Tüm ambarlar için malzeme/malzeme sınıfı hareketlerine Malzeme ve Malzeme Sınıfları Listesinden ulaşılır. Fiş bilgilerinde inceleme ve gerekirse değişiklik yapılabilir. Bunun için hareketleri listelenecek kayıt üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hareketler seçeneği kullanılır. 

Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme/malzeme sınıfı kodu ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme/malzeme sınıfına ait işlemler şu bilgilerle listelenir; Tarih, Fiş No, Fiş Belge No, Tür, Durumu, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Unvanı, Fabrika/İşyeri/Bölüm, Çıkış Ambarı/Giriş Ambarı, Satır Türü, Satır Açıklaması, Varyant Kodu, Giriş/Çıkış, Miktar, Birim Fiyat, Birim Fiyat (Net), Birim, Tutar, Tutar (Net), Fiyatlandırma Dövizi, Fiyatlandırma Döviz Tutarı, Raporlama Dövizi Fiyat, Raporlama Dövizi Tutar, Hareket Özel Kodu, Üretimden Giriş Takip No, Ödeme Şekli, Proje Kodu, Cari Hesap Kodu, Fiyatlandırma Döviz Tutarı(Net), Raporlama Dövizi Tutar(Net), İşlem Dövizi, İşlem Dövizi Tutarı, İşlem Dövizi Tutarı(Net).

Malzeme Hareketlerinin Filtrelenmesi: Hareketler listesinde Filtreler seçeneği ile hareketler filtrelenir ve yalnızca bu koşullara uygun hareketlerin listelenmesi sağlanır. Koşullar, grup ya da aralık tanımı yapılarak ya da listeden seçilerek belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra "Tamam" tuşu tıklanır ve hareketler listelenir. Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Malzeme Hareketleri filtre seçenekleri ve filtreleme yöntemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Filtre

Değeri

Fiş Türü

Satınalma İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Devir fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Fiş No.

Grup/Aralık

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Faturalanma Durumu

Faturalanmışlar/Faturalanmamışlar

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi KoduGrup/Aralık

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Giriş Ambarı

Tanımlı ambarlar

Çıkış Ambarı

Tanımlı ambarlar

Hareket Yönü

Giriş/Çıkış

Hareket Türü

Malzeme Hareketi/Depozito Hareketi

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Birim

Birim seti seçenekleri

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)

Gerçek/Öneri

Emanet Durumu

Emanetler/Emanet Olmayanlar

İptal Durumuİptal Edilmemiş/İptal Edilmiş

Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır.