İş akış kartları ile kaydedilenler şunlardır; onay verilecek işlemler ya da süreçte yer alan diğer görevler, onayın hangi rol tarafından verileceği ya da görevi üstlenen rol, rolün kullanıcıları, görev süreleri, gecikme durumunda ne yapılacağı, yapılacak uyarının kime yapılacağı ve hangi iletişim aracı ile yapılacağı kaydedilir.

İş Akış Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili düğmeler sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. 

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni iş akışı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Kayıtlı iş akışını silmek için kullanılır.

İncele

Kayıtlı bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

İş akışı bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı iş akış kartları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele

İş akış kartları listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgileri

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

Güncelle

İş akış kartları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.