4.85.01.00 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Bordro parametrelerinde bulunan "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları" parametresinin gelir vergisi ve damga vergisi tutarları için ayrı çalışması talebi

Bordro Parametreleri>Diğer parametreler altında bulunan  "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları"  seçeneklerine "DV etkilenecek" parametre seçeneği eklenmiştir. Bu parametre seçimleri yapıldığında Ar-ge gelir vergisi istisnası gelir vergisinden düşürülmeyecek ama Ar-ge damga vergisi istisnası damga vergisinden düşürülecektir. Diğer seçenekler eskisi gibi çalışmaya devam edecektir.

Bordro parametresi seçimleri bu düzenleme için aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

"Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları" : Damga vergisi etkilenecek
"Ar-Ge'li kazançlardan damga vergisi istisnası" : Yapılacak
"Ar-Ge'li kazançlardan damga vergisi" : Hesaplanacak

2 MPHB ’de ‘Adı’ kolonuna sicil kartı adı bilgisi ile ikinci adı bilgisinin yansıması talebi

Sicil kartındaki ikinci ad bilgisi alanındaki değerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde adı kolonuna basılması sağlanmıştır.

3 Statü değişikliğinde devreden SGK Matrahının aktarılmaması talebi

Bordro parametreleri içerisinde yer alan "İşyeri Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" ve "İşyeri Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" seçenekleri "İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" ve "İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın"  olarak güncellenmiştir. Ayrıca parametrelerin seçilmesi durumunda SGK statüsü değişmiş personel için SGK matrahının aktarılmaması sağlanmıştır.

4 MPHB>SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına getirilen sınırın uygulamaya eklenmesi talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına 01.06.2023 tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname sisteminde yayımlanan duyuruya göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, her ayın 1 ila 20'nci (20'si dahil) günleri arasında 5.000 satır, ayın 21'i itibariyle ay sonuna kadar 2.000 satır olarak uygulanacaktır.

Satır sayıları ayın 1 ila 20'si arası 5.000'i, ayın 21'i itibariyle 2.000'i aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, "SGK Bildirimleri" bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilecektir.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Bu değişikliğe istinaden, Aylık Prim ve Hizmet belgesi>Filtreler alanına "SGK bildirimleri satır sayısı " filtresi eklenmiştir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = Belirtilmemiş seçilir ise eski çalışma şekli ile çalışacak ve satır sayısına göre bölünmeyecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 5000 satır için asıl belge türü ile diğer 5000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 EK seçilir ise 5000' lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır.  Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 2000 satır için asıl belge türü ile diğer 2000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Ek seçilir ise 2000' lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

Bildirge Mahiyeti  şayet ek yada toplu sözleşme olarak seçilir ise seçilen bildirge mahiyeti ne ise ona göre çalışmaya devam edecektir. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde iki puantaj oluşmasının engellenmesi talebi

Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmemesi sağlanmıştır.

2 Kanuni değişiklik ile emekli olan eyt'li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması talebi

Kanuni değişiklik ile emekli olan Eyt'li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Bu kontrol ‘’İşyeri/Sgk statü değişikliğinde ay içi devreden Sgk matrahı aktarılsın’’  parametresi işaretlenmediğinde yapılacaktır.

3 Asgari ücret alan emekli personele ait verilerin, vergiye tabi işlemler raporunda 011 tür kodunda listelenmesi talebi

Emekli sicil kartındaki Asgari Ücretli işaretli ise ve sicilin günlük asgari ücreti, parametrelerdeki asgari ücret (günlük) tutarından fazla değilse Asgari ücretli (011) satırında listelenmesi sağlanmıştır.

4 Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin "Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri" raporunda "Diğer ücretli" alanında listelenmesi talebi

Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin "Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri" raporunda "Diğer  ücretli" alanında listelenmesi sağlanmıştır.