Sınıf bağlantıları, malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıların kaydedildiği seçenektir. Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı olacak özellikler alt sınıf ya da malzemelere aktarılır.

Sınıf bağlantıları genel ve tablolu malzeme sınıfları ile ticari mal, depozitolu, yarı mamul, hammadde, mamul, tüketim malı kayıt türündeki malzeme kartları için kurulabilir.

Sabit kıymet ve karma koli tipindeki malzeme kartları sadece Genel Malzeme Sınıfı türündeki malzeme sınıflarına bağlanabilir.

Tablolu malzeme sınıfları ile Karma Koli tipindeki malzemeler ilişkilendirilemez. Karma Koli tipi malzemeler bağlı oldukları genel türdeki malzeme sınıfları altında hareket göremezler. Dolayısıyla hareket görmekte olan bir Malzeme Sınıfının detay satırlarında Karma Koli tipi malzemeler seçilemez.

Genel malzeme sınıf bağlantıları kurulurken üst malzeme sınıfı olarak Tablolu Malzeme Sınıfı türündeki kartlar seçilemez.

Sınıf bağlantıları, malzeme sınıfları listesinde hangi malzeme (sınıfı) kartı seçilirse o malzeme (sınıfı) kartı için yapılır. Sınıf bağlantılarını kurmak için öncelikle malzeme sınıfları listesinde özelliklerin aktarılacağı malzeme sınıfı ya da malzeme kartı seçilir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Sınıf Bağlantıları seçilir. Malzeme sınıf bağlantıları sayfası tablo şeklindedir.

Seçilen malzeme sınıfı ya da malzemeler için, esas alınacak sınıf ve aktarılacak özellikleri Sınıf Bağlantıları sayfasında ilgili seçenekler seçili duruma getirilerek belirlenir.

Sınıf Kodu alanında, özellikleri aktarılacak üst malzeme sınıfının kodu verilir. Daha sonra aktarılacak özellikler işaretlenerek seçilir. Sınıf bağlantısı kurulacak özellikler; Genel, Ambar Parametreleri, Birimler, Fiyatlar ve Muhasebe Hesapları başlıkları altında toplamıştır.

Bağlantı kurulacak özellikler ilgili kutu işaretlenerek seçilir.

Genel: Bu seçenek ile kullanım yeri, izleme yöntemi, stok yeri takibi bilgileri için sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait genel bilgiler, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı genel bilgiler sayfasına aktarılır.

Ambar Parametreleri: Bu seçenek ile ambar bilgileri (asgari, azami, güvenli malzeme seviyeleri, stok yeri ve işlemler sırasında seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı) için sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait ambar parametreleri, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı Ambar Parametreleri penceresine aktarılır.

Birimler: Bu seçenek ile birim seti ve birim bilgileri sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait birim setleri ve birim bilgileri, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı Birimler sayfasına aktarılır. Sınıf bağlantısının karma koli için yapılması durumunda birim bilgileri aktarılmaz.

Fiyatlar: Bu seçenek ile alış ve satış fiyatları için sınıf bağlantıları tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait alış ve satış fiyat bilgileri, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartına atanır.

Muhasebe Hesapları: Bu seçenek ile muhasebe kodları sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait muhasebe ve masraf merkezi kodları, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı Muhasebe Hesapları sayfasına aktarılır.