Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Standart reçete Toplu standart reçete maliyeti hesaplama, standart reçete hesaplamasının toplu olarak yapıldığı seçenektir. Üretim Tanımları program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Standart reçete maliyetleri malzemelerden hareketle hesaplanır. Hesaplama koşulları filtre satırlarında belirlenir. Toplu standart reçete maliyeti hesaplama filtre seçenekleri şunlardır: 

...

Her bir malzeme için Ürün reçetesi İlişkisi kontrol edilerek belirtilen fabrika maliyetlendirmesi yapılır. Hesaplama, reçetede tanımlı malzemenin kendi miktar ve birimi üzerinden yapılır. Genel Giderler için, revizyonda tanımlı genel gider formülü hesaplamalarda dikkate alınır. 

...

Toplu standart reçete maliyeti hesaplama işlemi güncel revizyona göre değil, hesaplama yapılan dönemdeki (ilgili tarihte geçerli olan) revizyona göre yapılır. Geçmişe dönük maliyetlendirme çalıştırıldığında, ilgili tarihteki reçete revizyonunda hammaddeler farklı maliyetlere sahip olabileceğinden, güncel revizyon değil, ilgili geçmiş dönemdeki geçerli revizyon dikkate alınarak hesaplama yapılır.