Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döviz kullanımı ile ilgili parametrelerin belirlendiği seçenektir. Ana Kayıtlar / Tanımlar bölümünde yer alır.

Image Removed

Otomatik Kullanım: Günlük döviz kuru girişlerinde her döviz türü için dört ayrı kur bilgisi kaydedilebilir. Ticari sistemde yapılan işlemler sırasında dövizli tutarların otomatik olarak hesaplanmasında hangi kur değerinin kullanılacağı Otomatik Kullanım alanında belirlenir. Kullanılacak kur türü tüm program bölümleri için belirlendiği gibi her program bölümü için ayrı ayrı da belirlenir. Kullanılacak kur değeri şu alanlardan kaydedilir:

...