Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ürün kategori tanımları, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Ana Kayıtlar / Stok bölümünde yer alır. Ürün kategorisi tanımlama ve varolan var olan kategoriler üzerinde yapılacak işlemler için ürün kategorileri listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni ürün kategorisi tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Ürün kategori bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Kategori tanımını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Kategori bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele seçeneği ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kategori tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 

Kayıt Sayısı

Kayıtlı kategori sayısını görüntüler.

 

Güncelle

Ürün kategorileri listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.