İthalat Bilgileri bölümünde, ithalat dosyasına ait bilgiler, sevkiyat bilgileri ve fişin döviz bilgileri tanımlanır. İthalat işlemine ait bilgiler ithalat operasyon fişinde İthalat Bilgileri sayfasında yer alan; Dosya Bilgileri ve Sevkiyat Bilgileri bölümlerindeki alanlardan kaydedilir. İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler Gümrük Müşavirlik programlarına bilgi aktarımında kullanılmakta, böylece ilgili ithalat dosyasına ait işlemler online takip edilebilmektedir.

Dosya Bilgileri

İthalat operasyon fişi İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kodu: İthalat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır. 

Adı: İthalat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 

Sıra No: Aynı ithalat dosyasına ait işlemler ithalat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Dosyaya Aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez. 

GGB No: Gümrük Giriş Belgesi numarasının girildiği alandır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. 

GGB Tarihi: Gümrük Giriş Belgesi'nin hazırlandığı günün tarihidir. İthal edilen malzemelerin gümrüğe giriş tarihleri fatura tarihinden önce olamayacağından, ithalat operasyon fişi kaydedilirken Gümrük Giriş Belgesi tarihi ile fatura tarihi kontrol edilir. GGB tarihi fatura tarihi ile aynı ya da fatura tarihinden sonra ise fiş kaydedilmektedir. 

Çıkış Ülke Tipi: İthalat yapılan ülke tipinin seçildiği alandır. 

Çıkış Ülke Kodu: İthalat yapılan ülkenin seçildiği alandır. 

Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır. 

Aracı Banka Kodu: İthalat işleminden bilgisi olacak, kendi anlaşmalı olduğumuz banka bilgisidir. Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken rejim bilgileridir. 

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir. İthalatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Gümrük Müşaviri Kodu/Unvanı: İthalat işlemlerinin yürütüldüğü sırada gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşaviri bilgisinin girildiği alandır. 

Bilgilendirilecek Firma Kodu/Unvanı: İthalat işleminden bilgisi olacak firmanın seçildiği alandır. 

Nakliyeci Firma Kodu/Unvanı: İthalatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır.

Sevkiyat Bilgileri

İthalat işlemi sonucunda malların ülkeye ne şekilde girdiği aşağıdaki alanlardan kaydedilir.

Teslim Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde girilen teslim şekilleri alanına ulaşılarak seçim yapılır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre ithalat fatura satırındaki birim fiyat satırlarının önüne seçmiş olduğunuz teslim şeklinin kısaltması gelmektedir. Seçmiş olduğunuz teslim şeklinden CIF teslim şekline göre birim fiyat bulmak istendiğinde navlun ve sigorta girişi ile birlikte CIF teslim şekline göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır. 

Taşıyıcı Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getirecek olan taşıyıcı firmanın seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş Bilgileri'nde girilen taşıyıcı firmalar listelenir ve seçim yapılır. 

Paket/Koli No: İthal edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır. 

Taşıma Tipi: İthal edilen malzemenin ülkeye nasıl geleceği bilgisidir. (Karayolu, Havayolu vb.) 

Araç Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getiren araç bilgisidir. 

Kapanış Tarihi: Form BA/BS alınırken ithalat operasyon fişleri için dikkate alınacak tarih bilgisidir. 

Raporlama Dövizi: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama dövizi ve işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. 

İşlem Dövizi: Fatura işlem dövizi bilgisidir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında, ithalat operasyon fişi/İhracat Bilgileri sayfasında işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. İhracat Bilgileri sekmesinde işlem dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fişin kaydedilmesine izin verilmez.