Tablolu malzeme sınıfları ile malzeme özellikleri seçilerek malzeme sınıfları tanımlanır ve malzeme tablosu bağlantısı kurularak malzeme kartları miktara ve koda göre otomatik olarak oluşturulur. Malzeme sınıfı ve tablo arasındaki ilişki malzeme sınıfları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Malzeme Tablosu seçeneği ile kurulur. Malzeme tablosu içinde yer alan tüm malzemeler kullanım yeri, üretim farklılıkları, satış şekli veya firma işleyişinden kaynaklanan değişik ihtiyaçlar doğrultusunda sınıflandırılabilir.

Özellik tanımı öncelik alanında değer girilmeyen satırlar öncelik olarak en son sırada yer varsayılır ve özellik satır sırasına göre dikkate alınır.

Yapılan özellik kombinasyon tanımına göre satır ve sütunlardan oluşan tablo üzerinde malzeme seçilerek ve miktar belirtilerek malzeme kartı üretilir.

Malzeme tablosu üzerinde Otomatik Malzeme Kartı Atama özelliği ile malzeme kodlarına ait tanımları içeren şablonlar oluşturulur. Bu sayede, tek seferde birden fazla malzeme kartı üretmek, kaydetmek ve malzeme kodlarının çeşitli sınıflama bilgilerini içermesi mümkün olmaktadır.

Fiş ve fatura satırlarında F9 menüde yer alan Tablodan Malzeme Girişi penceresi iki ana bölümden oluşur. Bunlar Fiş Satırı Bilgileri ve Detay Satır Bilgileri bölümleridir.

Fiş satır bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim alanında malzeme sınıfına ait hareket için geçerli olacak birim belirtilir. Malzeme sınıfına ait birimler listelenir ve seçim yapılır.

Miktar alanında malzeme sınıfına ait işlem miktarı belirtilir. "Katı Artır" seçeneği malzeme sınıfı detay satırlarına ait miktarı belirlemek için kullanılır.

Açıklama: Fiş satırına ait açıklama bilgisidir.

Malzeme Tablosu bölümünde malzeme özelliklerine göre oluşturulan malzeme tablosu görüntülenir.

Burada hareket miktarları ilgili kolonlarda kaydedilebilir. Detay satır bilgileri bölümünde satıra ait detay bilgiler kaydedilir.

Miktar: Satırda işlem gören malzeme sınıfına ait toplam alış ya da satış miktarıdır.

Hareket Özel Kodu alanında malzeme sınıfı türündeki satırının hareket özel kodu belirtilir. Tanımlı hareket özel kodları listelenir. İlgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılarak seçilebilir.

KDV% alanında satırdaki hareket için geçerli olacak KDV oranı belirtilir.

Teslimat Kodu malın ne şekilde teslim edileceğini belirten teslimat kodudur.

Açıklama, tablolu malzeme sınıfı satırına ait açıklama bilgisidir.

Birim Fiyat, malzeme sınıfı altında yer alan malın birim fiyatıdır. Doğrudan birim fiyat girişi yapılır ya da birim fiyat seçenekleri listelenir ve istenen seçenek seçilerek alana aktarılır.