Kodu

Ürün Reçetesi Kodu

Grup/Aralık

Ürün Reçetesi Açıklaması

Grup/Aralık

Ürün Reçetesi Türü

Üretim Reçetesi/Fason Reçetesi

Ürün Reçetesi Özel Kodu

Grup/Aralık

Ürün Reçetesi Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ürün Reçetesi Satırları

Hepsi/Girdi Satırları/Çıktı Satırları

Koşul Malzeme Kodu

Grup/Aralık

Koşul Malzeme Açıklaması

Grup/Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Güncelleme Yöntemi: Güncellemenin hangi yöntemle yapılacağının belirtildiği filtre satırıdır. 

Güncelleme yöntemi alanı; malzeme silinecek, malzeme değiştirilecek ve alt reçete revizyonları güncellenecek seçeneklerini içerir. Güncelleme yöntemi malzeme silinecek seçilirse, mevcut malzeme filtre satırlarında verilen bilgilere göre belirlenen malzemeler yine filtre satırlarında belirlenen reçete/revizyon satırlarından silinir ve güncelleme yapılır. Malzeme değiştirilecek yöntemi seçilirse mevcut malzeme filtre satırlarında belirlenen koşulları taşıyan malzemeler, yeni malzeme filtre satırlarında verilen koşullar ölçüsünde değiştirilir ve güncelleme yapılır.

Mevcut Malzeme Kodu/Açıklaması/Miktarı/Birimi: Bu filtre satırlarında güncelleme yöntemine göre, reçete güncelleme işleminde hangi malzemelerin dikkate alınacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak güncelleme işleminde dikkate alınacak malzemeler belirlenir. 

Yeni Malzeme Kodu/Açıklaması/Miktarı/Birimi: Güncelleme yöntemi filtre satırında malzeme değiştirilecek seçiminin yapılması durumunda, kullanılacak yeni malzemelere ait değerler bu filtre satırlarında belirlenir. 

Ürün Reçetesi Kodu/Açıklaması: Bu filtre satırlarında reçete güncelleme işleminin yapılacağı reçeteler için grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. 

Ürün Reçetesi Türü: Güncelleme işleminin hangi reçete türü/türleri için yapılacağı bu filtre ile belirlenir. 

Ürün Reçetesi Özel Kodu/Yetki Kodu: Bu filtre satırlarında reçete güncelleme işleminin yapılacağı reçeteler özel koda ya da yetki koduna göre belirlenir. 

Ürün Reçetesi Satırları: Güncelleme işleminde hangi reçete satırlarının dikkate alınacağı bu satırda belirlenir. Ürün reçetesi satırları filtresi; Hepsi, Girdi Satırları ve Çıktı Satırları olmak üzere üç seçeneklidir. Hepsi seçiminde tüm satırlar, girdi seçiminde sadece girdi satırları, çıktı seçiminde ise sadece çıktı satırları belirlenen filtre koşullarına göre güncelleştirilir. 

Revizyon Kodu/Açıklaması: Reçete güncelleme işleminin yapılacağı reçete revizyonları için grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. 

Toplu reçete güncelleme filtre satırlarında belirlenen koşullar Filtre Kaydet seçeneği ile dosyalanır. Aynı filtre koşulları kullanılarak yapılacak güncelleme işlemlerinde "Filtre Yükle" seçeneği tanımlı filtre dosyaları listelenir ve ilgili dosya seçilerek güncelleme işlemi yapılır. 

Koşul Malzeme Kodu/Açıklaması: Güncellenecek reçetede ana ürün ve ek ürün olarak malzeme sınıfının seçilmesi durumunda malzeme sınıfına ait hangi malzemenin güncelleneceği (yeni malzemeyle değiştirileceği veya silineceği) bu filtre satırlarında belirlenir. 

Cari Hesap Kodu/Cari Hesap Unvanı: Güncellenecek olan reçete türü Fason Reçete olduğunda, hangi Fason Cari Hesaplar arasından seçim yapılacağı bu filtre satırından belirlenir.