Model Editör

Model Editor Üzerinden Dosya Adı Oluşturma

Amaç

Model üzerinden düzenlenen adı Teklifler > İşlemler > Rapor üzerinden indirme işlemi yapıldığında dosya adında görüntüleyebilmek.

Kullanım

Sistem Tercihleri 44.parametre pasif olduğunda:

  • Raporun görünen adı ve indirildiğinde dosya adı MT_Proposals > OwnMembers> ReportDisplayName üzerinde verilen Expression olarak gelmektedir.

Sistem Tercihleri 44.parametre aktif olduğunda:

  • Raporun görünen adı kendi adı, indirildiğinde ise dosya adı MT_Proposals > OwnMembers> ReportDisplayName üzerinde verilen Expression olarak gelmektedir.
 Sistem Tercihleri | 44. Parametre

Model Editor açılır. İş nesnesi (BO Model) logocrm.net.Module.BusinessObjects > MT_Proposal > OwnMembers >  ReportDisplayName alanını açılır.

 MT_Proposals

Expression alanını düzenlemek için "..." butonuna tıklanır. Açılan pencereden görünecek ad için alan seçimi yapılır /güncellenir.

 Expression

Gerekli alan düzenlemeleri yapıldıktan sonra  "Ok" butonuna tıklanır. Model dosyası kayıt edilir ve IIS' i tekrardan çalıştır işlemi yapılır.

Logo CRM Web Arayüz Dosya Kaydetme İşlemi

Logo CRM Web Arayüz Görünümü

Logo CRM' i web arayüz açılır. "Satış & Pazarlama > Teklifler" menüsüne girilir. Herhangi bir teklifi seçili hale getirir ve  İşlemler > Rapor > herhangi rapor seçilir.

 İşlemler > Rapor

 Sistem, raporun ön izlemesini açılır. Sistem, seçilen raporun adını model editörde seçilen alanlar üzerinde dinamik oluşturur.

 Rapor Önizleme

Kullanıcı, dosya formatını seçtikten sonra indirmek için "Kaydet" butonuna tıklanır.

 Rapor Kaydet

İndirilen dosyanın adını rapor adı ile aynı olacak şekilde düzenlenir.

 Rapor Dosya adı