Amaç

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Teklif Satış Göstergeleri satış temsilcisi ve ürün bazında seçilen iş nesnesine göre raporlama sağlayan ekrandır.

Önemli Bilgi

Teklif Satış Göstergeleri ekranı için herhangi paket sınırı bulunmuyor.

Bilgi

Satış Hunisi boş geldiği durum olabilir. Daha önce verilen tekliflerin aşama kısmı boş ise satış hunisine veri gelmez. Bu durumu önlemek için manuel, teklifin aşamasını doldurabilir veya öndeğer ataması yaparak teklifin aşamasını belirleyebilirsiniz.

Teklif Satış Göstergeleri Menü Ekranı

Sol Menü üzerinde bulunan Dashboard altındaki Teklif Satış Göstergeleri ekranı tıklanarak grafik raporlar görüntülenir. 

 Teklif Satış Göstergeleri

1. Teklif Satış Göstergeleri Ekranında Filtre Satırı;

Teklif Satış Göstergeleri menü ekranında filtre satırı üzerinden Satış Temsilcisi, Ürün, Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi, Hızlı tarih seçimi yapılarak Rapor Getir butonu ile raporlar çağrılır.

Bilgi

Teklif Satış Göstergeleri - başlangıç - bitiş tarihi aralığı 2 yıldan fazla bir süre seçilirse uyarı gösterilir, rapor alınamaz. 2 yıldan düşük aralık ile rapor alınabilir.

1.1. Satış Temsilcisi: Bir veya birden fazla çoklu satış temsilcisi seçimi sağlanır.

Bilgilendirme

Teklif Satış Göstergeleri ekranına gelen datalar için genel Rol kontrolü yapılır. Satış temsilcisine göre rol kontrolü varsa yetkili olunmayan teklifler satış temsilcisi seçiminde görüntülenmez. Görüntülenmeyen tekliflerin tutarları Teklif Satış Göstergeleri yansımaz.

Bilgilendirme

 • Satış temsilcisi seçiminde tüm satış temsilcileri gelir fakat;
  • Teklifler rol bazlı geldiğinde, rolde yetkisi olmayan bir teklifteki satış temsilcisini yukarıdan seçilirse, Teklif Satış Göstergeleri ekranında data boş görünür.

1.2. Ürün Seçimi: Teklif Satış Göstergeleri ekranındaki filtre satırı üzerinde Ürün bileşeni çoklu seçim yapılır. Ekran üst bölümündeki "Ürün" bileşenine gelinir. Bileşen üzerinden bir ya da birden çok ürün seçimi yapılır.

 Ürün Seçimi

2. Teklif Satış Göstergeleri | Rol Bilgisi;

Temel rol içerisinde Teklif Satış Göstergeleri ve Teklif Satış Göstergeleri filtre nesnesi görülür. Temel role sahip kullanıcının Teklif Satış Göstergeleri menüsüne erişebilir.

 Temel Rol | Satış Göstergeleri ve Satış Göstergeleri Filtre Nesnesi

Bilgilendirme

Temel rol içinde : Teklif Satış Göstergeleri nesne bilgisi yoksa menüyü görmez, varsa görünür.

3. Model Editor ve Tablo Bilgisi;

SQL Tablo bilgisi olarak AA_Cockipt tablosunda Oid, satış temsilcisi, ürün, başlangıç tarihi, bitiş tarihi alanları görüntülenir.

Model Editor üzerinde logocrm.net.Module.BussinessObject.AddedApps üzerinde Teklif Satış Göstergeleri ve Teklif Satış Göstergeleri Filtre ekranları görüntülenir. Teklif Satış Göstergeleri-teklif menüsüne tıklandığında ekranda CockpitListEditor'un gösterilmesi sağlanmıştır.

 Satış Göstergeleri ve Satış Göstergeleri Filtre Detay ve Liste Ekranları

4. Teklif Satış Göstergeleri | Kart Satırının Eklenmesi

Teklif Satış Göstergeleri menü ekranı açılır. Rapor Getir butonu ile tarih veya zaman çizelge kısıtları çalıştırılarak raporlar güncellenir. Teklif Satış Göstergeleri ekranındaki kart satırı ve 4 adet kart bilgisi görülür.

Açık Teklifler: Açık teklifler toplam tutarı, açık teklif sayısı ve devam ediyor durumunda olan teklifleri gösterir.

Kazanılan Teklifler: Satış durumunda olan tekliflerdir. Kazanılan teklifler toplam tutarı, kazanılan teklif sayısını gösterir.

Kaybedilen Teklifler: Satış ve Devam ediyor durumu dışındaki tekliflerdir. Kaybedilen teklifler toplam tutarı, kaybedilen teklif sayısını gösterir.

Tüm Teklifler: Tüm durumlarda bulunan tekliflerdir. Tüm teklifler toplam tutarı, Tüm teklifler sayısını gösterir.

Teklif Satış Göstergeleri Grafik Ekranı

Teklif Satış Göstergeleri üst menü üzerinde filtre kısıtlaması, ürün seçimi veya satış temsilcisi seçimine göre Teklif Satış Göstergeleri grafik ekranları oluşur. Teklif Satış Göstergeleri grafik ekranında satış hunisi, satış temsilcisi bazlı gerçekleşen satışlar, satış temsilcisi bazlı teklif durumları, en çok satış yapılan müşteriler, en çok satılan ürünler, en çok açık teklifi bulunan müşteriler ve satış temsilcileri bazında satış dağılımı görülür.

1- Satış Hunisi

Teklif Satış Göstergeleri ekranında satış hunisi grafiğine gelinir. Huni sağ bölümünde yukarıdan aşağıya doğru teklif aşamaları ve teklif durumu görüntülenir.

Satış Hunisi Detay Bilgilendirmesi;

Örnek olarak teklif aşamalarına başlangıç, devam ediyor, proje aşamasında, tamamlanmak üzere ve revize sürecinde gibi aşamalar eklendiğinde gösterimi sağlanır. Aşamaların başlarında yüzdelik ifade bulunur. Bu yüzdelik ifadenin okuma bilgisi aşağıdaki örnekleme gibi olur.


Teklif aşamaları içerisinde yukarıdan aşağıya = ilk aşamadan son aşamaya ve en altta satışa dönmüş teklifler gösterilir. Yüzdesel olarak aşamaların geçiş yüzdeler gösterilir ve giderek azalır. Aşamalardaki teklif sayıları üzerinden yüzde bilgileri hesaplanır.  Fare ile üzerine gelindiğinde tooltipte o aşamadaki anlık tutar bilgisi gösterilir.

 • Satış hunisi üzerinden açık tekliflerin toplamı başlangıç, devam ediyor, proje aşamasında, tamamlanmak üzere ve revize sürecinde olan aşamaların toplamını gösterir.
 • Kazanılmış teklifler ise teklif durumu satış olan kayıtların toplam tutarını ve toplam teklif adetlerini gösterir.
 • Kaybedilen teklifler ise teklif durumu satış iptal, olumsuz veya müşteri iptal olan tekliflerin toplam tutarını ve adet bilgisini gösterir.
 • Tüm teklifler ise teklif aşaması ve teklif durumu olan tekliflerin toplam tutarlarını ve adet bilgisini gösterir.
 Teklif aşamalarına örnek olarak

 Teklif durumlarına örnek olarak

2- Satış Temsilcisi Bazında Gerçekleşen Satışlar

Her satış temsilcisi farklı bir renkte gösterilir. Satış temsilcisi seçimi yapılmazsa tüm satış temsilcileri ayrı çizgi ile çizilir. Aylara göre zaman (x) - tutar(y) grafiğidir. 

3- Satış Temsilcisi Bazlı Teklif Durumları

Her satış temsilcisi için farklı bir bar gösterilir. Tutar (x)- satış temsilcisi (y), durum(stack) grafiğidir. Oranlar ya da tutarlar tooltip bazlı eklenir.

Grafik raporlar üzerinde tek aşama dönen sonuçlarda tooltipin standarda uydurulması

"Satış temsilcisi bazlı teklif durumları" grafik raporu üzerine gelir. Üzerinde tek aşama bilgisi olan bir satış temsilcisi grafiği üzerine gelir ve tool tip  alınır.

 1. Tooltip üzerinde satış temsilcisi bilgisi ve hemen altında dataya ait renk gösterge bilgisi gösterilir.
 2. Gösterge bilgisi yanında tutar bilgisi gösterilir.
 Satış Temsilcisi Bazlı Teklif Durumları

4- En çok Satış Yapılan Müşteriler

Her müşteri farklı bir yatay bar ile gösterilir. Tutar (x)- Müşteri (y) grafiğidir. En çok ve en sıklık ile satış yapılan müşteriler gösterilir.

5- En çok Satış Yapılan Ürünler

Her ürün farklı bir yatay bar ile gösterilir. Tutar (x)- Ürün(y) grafiğidir. En çok ve en sıklık ile satış yapılan ürünler gösterilir.

6- En Çok Açık Teklifi Bulunan Müşteriler

Her müşteri farklı bir yatay bar ile gösterilir. Tutar (x)- Müşteri(y) grafiğidir. Teklif kaydı üzerinde en çok açık teklifi olan müşterilerin gösterim şeklidir.

7- Satış Temsilcileri Bazında Satış Dağılımı

Satış temsilcisi (dilim) - detay (yüzde) (tooltip: tutar + yüzde) grafiğidir. Satış temsilcisi boş olan satışlar diğer bölümünde gösterilir.


Teklif Satış Göstergeleri | Grafik Renklendirmesi

 • En çok satış yapılan müşteriler: 
  • Her müşteri barı farklı renkte olur.
 • En çok satılan ürünler :
  • Her ürün barı farklı renkte olur.
 • En çok açık teklifi bulunan müşteriler:
  • Her müşteri barı farklı renkte olur.
 • Tüm grafikler yeni varsayılan renk paleti ile gösterilir. 
 Kokpit Grafik Ekran Renklendirilmesi


Teklif Satış Göstergeleri | İpucu (Tooltip) ve Eksenler Üzerinde Sayısal Değerlerin Binlik Ayraç Desteği

 • Grafik raporlar üzerinde tooltip binlik ayraç desteklenmesi,
 • Grafik raporlar üzerinde eksenlerde gösterilen sayısal değerlerde binlik ayraç desteklenmesi sağlanmıştır.
 Binlik Ayraç Desteği