Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ziraat Bankası ile online çalışmak isteyen müşterilerin, banka ile irtibata geçerek statik ip zorunluluğu ve diğer gereksinimler hakkında bilgi almaları önerilir.

Ziraat Bankası ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Ziraat Bankası Ekranı
Online Bankacılık İşlemleriOnline bankacılık işlemleri için Ziraat Bankası tarafından verilen kodun girildiği alandır.

 Tamam

Online bankacılık işlemleri için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur.

 İptal

Online bankacılık işlemleri için girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkış yapılmasını sağlayan butondur.