Teklif Ürün | Kategori Çoğaltma

1- Teklifi Çoğalt İşlemi ile Birlikte Kategorinin Çoğaltılması 

Kategori | Teklifi çoğalt işlemi ile birlikte kategorinin çoğaltılarak gösterilebilmesi sağlanmıştır. 

 • Çoğaltılacak teklif, kullanıcı tarafından içerisindeki kategoriler ile birlikte yeni bir teklif olarak çoğaltılmış olur.

Bilgilendirme

Logo CRM Winproposals uygulaması için Teklif ürünler kategori iyileştirilmesi sağlanmamıştır. Teklif ürünler Kategori iyileştirilmesi Logo CRM web arayüzü için desteklenmiştir.

Kullanımı;

 1. "Kategori" tanımı yapılmış bir teklifi bulunur.
 2. Teklifler listesi üzerinden teklifi işaretli duruma getirilir.
 3. "İşlemler > Çoğalt" butonuna basılır.
 Kategori Çoğaltma İşlemi


     4. Teklif kopyalanır, yeni teklif içerisinde önceki teklifteki kategori bilgileri de görüntülenir.

 Kategori Çoğaltma İşlemi-2

Kategori | Teklif Bağımsız Olarak Kategoriyi Kaydedebilmenin Desteklenmesi

2- Teklif Bağımsız Olarak Kategoriyi Kaydedebilmenin Desteklenmesi

Mevcut durumda, eklenen kategoriler üst kategori alanından görünmüyor. Görüntülenmesi için Logo CRM web uygulamasından çıkış-giriş yapıldıktan sonra kategori alanına yansımaktaydı.

Kategori alanı eklendikten sonra bunun anlık yansıması ve üst kategoriye gelmesi istenen kategori işaretlenerek ya da kategorinin detay ekranında her tamama basıldığında, teklif bağımsız kategoriyi kaydetme üzerine çalışması sağlanmıştır.

Kullanımı;

 1. Teklif detay ekranını açılır.
 2. "Teklif Detay > İşlemler > Kategori" öğesine tıklanır.
 3. Kategoriler açılır.
 4. "Yeni teklif kategorisi" butonuna basılır.
 Kategori Ekleme

5. Kategori adı" bölümünü doldurur ve kategoriyi kayıt edilir.

 Kategori Ekleme-2

6. Ardından tekrar yeni bir kategori tanımı daha yapılır. Bu kategori tanımı sırasında "üst kategori" için az önce tanımladığı kategoriyi seçer.

 Kategori Ekleme-3

Kategori | Teklif Ürünlerinin Tümünün Ağaç Kırılımsız - Filtresiz Gösterilmesi

3- Teklif Ürünlerin Tümünün Kırılımsız - Filtresiz Gösterilmesi

İyileştirme Konusu;

 • Kullanıcı teklif ürünleri gridinde, teklife eklenmiş tüm ürünleri kategori ağaç kırılımı olmadan filtresiz şekilde görür.
 • Kategori ağacı dallarının tıklanması ürünler grid'inde filtreleme yapmaz, her zaman tüm ürünler görür.

Kullanımı;

 1. Teklif detay ekranını açılır.
 2. "Teklif Detay > İşlemler > Kategori" öğesine tıklanır.
 3. Kategoriler açılır.
 4. Farkı kategoriler altına farklı ürün eklemleri yapılır.
 5. Ürünler gridi üzerinde her zaman tüm ürünleri görülür.
 Kategori Ürünleri

Kategori | Teklif Ekranında Kategori Özelliğinin Açık Gelmesi

4- Teklif Ekranında Kategori Özelliğinin Açık Gelmesi

İyileştirme Konusu;

 • Her teklife girişte Kategori özelliğini tekrar tekrar açmak zorunda olmamak.

Kullanımı;

 1. Teklif detay ekranını açılır.
 2. "Teklif Detay > İşlemler > Kategori" öğesine tıklanır.
 3. Kategoriler açılır.
 4. Teklifini kaydeder, teklif ekranından çıkış yapılır.
 5. Başka bir teklifin detay ekranını açılır.
 6. "Kategoriler" açık gelir.
 7. Kategorileri kapatmak istenilirse tekrar "Teklif Detay > İşlemler > Kategori" öğesine tıklanır.
 8. Kategoriler kapanır.
 9. Teklifini kayıt edilir, teklif ekranından çıkış yapılır.
 10. Başka bir teklifin detay ekranını açılır.
 11. "Kategoriler" kapalı gelir.
 Kategori Özelliğinin Açık Gelme Durumu

Kategori | Kategori Özelliği Açıkken Ürünler Grid Düzenlenmesi

5- Kategori Özelliği Açıkken Ürünler Grid Yapısının Düzenlenmesi

İyileştirme Konusu;

 • Kategori kullanımı olan bir teklifin detayının açılması,
 • Grid üzerinde gruplama paneli açık gelmesi,
 • Gruplama paneli kategori kolonuna göre gruplanmış gelmesi,
 • Grid gruplama paneli ile filtreleme sonrası tüm ürünler açık "expanded" şekilde görüntülenmesi.

Kullanımı;

 1. Kategori kullanımı yapılmış bir teklife ait detay ekranını açılır.
 2. Ürünler gridini "Kategori" kolonuna göre gruplanmış, grup satırlarını expanded (açık) şekilde görüntüler. 
 Grid Yapısı

Kategori | Ürün Gridindeki Ürünün Kategorisinin Değiştirilebilmesi

6- Ürün Gridindeki Ürünün Kategorisinin Değiştirilebilmesi

İyileştirme Konusu;

 • Ürün gridi, kategori kolonu ile gruplanmış bir teklifin içerisine girildikten sonra, grid üzerinden kategori değişikliği yapılabilmesidir.

Kullanımı;

 1. Kategori kullanımı yapılmış bir teklif içerisindeki ürünler bölümüne gelinir.
 2. Grid kategori bazlı gruplanmış olarak görüntülenir.
 3. Grid üzerinde kategori kolonunu görüntülenir.
 4. Kategorisini değiştirmek istediği ürünün düzelt kolonuna basılır. 
 Ürün Kategorisinin Değiştirilmesi

5. Ürünün kategorisini açılır liste üzerinden seçerek değiştirilir.

6. Kaydetme sonrası ürün doğru gruplama bölümünde gösterilecek şekilde grid yenilenir.

Bilgilendirme

Kategori alanın grup bilgisini değiştirmek için teklif ürünler liste ekranından veya alternatif bir yol olarak ürünün detay ekranında değiştirilmesi sağlanır. Tüm özelleştirmeleri sıfırlamak için ise görünüm sıfırlama butonu tıklanır.

 Ürün detay bilgisinden kategori bilgisini değiştirme

 Tüm Özelleştirmeleri Sıfırla

Teklif Ürün Kategori Kullanım Videosu

7- Teklif Ürün Kategori Kullanım Videosu

Teklif Ürün Kategori Kullanımı.mp4

Kategorili Teklif Şablonu

Kategorili Teklif Şablonu.repx