Ürün reçetesi, bir üretim sürecini tanımlayan listedir. Reçeteler ile bir mamulü ya da yarı mamulü üretebilmek için kullanılması gereken malzemeler, hammaddeler, yarı mamuller ile miktarları ve üretim sürecinin sonunda elde edilecek ürünler tarif edilir. Üretim sırasında izlenecek rotalar ile rota malzeme ilişkisi, yapılacak mühendislik değişiklikleri reçete tanımları ile kaydedilir. Üretim emri üretim ve üretim süreci ile ilgili tüm bilgileri hazırlanan ürün reçetesinden alır. 

Ürün reçeteleri Üretim Tanımları program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Ürün Reçeteleri menü seçenekleri şunlardır: 

AlanAçıklama

Ekle

Yeni ürün reçetesi kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Reçete bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Ürün reçetesini silmek için kullanılır. Statüsü Kullanımda olan kayıtlar silinemez.

İncele

Ürün reçete bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Ürün reçete bilgilerini başka bir reçeteye kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile ürün reçeteleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Birden fazla sayıda reçeteyi aynı anda silmek için kullanılır.

Ürün Reçetesi Ağacı

Ürün reçetesi ile üretilecek ürün ve kullanılan malzemeleri ağaç yapısında görüntüler.

Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme

Malzeme kayıtlarının üretim seviyelerini hesaplamak ve maliyetlendirme işlemlerini bu hesaba göre yapabilmek için kullanılır.

Reçete Maliyet Hesaplama

Reçete maliyetlerinin izlendiği seçenektir.

Standart Reçete Maliyetleri

Standart maliyet hesaplama işlemlerinde kullanılır.

Revizyon Listesi

Revizyon listesini görüntüler.

Operasyon Listesi

Ürün reçetesinde kullanılan rota tanımında yer alan operasyonları görüntüler.

Filtrele

Ürün reçeteleri listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan reçetelere ulaşmak için kullanılır.

Yaz

Ürün reçetesini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Ürün reçeteleri toplu basımında kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Ürün reçetesinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı ürün reçetesi sayısını almak için kullanılır.

Güncelle

Ürün reçeteleri listesini girilen son kayıtlarla birlikte görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Ürün reçeteleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Ara

Ürün reçeteleri listesinde, kod ya da açıklaması verilen ürün reçetesine ulaşmak için kullanılır.

Silinen Kayıtlar

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.