Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen Alım Miktarı

...

ve Alım Tutarı (yerel para birimi cinsinden)

...

bilgileri yer alır.

Durumu Etkilemeyen Ambarlar Eklensin: Öndeğer ambarlar dışında alım işlemlerinde kullanılan diğer ambarların hareketlerine ait toplamların da listelenmesi için işaretlenen alandır.