Malzemelerin seçilen ambardaki satış işlemlerine ait toplamlar Satışlar seçeneği ile izlenir. Satışlar seçeneği Ambar Toplamları penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satışlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içindeki aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen Satış Miktarı ve Satınalma Tutarları (yerel para birimi cinsinden) bilgileri yer alır.