Ürün kategori tanımları, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Ana Kayıtlar/Stok bölümünde yer alır. Ürün kategorisi tanımlama ve var olan kategoriler üzerinde yapılacak işlemler için ürün kategorileri listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni ürün kategorisi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Ürün kategori bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Kategori tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Kategori bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele seçeneği ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kategori tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı kategori sayısını görüntüler.

Güncelle

Ürün kategorileri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.