Genel türdeki malzeme sınıfları altında yer alan malzemelerin dağılım katsayılarını belirlemek, fiş ve faturalarda bu oranların dikkate alınmalarını sağlamak mümkündür.

Genel malzeme sınıfı altında toplanan alt malzemeler ve dağıtım katsayıları dağıtım şablonları ile kaydedilir. Dağıtım şablonları malzeme sınıfları listesinde Genel türdeki malzeme sınıfı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Yeni tanım ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni dağıtım şablonu tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı şablonu silmek için kullanılır.

İncele

Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Şablon bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile şablonlar için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kart kayıt bilgilerini görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.

Güncelle

Dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Bilgileri

Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Dağıtım şablonunun kodudur.

Açıklama: Dağıtım şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Birim: Dağıtım şablonunun birimidir.

Özel Kodu: Şablon özel kodudur.

Yetki Kodu: Şablon yetki kodudur.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Dağıtım şablonunun hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Tanım penceresinde satırlarda bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler kaydedilir:

Kod: Alt malzeme kodudur. Malzeme kartları listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Alt malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Dağıtım Katsayısı: Alt malzemenin işlemlerde dikkate alınacak dağıtım katsayısıdır. Fiş ve faturalarda burada verilen katsayı bilgisi dikkate alınarak malzeme sınıfına ait detay satırlar oluşturulur.

Satış ve satınalma fiş ve faturalarında satır türü Malzeme Sınıfı olan satırlarda tanımlı şablonlar kullanılarak satır detayları kolaylıkla kaydedilir. Dağıtım Şablonu seçeneği satır türü Malzeme Sınıfı olarak seçildikten sonra sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.