Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel

Amaç

Otomatik Görevler | Gelişmiş Bildirim için hazırlanan hazır senaryo şablonların içeriye aktarımı ve kurgulanması hedeflenmiştir.

Tip
titleBilgi

Otomatik Görevler | Gelişmiş bildirim detay bilgi için tıklayınız.

Kullanım

Hazırlanan hazır senaryo şablonu içeriye aktarım için Otomatik Görevler liste ekranından herhangi görev tipi seçilir ve İşlemler → Görev İşlemleri → Görev içeri aktar butonu tıklanır. Dosya yolu aracılığıyla ".crm" uzantılı örnek gelişmiş bildirim şablonu seçilir ve eklenir.

İçeriye aktar işlemi tamamlandıktan sonra görev adı pasif gelir.

Info
titleHazır Senaryo Şablonları

Hazır senaryo şablonu aktif etmek için eklenen görev tıklanır ve aşağıdaki "Hazır Senaryo Şablonlarından" takip edilir.

İçeriye Aktar işleminden sonra dikkat edilmesi gereken adımlar;

 1. Eklenen şablona hatalı durum bilgilendirme yapılacak kullanıcı farklı ise seçilir.
 2. Eklenen otomatik görev varsayılan pasif geldiği için aktif duruma getirilir.

  Expand
  titleGelişmiş Bildirim

 3. Parametre ayarları kontrol edilir. Parametre ayarları → Genel tabı altında Veri tabanı bağlantısı düzenlenir.

  Expand
  titleVeritabanı bağlantısı

 4. Genel tabı altındaki başlangıç tarihi-saat başlaması gereken zaman dilimi seçilerek eklenilir.
 5. Sorgu tabı altındaki sorgu oluştur tekrardan çalışır durumu kontrol edilir. Test butonu basıldıktan sonra sql sorgusu başarılı dönmesi gerekir.

  Expand
  titleSorgu Çalıştır

  Tip
  titleBilgilendirme

  Sorguda herhangi bir ekleme veya silme işlemi yapıldıysa, içerik → HTML metin görüntüleyicisini silmeniz gerekir. Tekrardan içerik kısmına tıklandığında HTML içeriğin son halini sistem ekleyecektir.

 6. Son olarak örnek teklif onay otomatik görev şablonunda, Adres tabı altında Kime (veri) 'ye göre gönderim sağlanmıştır. Kime (veri) kullanmayacaksanız, ilgili kullanıcıları veya e-posta ekleyerek bildirim gönderimi düzenleyebilirsiniz.

  Expand
  titleAdres Bilgilendirmesi

  Tip
  titleBilgilendirme

  Windows → Olay Görüntüleyicisi → Logo Group → ekranından quartz çalışmasından sonra log detaylarını görüntülenir. Otomatik görev → Gelişmiş bildirim → İçeri aktar ile eklenen göreviniz çalışmazsa buradan kontrol edilir.

  Expand
  titleOlay Görüntüleyicisi

Panel
titleHazır Senaryo Şablonları
Expand
title1. Teklif | Onayı Bekleyen Kullanıcıya E-posta Gönderimi

Görev Şablonun Amacı: Kullanıcı tarafından onaya gönderilen teklif kayıtlarını, yönetici veya onayı beklenen kullanıcıya e-posta ile bildirim sağlanması.

Hazır Senaryo Şablonun Çalıştırılması: Otomatik Görevler liste ekranı açılır ve İşlemler → Görev işlemleri → Görevi içe aktar butonu tıklanır. Ekrana mesaj bilgilendirmesi gelir ve Tamam butonu tıklanır. Browser da kayıtlı ".crm" uzantılı görev şablonu seçilir ve tamam butonu tıklanır. 

Otomatik görevler liste ekranında içeri aktarılan görev şablonunuz pasif olarak görüntülenir. Görev adına tıklanır ve eklenen görev açılır. Otomatik görev ekranında görev tipi, görev adı, zamanlama, hatalı kullanıcı bildirme alanları isteğe göre değiştirilir. Görev aktif olması için aktif işareti seçilir.

Parametre ekranında veri tabanı bağlantı bilgileri Logo CRM 'in kurulu olduğu veri tabanı bilgileri göre değiştirilir. Başlangıç tarih bilgisi zamanlama seçeneğine göre farklılık gösterebilir.

Sorgu kısmında Teklif ID, Son onay durumu, onaya gönderen kullanıcı, onayı beklenen kullanıcı, onay beklenen kullanıcı e-posta bilgisi, oluşturma ve son güncelleme tarihleri oluşturulacak şekilde SQL sorgu bulunur. Sorguda değişiklik yapılacaksa tekrardan gelişmiş bildirim → Sorgu alanına eklenmesi ve çalıştırılması (Test butonuna basılır) gerekir. 

İçerik - HTML metin oluştur kontrol edilir. Ekleme yapılacaksa, HTML içerik silinir ve tekrardan içerik  tıklanır ve HTML metin oluşturulur. ,

Adres ekranında kime (veri) görüntülenir. Kime (veri) alanı onayı beklenen kullanıcı e-posta alanı seçili gelir. İsteğe bağlı olarak diğer e-posta alanlarından kullanıcı seçimi yapılır.

Teklif | Onayı Bekleyen Kullanıcıya E-posta Gönderimi

View file
nameBekleyen Teklif Onayı Bilgilendirmesi.mp4
height400

Şablon

View file
nameTeklif _ Onayı Bekleyen Kullanıcıya E-posta Gönderimi.crm
height400

Expand
title2. Teklif | Onay Durum Güncellenmesi

Görev Şablonun Amacı: Onay bekleyen teklifin durumu onaylandı/reddedildi olarak değiştirildiğinde, kaydı açan kullanıcıya e-posta bildirimi gönderilmesi

Hazır Senaryo Şablonun Çalıştırılması: İçeri aktar işlemi tamamlandıktan sonra Otomatik Görevler liste ekranında "Teklif | Onay Durum Güncellenmesi" görev şablonu görülür. Örnek görev açılır ve pasif olan kural bilgisi aktif edilir.

Genel tabı içerisinde bulunan veri tabanı bağlantısı ile tekrardan düzenlenir.

Veri tabanı bağlantısı sağlandıktan sonra Sorgu ve İçerik-HTML bilgilerinde ekleme/çıkarma yapılacaksa HTML metin oluşturma tekrardan içerik oluşturulur. 

Adres tabı üzerinden ekstradan ilgili kullanıcı e-posta seçimleri varsa seçim tamamlanır. 

Teklif | Onay Durum Güncellenmesi

View file
nameTeklif - Onay Durum Güncellenmesi.mp4
height400

Şablon

View file
nameTeklif _ Onay Durumu Güncellemesi.crm
height400

Expand
title3. Görev | Durumu Tamamlandığında Kayıt Sahibine E-posta Gönderimi

Görev Şablonun Amacı: Görev kaydının durumu tamamlandığı olduğu zaman kaydı açan kullanıcıya e-posta bildirim gönderiminin sağlanması

Hazır Senaryo Şablonun Çalıştırılması: İçeri aktar işlemi tamamlandıktan sonra Otomatik Görevler liste ekranında "Görev | Durumu tamamlandığında kayıt sahibine e-posta gönderimi" görev şablonu görülür. Örnek görev açılır ve pasif olan kural bilgisi aktif edilir.

Genel tabı içerisinde bulunan veri tabanı bağlantısı ile tekrardan düzenlenir.

Veri tabanı bağlantısı sağlandıktan sonra Sorgu ve İçerik-HTML bilgilerinde ekleme/çıkarma yapılacaksa HTML metin oluşturma tekrardan içerik oluşturulur. 

Adres tabı üzerinden ekstradan ilgili kullanıcı e-posta seçimleri varsa seçim tamamlanır. Videoda Bilgi (CC) kısmı boş kaldığı için tekrardan bilgi kısmında ilgili kullanıcı seçilerek e-posta gönderimi sağlanmıştır. Gönderim zamanına göre Adres tabı altında web gönderimi seçili olduğundan anlık (toast message) gittiği de görüntülenmiştir.

Görev | Durumu Tamamlandığında Kayıt Sahibine E-posta Gönderimi

View file
nameGörev Kaydı Tamamlandığında Kayıt Sahinine E-posta Gönderimi.mp4
height400

Şablon

View file
nameGörev _ Durumu Tamamlandığında Kayıt Sahibine E-posta Gönderimi.crm
height400

Expand
title4- Aktivite | Yeni Kayıt Sonrası İlgili Kişiye E-posta Gönderimi (Kullanıcılara bildir)

Görev Şablonun Amacı: Yeni oluşturulan aktivite kaydı içerisinde 'kullanıcıya bildir' alanı dolu ise ilgili kullanıcı veya departman kullanıcılarına e-posta gönderiminin sağlanması.

Hazır Senaryo Şablonun Çalıştırılması: Otomatik Görevler liste ekranı açılır ve İşlemler → Görev işlemleri → Görevi içe aktar butonu tıklanır. Ekrana mesaj bilgilendirmesi gelir ve Tamam butonu tıklanır. Browser da kayıtlı ".crm" uzantılı görev şablonu seçilir ve tamam butonu tıklanır.

Otomatik görevler liste ekranında içeri aktarılan "Aktivite | Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi (Kullanıcılara bildir)" görev şablonu pasif olarak görüntülenir. Görev adına tıklanır ve eklenen görev açılır. Otomatik görev ekranında görev tipi, görev adı, zamanlama, hatalı kullanıcı bildirme alanları isteğe göre değiştirilir. Görev aktif olması için aktif işareti seçilir.

Parametre Ayarı: Genel menü başlığı altından veri tabanı bilgisi Logo CRM' in kurulu olduğu veri tabanı bilgisi girilerek düzenlenir. Başlangıç tarihi için kuralın hangi tarihten itibaren çalışmasını istiyorsanız geçmişe yönelik tarih bilgisi girilir. 

Sorgu menü başlığı sorgu oluştur ekranında aktivite menüsünde kullanıcılara bildir alanı içerisindeki kullanıcı bilgisine göre oluşturulan kayıt bilgisini gösteren sorgu bilgisi görüntülenir. Test butonuna basıldığında sorgunun başarılı şekilde çalıştığı görülür. 

İçerik menü başlığında her bir veri ayrı bildirim oluştur seçeneği seçili olduğu görülür. Konu kısmında mobil ve e-posta içerik başlık bilgisi görülür. 

Adres menü başlığında Kime (Veri) alanı içerisinden kullanıcılara bildir E-posta alanı görülür. Bilgi olarak da isteğe bağlı olarak kullanıcı seçimi sağlanır. Web, e-posta ve mobil bildirim seçilir.

Aktivite | Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi (Kullanıcılara bildir)

View file
nameAktivite-Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi (Kullanıcılara bildir).mp4
height400

Şablon

View file
nameAktivite _ Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi (Kullanıcılara bildir).crm
height400

Ekran Görünümleri


Expand
titleE-posta Bildirim

Expand
titleMobil Bildirim

Expand
title5- Aktivite | Yeni Kayıt Sonrası İlgili Kişiye E-posta Gönderimi

Görev Şablonun Amacı: Yeni oluşturulan aktivite kaydı içerisinde 'kime veri' alanı dolu ise ilgili kullanıcılara e-posta gönderiminin sağlanması.

Hazır Senaryo Şablonun Çalıştırılması: Otomatik Görevler liste ekranı açılır ve İşlemler → Görev işlemleri → Görevi içe aktar butonu tıklanır. Ekrana mesaj bilgilendirmesi gelir ve Tamam butonu tıklanır. Browser da kayıtlı ".crm" uzantılı görev şablonu seçilir ve tamam butonu tıklanır.

Otomatik görevler liste ekranında içeri aktarılan "Aktivite | Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi" görev şablonu pasif olarak görüntülenir. Görev adına tıklanır ve eklenen görev açılır. Otomatik görev ekranında görev tipi, görev adı, zamanlama, hatalı kullanıcı bildirme alanları isteğe göre değiştirilir. Görev aktif olması için aktif işareti seçilir.

Parametre Ayarı: Genel menü başlığı altından veri tabanı bilgisi Logo CRM' in kurulu olduğu veri tabanı bilgisi girilerek düzenlenir. Başlangıç tarihi için kuralın hangi tarihten itibaren çalışmasını istiyorsanız geçmişe yönelik tarih bilgisi girilir. 

Sorgu menü başlığı sorgu oluştur ekranında aktivite menüsünde kullanıcılara bildir alanı içerisindeki kullanıcı bilgisine göre oluşturulan kayıt bilgisini gösteren sorgu bilgisi görüntülenir. Test butonuna basıldığında sorgunun başarılı şekilde çalıştığı görülür. 

İçerik menü başlığında her bir veri ayrı bildirim oluştur seçeneği seçili olduğu görülür. Konu kısmında mobil ve e-posta içerik başlık bilgisi görülür. 

Adres menü başlığında Kime (Veri) alanı içerisinden Kaydı Oluşturulan E-posta alanı seçilir.

Aktivite | Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi

View file
nameAktivite - Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi.mp4
height400

Şablon

View file
nameAktivite _ Yeni Kayıt sonrası ilgili kişiye e-posta gönderimi.crm
height400

Ekran Görünümleri

Expand
titleE-posta Bildirim

Expand
title6- Destek | Atanan Kullanıcıya Göre E-posta Gönderimi

Görev Şablonun Amacı: Yeni oluşturulan destek kaydı içerisinde 'Atanan Kullanıcı' alanı dolu ise ilgili kullanıcıya e-posta gönderiminin sağlanması.

Hazır Senaryo Şablonun Çalıştırılması: Otomatik Görevler liste ekranı açılır ve İşlemler → Görev işlemleri → Görevi içe aktar butonu tıklanır. Ekrana mesaj bilgilendirmesi gelir ve Tamam butonu tıklanır. Browser da kayıtlı ".crm" uzantılı görev şablonu seçilir ve tamam butonu tıklanır.

Otomatik görevler liste ekranında içeri aktarılan "Destek Kaydı (Atanana Gönder)" görev şablonu pasif olarak görüntülenir. Görev adına tıklanır ve eklenen görev açılır. Otomatik görev ekranında görev tipi, görev adı, zamanlama, hatalı kullanıcı bildirme alanları isteğe göre değiştirilir. Görev aktif olması için aktif işareti seçilir.

Parametre Ayarı: Genel menü başlığı altından veri tabanı bilgisi Logo CRM' in kurulu olduğu veri tabanı bilgisi girilerek düzenlenir. Başlangıç tarihi için kuralın hangi tarihten itibaren çalışmasını istiyorsanız geçmişe yönelik tarih bilgisi girilir. 

Sorgu menü başlığı sorgu oluştur ekranında destek menüsünde kullanıcılara bildir alanı içerisindeki kullanıcı bilgisine göre oluşturulan kayıt bilgisini gösteren sorgu bilgisi görüntülenir. Test butonuna basıldığında sorgunun başarılı şekilde çalıştığı görülür. 

İçerik menü başlığında her bir veri ayrı bildirim oluştur seçeneği seçili olduğu görülür. Konu kısmında mobil ve e-posta içerik başlık bilgisi görülür. 

Adres menü başlığında Kime (Veri) alanı içerisinden "Atanan Eposta" alan bilgisi ve "Kime E-posta" alanı içerisine e-posta bilgisi girilir.

Destek | Atanan Kullanıcıya Göre E-posta Gönderimi

View file
nameDestek-Atanan Kullanıcıya Göre E-posta Gönderimi.mp4
height400

Şablon

View file
nameDestek Kaydı (Atanana Gönder).crm
height400

Ekran Görünümleri

Expand
titleE-posta Bildirim