Banka Modülü; banka hesapları ile ilgili işlemlerin takibinin yapılmasını ve parametrik olarak tanımlanan banka hesaplarının diğer modüllerle entegre çalışmasını sağlar. Banka modülünde bulunan bölümler ile bankalar, banka şubeleri ve banka hesapları tanımlanarak, hesap tipi bazında yapılan işlemler takip edilir. Hazır raporlar ile banka hareketleri, kredi ve faiz bilgileri raporlanır.