Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Filtrele seçeneği kullanılarak taksit hareketleri belirlenen koşullarda listelenebilir. Taksit hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Seri No.

Grup/Aralık

Vade Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Taksitlerin Ödenmesi

Taksit ödeme bilgileri Taksit Hareketleri listesinde sağ fare tuşu menüsündeki "Ödeme Yap" seçeneği ile kaydedilir.

...