Malzeme KDV oranı güncelleme, malzemelerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her bir malzeme için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır. 

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Malzeme Yönetimi, İşlemler menüsünde yer alan Malzeme KDV Oranı Güncelleme seçeneği kullanılır. Malzeme KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi malzeme ve/veya malzeme kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Malzeme KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir. 

Malzeme KDV oranı güncelleme filtre seçenekleri şunlardır: 

Filtre

Değeri

Malzeme Türü

Malzeme kayıt türlerine göre ayarlamanın yapılacağı malzemelerin seçildiği filtredir.

Malzeme Kodu

KDV ayarlamasının hangi malzemeler için yapılacağının belirlendiği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı malzemeler belirlenir.

Malzeme Açıklaması

Ayarlamanın yapılacağı malzeme açıklama bilgisine göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme Özel Kodu

Malzeme özel kodu satırında ayarlamanın yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen özel koda göre filtrelenir.

Malzeme Yetki Kodu

Malzeme yetki kodu satırında ayarlamanın yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen yetki koduna göre filtrelenir.

Malzeme Grup Kodu

Malzeme grup kodu satırında ayarlamanın yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen grup koduna göre filtrelenir.

Malzeme Üretici Kodu

Bu filtre satırında KDV ayarlamasının yapılacağı malzemeler üretici kodlarına göre filtrelenir.

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Ayarlamanın yapılacağı malzemelerin üst malzeme sınıfı koduna göre belirlendiği filtre seçeneğidir.

Malzeme (Sınıfı)
Özellikleri

Ayarlamanın yapılacağı malzemelerin özelliklerine göre belirlendiği filtre seçeneğidir.

Mevcut KDV Oranı (%)

Ayarlamanın yapılacağı eski KDV oranı verilir. Burada verilen KDV oranına sahip kartların KDV oranları yeni KDV oranı ile değiştirilir.

Güncelleme Yöntemi

Bu filtre satırında güncelleme yöntemi belirlenir. Güncelleme,
Yeni Oran
Katsayı
verilerek iki şekilde yapılır. Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında sabit KDV değeri ya da katsayı verilmelidir.

Güncelleme Katsayısı (%)

Eğer güncelleme yöntemi satırında ayarlamanın katsayı verilerek yapılacağı belirlenmişse katsayı girilir. Bu durumda ayarlama eski KDV oranı ve burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.

Yuvarlama Tabanı

Güncelleme işlemi ile sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamanın yapılacağı tabanın belirlendiği filtre seçeneğidir.

Yeni KDV Oranı (%)

Yeni KDV(%) satırında, güncelleme yöntemi olarak yeni oran seçiminin yapılması durumunda, kartlara aktarılması istenen yeni KDV oranı girilir.

KDV Türü

Satınalma KDV/Satış KDV/İade KDV/Perakende Satış KDV/Perakende İade KDV seçeneklerini içerir. Güncellenecek KDV türü seçilir.

Varyantlı İşareti

Evet/Hayır seçeneklerini içerir. Varyantlı malzemeler için güncelleme yapılıp yapılmayacağını belirtir. Evet seçiminin yapılması durumunda varyantlı malzeme KDV oranları da güncellenecektir.


Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra "Devam" tuşu tıklanır. Ayarlama yapıldığında filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun malzemelerin KDV oranları yeni KDV oranları ile değiştirilir. Değişen KDV oranları malzeme kartlarında KDV oranı alanına otomatik olarak aktarılır.