Kampanya tanımında belirtilen satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır.

  • Otomatik Uygulama ile
  • Sipariş fişleri irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kampanya Uygula seçeneği ile

Otomatik Kampanya Uygulama

Sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünden de otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir.

Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki,

Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların siparişten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.

Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama

Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için sağ fare düğmesi menüsündeki Kampanya Uygula seçeneği kullanılır.

Kampanya uygula seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır.

Fiş geneline kampanya uygulamasında ise, kampanya tanımında belirtilen indirim, masraf, promosyon ve puan satırları kesik çizgi ile ayrılan bölümde yer alacaktır.

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir:

  • Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.
  • Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
  • Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.
  • Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır.
  • Kampanya tanımında genel kriter olara ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.
  • Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
  • Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirilmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse sağ fare düğmesi menüsündeki "alternatif promosyon seç" kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
  • Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.