Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Teklif Ürün Ekranında İndirim ve Tutar Alanların Görüntülenmesi

Teklif ürün ekranında ürün seçimi ile birlikte 'diğer indirimler' alanına tıklanır. Ekranda indirim ve tutar alanları görülür. İndirim ve tutar alanları varsayılan olarak 6 adet görülür. Daha fazla alanı görüntülemek için model editör açılır.

Expand
titleTeklif Ürün

Model editör üzerinden Teklif ürünler iş nesnesine ulaşılması;

Logo CRM dizini altında bulunan Model editör dizini açılır ve model editör.bat çalıştırılır.

Expand
titleModel Editör.bat

MT_Proposals_Products_DetailView

Teklif ürün detay ekranı model editörden 'Layout' açılır.  

Expand
titleLayout

Layout ekranında boş bir alana fare ile sağ tıklanır ve customize layout seçimi yapılır.

Expand
titleCustomize Layout

Customize layout seçimi ile birlikte 20 adet indirim ve tutar alanları görüntülenir.

Expand
titleİndirim ve Tutar Alanları

Örneğin 7-8-9 indirim ve tutar alanlarını teklif ürün → diğer indirimler ekranına eklenir.

Expand
titleİndirim ve Tutar Alanların Eklenmesi

Model editör kaydet işlemi ile birlikte Logo CRM uygulama havuzunu yeniden başlatır. Satış & Pazarlama > Teklifler menüsünü açılır, "Yeni Teklif" butonuna tıklanır ve teklife ürün eklenir. Teklif ürün ekranının Diğer İndirimler sekmesi altında Model Editör üzerinden açılan indirim ve tutar alanları görüntülenir.

Expand
titleTeklif Ürünler Tutar ve İndirim Alanları

Kolon Başlıkları;

Tip
titleBilgilendirme

Tutar ve indirim alanları kolon başlıklarına varsayılan olarak tanımlanmıştır. Sistem tercihleri 73.parametrenin açık veya kapalı olmasına bağlı değildir.

Info
titleBilgi
  • Basic Lisans ürün anahtarına sahip olan paketler için model editör üzerinden indirim yüzdesi %7-%20 alanı ve tutar 7-20 arasındaki alanları varsayılan olarak eklenmediğinden, Logo CRM teklif ürün → diğer indirimler detay ekranında alanlar görüntülenmeyecektir görüntülenmez. 
  • Fakat sistem tercihleri 36. parametre kampanya uygula/kaldır aktif edildiğinde Tiger ERP üzerinde kampanyalı malzemenin indirim ve tutar bilgisi Logo CRM → teklif ürün liste ekranında indirim ve tutar alanları görüntülenir ve alt toplamlarda hesaplanır.
Panel

MT_Proposals_Products_Discount İş Nesnesi

Sistem tercihleri 73. parametreyi aktif hale getirdiğinde MT_Proposals_Products_Discounts nesnesi altında yer alan indirim alanları Tiger ERP' ye sipariş/irsaliye aktarımında veya Tiger ERP' den Logo CRM' e kampanyalı ürün varsa indirim alanlarının okunması ve gönderilmesi için parametrenin aktif olması gerekir.

Tip
titleBilgilendirme

Sistem tercihleri | 73. parametrenin aktif veya pasif olması indirim alanlarının görüntülenmesini etkilemez. Parametrenin açık olması ERP <> CRM indirim alanların hesaplamasını ve okunmasını sağlar.

  • MT_Proposals_Products_Discounts iş nesnesi içerisine 14 adet indirim alanı bulunur. 14 adet indirim için her birinin oran ve tutar alanları nesne içerisinde yer alır. Varsayılan durumda 6 adet indirim alanı olduğu için yeni açılacak indirim yüzde ve tutar alanları 7'den başlayıp 20'de biter. (Discount7Percent, Discount7Amount, Discount8Percent, Discount8Amount..............Discount20Percent, Discount20Amount)

Teklif ürün satırı ve Teklif ürün (plus) butonu ile ürün ekleme işlemi ile birlikte, tutar ve indirim alanların görüntülenmesi veya değiştirilmesi sağlanmıştır. 

Info
titleBilgi

Teklif > +(ürün ekle) > ürün seç > Diğer indirimler tabında ek indirimlerin koşullara göre görünürlüğün ve tutar kısımlarının pasifliğinin kontrolü yapılır.

Expand
titleMT_Proposals_Products_DiscountMT_Proposals_Product_Discounts İş nesnesinin Teklif rolüne eklenmesi

Admin Rolü olmayan kullanıcılar teklif kaydetme işleminden sonra teklif rolü üzerinde MT_Proposals_Product_Discounts iş nesnesi ekli değilse teklif kayıt işlemi sırasında uyarı verir.

Çözüm için admin yetkisi kullanıcı ile Tanımlar → Güvenlik → Roller menüsü açılır ve teklif rol düzeltme işlemi sağlanır.

Expand
titleTeklif Rolü


Teklif rolü → tür izinleri tabı altından  butonu tıklanır. Hedef türü alanından MT_Proposals_Products_Discounts nesnesi seçilir. Tür izinleri seçenekleri okuma, yazma ve oluştur işaretlenir kayıt işlemi tamamlanır.

Expand
titleİş Nesnesinin Eklenmesi

Tip
titleBilgi

Teklif rolüne yeni eklenen nesne bilgisi "MT_Proposals_Products_Discounts" ekleme işleminden sonra kullanıcılar tabı altından ilgili kullanıcıları eklemeniz gerekir.

...