Mobil bilgilendirme, firma çalışanlarının eğitim ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş bir platformdur. Eğitim amacının dışında bayileri ve mobil çalışanları için bilgilendirme imkanı sağlayarak verimliliğin arttırılabileceği bir bilgilendirme aracıdır.

Bu bilgilendirme aracından yararlanacak Mobil Aboneler ve Mobil Abone Grupları ilgili seçeneklerle kaydedilir.

"Ekle" seçeneği ile açılan tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir; Kullanıcı Tipi, Kullanıcı, Kullanıcı Adı, Soyadı, Telefon Numarası ve Kullanım Yeri.

Mobil Bilgilendirme aboneleri aşağıdakiler olabilir:

  • Sistem Kullanıcıları.
  • Cari Hesaplar: Cari Hesap İletişim Bilgileri'ndeki ilk telefon numarası cep telefonu olarak kabul edilerek eşleştirilen aboneye o numara getirilir.
  • Personel (IK bağlantısı varsa): Sicil kartındaki tipi cep telefonu olan ilk numara aktarılır.
  • Müşterilerin İlgili Kişileri (Satış Teklif Yönetimi): İlgili kişiye ait cep telefonu eklenir
  • Diğer: Yukarıdaki özelliklere sahip olmayan yeni aboneler tanımlamak için kullanılır.