Bankaya ait hesapları kaydetmek için kullanılır. Banka tanımları listesinde alt bölümünde yer alan Hesaplar simgesi tıklanarak ya da sağ fare tuşu menüsündeki Hesaplar seçilerek banka hesabı tanımlanır. Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır:

AlanAçıklama

Değiştir

Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile banka hesabı için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Ekle

Yeni banka hesabı açmak için kullanılır.

Ekstre

Banka hesabına ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile listelendiği seçenektir.

Geri Ödeme Planları

Seçilen banka hesabına ait geri ödeme planlarını tanımlamak için kullanılır.

Güncelle

Banka hesapları listesini girilen son bilgiler ile görüntülemek için kullanılır.

Hareketler

Seçilen banka hesabına ait hareketlerin listelenmesinde kullanılır.

Hesap Durumu

Ticari ve dövizli ticari kayıt türündeki banka hesabına ait son durum bilgilerini almak için kullanılır.

Hesap Özeti

Hesabın son durum bilgilerini aylık toplamlar halinde listeler. Hesap özeti hesap detayları için ayrı ayrı yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden alınabilir.

İncele

Banka hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen hesap bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kayıt Bilgisi

Banka hesabının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka hesap sayısını görüntüler.

Kopyala

Seçilen hesap bilgilerinin bir başka banka hesabına kopyalanması için kullanılır.

Kısayol Gönder

Banka hesapları listesi ve banka hesabı için oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Banka hesapları listesi ve banka hesabı için kısayol oluşturmada kullanılır.

OnLine Hesap Kartonu

Garanti entegrasyonu özelliğinin kullanılması durumunda banka hesabına ait son durum bilgilerini görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan banka hesaplarının topluca silinmesinde kullanılır.

Yaz (Mektup)
Yaz (Etiket)

Banka hesap bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları Araçlar menüsünde Form Tanımlayıcı seçeneği ile yapılır.

Çıkar

Banka hesabını silmek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Banka hesapları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.