Seçilen ambardaki alım işlemlerine ait toplamlar Alımlar seçeneği ile izlenir. Alımlar seçeneği Ambar Toplamları penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Alımlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içindeki aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen Satınalma Miktarı ve Satınalma Tutarları (yerel para birimi cinsinden) bilgileri yer alır.