Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ana Kayıtlar program bölümünde İş Akış Yönetimi menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili düğmeler sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni iş akışı tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Kayıtlı iş akışını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Kayıtlı bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

İş akışı bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı iş akış kartları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

İş akış kartları listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgileri

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

 

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

 

Güncelle

İş akış kartları listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.