Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Firma ve kişi kartlarında adres bilgisini tanımlanırken tanımlı ülke, şehir, ilçe ve mahalle bilgilerinin sistemde kullanılabilmesi için Adres Veritabanı Senkronizasyonu yapılmalıdır. Tanımlar modülünün Adres menüsü altında yer alan Ülkeler, Şehirler, İlçeler, Semtler ve Mahalleler ekranlarının İşlemler menüsündeki Adres Veritabanı Senkronizasyonu seçeneği ile bu işlem gerçekleştirilir. Bu bilgiler, Logo CRM'in merkez sunucusunda tutulmaktadır. Senkronizasyon ile program sunucuya bağlanır ve ülke, şehir, ilçe ve mahalle bilgileri tek seferde aktarılabilir.Ekrana gelecek olan mesaj penceresinde Tamam seçeneğine tıklanır ve yükleme ekranı kapanana kadar beklenir.

Tip
Yükleme süreci, sunucu ve internet hızına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Yükleme süreci tamamlandığında bütün ülke, şehir, ilçe ve mahalle bilgileri “Adres” menüsünün altında ilgili menü ekranlarında görüntülenebilir. Aralıklar ile bu işlem yapılması halinde güncellemeler sisteme aktarılır.

View file
nameAdres Veritabanı Senkronizasyonu.mp4
height400