Satış kampanya tanım kartlarında belirtilen satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır:

 • Otomatik Uygulama ile
 • Sipariş fişleri irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kampanya Uygula seçeneği ile

Otomatik Kampanya Uygulama

Satış sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir.

Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki,
Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların siparişten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.

Sipariş, İrsaliye ve Faturalarında Kampanya Uygulama

Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için F9-sağ fare tuşu menüsündeki Kampanya Uygula seçeneği kullanılır.

"Kampanya uygula" seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır.

Fiş geneline kampanya uygulamasında ise, kampanya tanımında belirtilen indirim, masraf, promosyon ve puan satırları kesik çizgi ile ayrılan bölümde yer alacaktır.

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Dağıtım emirlerine bağlı sipariş hareketlerine kampanya uygulanmaz.
 • Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.
 • Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
 • Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.
 • Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır.
 • Kampanya tanımında genel kriter olara ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.
 • Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
 • Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirilmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif promosyon seç kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
 • Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.

Puan Kampanyaları

Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir.

Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.
Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Kampanya puanlarına göre hediye uygulamaları irsaliye ve fatura satırlarında F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Puan Kampanya Hediyeleri seçeneği ile izlenir ve kaydedilir.

Puan kampanyası penceresinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba ait kampanya ve hediyeler şu bilgilerle ile listelenir:

 • Kampanya Kodu
 • Kampanya Açıklaması
 • Başlangıç Tarihi
 • Bitiş Tarihi
 • Malzeme Kodu
 • Malzeme Açıklaması
 • Hediye Puanı
 • Miktar
 • Toplam Puan

Puan kampanyası hediyeleri listesinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap için geçerli olan, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi, fiş/fatura tarihi ile uygun olan kayıtlar yer alır.

Kampanya Kodu: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur.

Kampanya Açıklaması: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Malzeme Kodu: Satırdaki kampanya tanımında Puan (-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Malzeme Açıklaması: Satırdaki kampanya tanımında Puan (-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Hediye Puanı: Malzemenin kampanya dahilindeki toplam puanıdır.

Miktar: Alınacak hediye miktarını belirtir.

Toplam: Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır.

Hediye satırı için ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder.

Promosyon olarak verilecek hediyeler işaretlenerek seçilir ve Tamam düğmesi tıklanır. Uygun koşulları taşıyan kampanyalara ait hediyeler fiş/fatura alt bölümüne satır tipi promosyon olarak aktarılır.