Tüm ambarlardaki alım işlemlerine ait toplamlar Alımlar seçeneği ile izlenir. Alımlar seçeneği malzeme kartı üzerinde ve malzemeler listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Alımlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içindeki aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen Alım Miktarı ve Alım Tutarı (yerel para birimi cinsinden) bilgileri yer alır.

Durumu Etkilemeyen Ambarlar Eklensin: Öndeğer ambarlar dışında alım işlemlerinde kullanılan diğer ambarların hareketlerine ait toplamların da listelenmesi için işaretlenen alandır.