Standart ya da gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplamaya yönelik yapılacaklar şunlardır:

 • İş emirleri içerisindeki genel gider formül tanımlama alanı yoktur.
 • İş emri/üretim emri içerisindeki standart genel gider toplamı alanı, iş emri/üretim emri içerisindeki standart genel giderler sayfasındaki hareket toplamlarına eşittir.
 • Kaynak maliyetlerinin hesaplanmasında kaynak kullanım kaydının vardiya/istisnai durumun maliyet katsayısı dikkate alınır.

Standart maliyet hesaplamada yapılacaklar şunlardır:

 • Standart üretim emri maliyeti hesaplanırken planlanan sarf, fire, üretimden giriş, ambar fişlerindeki Birim Fiyat alanlarına ilgili malzemelerin hesaplamada kullanılan maliyeti yazılır. Hesaplamada kullanılan maliyetin ne olması gerektiği ise öncelikle standart üretim emri maliyeti hesaplama penceresindeki "Girdi Malzemelerin Maliyeti" seçeneği ile belirlenir.
  • Firma Maliyet Yöntemine Göre: Girdi malzemelerin maliyeti için firma maliyet yöntemine göre hesaplanan COST değeri kullanılır.
  • Kullanıcı Tanımına Göre: Girdi malzemelerin maliyeti için, öndeğer standart maliyet olarak gelen maliyet seçim ekranında belirtilen değer kullanılır.

Buraya temin şekli üretim olan girdiler için gelen standart maliyet değeri, ilgili periyot için hesaplatılmış olan kayıtlı standart reçete maliyeti olacaktır. Temin şekli satın alma olanlar için ise gelen standart maliyet, periyot için malzeme kartı üzerinden tanımlanmış olan standart maliyet olacaktır. Diğer maliyet yöntemlerinin seçilmesi durumunda ise yürüyen maliyet sistemine göre değer ataması yapılır. 

 • Ambar fişlerine "kendinden önceki planlanan girişler baz alınarak, firma maliyet yöntemine göre" maliyet atanacaktır. SYM tipindeki sarf hareketleri için de aynı yöntem izlenecektir.
 • Üretimden giriş hareketlerinin maliyeti ve birim fiyatı ise gerçekleşen maliyetlerde olduğu gibi reçete+revizyon bazında gruplanan iş emirleri toplam maliyetleri hesaplanıp ilgili iş emirlerine bağlı üretimden giriş hareketlerine maliyet katsayılarına göre dağıtılması ile bulunur.
  • İlgili reçete+revizyona bağlı iş emirlerinin toplam malzeme maliyeti, toplam iş istasyonu maliyeti, toplam işçilik maliyeti ve toplam genel gider maliyeti yani toplam maliyet bulunur. (TMLYT)
  • Söz konusu reçete+revizyona bağlı iş emirlerine ait planlanan üretimden giriş hareketleri bulunur.
  • Her bir hareketin ana birim cinsinden üretim giriş miktarı ile maliyet katsayısı çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır. (T)
  • Her bir üretimden giriş hareketinin "miktar (ana birim cinsinden)*maliyet katsayısı" toplama (T'ye) bölünerek maliyet oranları saptanır.
  • Maliyet oranları ile toplam maliyet çarpılarak her bir hareketin toplam maliyeti bulunur. Bulunan toplam maliyet hareket miktarına bölünerek ana birim cinsinden birim maliyetler saptanır. Saptanan birim maliyetler satırdaki birime çevrilir.

Gerçekleşen maliyet hesaplamayla ilgili olarak yukarıdakilerden farklı bir özellik bulunmamaktadır.