Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Devir Çek Girişi Ekranı Özel Tuşlar
Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme

Müşteri çeklerinin, şirket bünyesine girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketlerin kısa yoldan görüntülenmesini sağlar. İçinde bulunulan çek ile ilgili, tüm geçmiş hareketler, işlem yapan kullanıcı ve çekin son durumu izlenir.


Info
Bu fonksiyon çeklerin işlem gördüğü tüm modüllerde (Müşteri Çekleri, Kasa, Dekont) kullanılabilir.
Tarihsel Kur Farkı İzlemeİlgili çeke ait farklı tarihlerde oluşmuş kur farkı tutarlarının izlenmesini sağlar.
Senet/Çek Düzeltme Dekontuİlgili senedin/çekin düzeltilmesi için "Senet/Çek Düzeltme" ekranına erişilmesini sağlar.
Senet/Çek İade Dekontuİlgili senedin/çekin iade edilmesi için "Senet/Çek İade Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar.
Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi İlgili senedin/çekin karşılıksız çıkması durumunda "Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi" ekranına erişilmesini sağlar.
Çek Tahsil DekontuBankaya tahsile çıkan çekin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için "Çek Tahsil Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar. 
Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu Ciro edilen bir çekin karşılıksız çıkması durumunda "Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar.
Bankadan Gelen Karşılıksız Çek DekontuBankalardaki tahsil/teminat hesaplarına ciro edilen müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda, ilgili entegre kayıtların oluşturulması için "Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu" ekranına erişilmesini sağlar.