Amaç

Takvim modülünde "Zaman Çizelgesi" görünümünde son kullanıcıya uygun düzenlemeler yapılması

  • Ekranda yukarıdan aşağıya daha çok veriyi gösterebilmek 

İyileştirmeler

  • "Saat Görünümü" isminin değiştirilerek "Zaman Çizelgesi" olarak düzeltildi.
  • Zaman Çizelgesi üzerinde görsel iyileştirmeler yapıldı.
    • Ekran tarih aralığının düzenlenebilmesi ve kaydırabilir (scrollable) yapıldı.
    • Kart yüksekliklerinin model editörden verilebilmesi sağlandı.
    • Gösterilen randevu (kart) sayısını varsayılan 5 yapıldı ve model editörden düzenlenebilir hale getirildi.

Kullanım

Takvim modülü açılır ve Zaman Çizelgesine tıklanır. 

 Zaman Çizelgesi

İşlemler > Kullanıcılar altından birden fazla kullanıcı seçimi yapılır ve seçilen kullanıcılar sol tarafta olmak üzere istenilen formatta görüntülenir ve zaman çizelgesinde görüntülenmesi sağlanır.

 Kullanıcı Seçiminin Zaman Çizelgesinde Görüntülenmesi

Model Editör Üzerinden Görüntülenmesi

Model editörden,

  • Varsayılan olarak ekranda bir kullanıcı için gösterilen Randevu kartının yüksekliği ve sayısı düzenlenmektedir.

modeleditör.png


MT_Event_SchedulerView view yapısında 'TimeLineCustomization' içerisinde kullanıcı zaman çizelge bilgisi yer alır.


AppointmentHeight: Etkinlik durumun ölçüsünü (size) 'ını belirler.

 AppointmentHeight

DisplayedIntervalCount: Girilen değere göre zaman çizelgesinin kaç günden sonra veya kaçıncı günden sonra scroll ile göstereceğini belirler. 

 DisplayedIntervalCount

IntervalCount: Zaman çizelgesinde kaç adet gün gösterileceğinin değeri girilir. IntervalCount'a 10 değer girilirse bulunduğunuz tarihten 10 gün sonrasına oluşacak gün sayısı gösterilir.

 IntervalCount

ResourceMaxHeight ve ResourceMinHeight: Girilen değer aralığında zaman çizelgesinin kullanıcının dikeydeki uzunluk değerini gösterir. Örneğin model editörde varsayılan ResourceMinHeight:0 ve ResourceMinHeight:200 değer arasındadır. 

 ResourceMaxHeight ve ResourceMinHeight

Bilgilendirme

Görünüm zaman çizelgesinde birden fazla kullanıcı eklendiğinde sol kullanıcı bilgisi üst üste geldiği zaman, yenile yapılması veya zaman çizelgesinde görünüm değiştirme gerekmektedir.