Kaynak Yönetimi program bölümünde üretim sürecinde kullanılacak;

  • İş istasyonları, özellikleri ve iş istasyonu grupları
  • Çalışan ve çalışan grubu bilgileri
  • Ürün hatları
  • Vardiyalar
  • Maliyet bilgileri kaydedilir.

  • Maliyet, standart kaynak maliyeti ve günlük çalışma saati güncelleme işlemleri yapılır.

Yapılan tanım ve işlemlere ait raporlar Kayıt ve Atama Listeleri ve Üretim Raporları altında yer alan seçenekler kullanılarak seçilecek rapor ünitesinden alınır.