Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seri numarası ise firmaya giren stokların her biri için giriş işlemi sırasında izleme ve kontrol amaçlı olarak verilen tanımlayıcı koddur. Malzeme için izleme yapılıp yapılmayacağı ve yöntemi kart üzerinde İzleme seçeneği tıklanarak açılan sayfadan kaydedilir. 

İzleme Yöntemi: Lot/Seri numarası takibi yapılan durumlarda izleme yönteminin belirlendiği alandır. İzleme yöntemi alanı; İzleme Yapılmayacak, Lot Numarası, Seri Numarası ve Seri Grubu seçeneklerini içerir. 

İzleme Yapılmayacak seçiminde o malzeme kartı için lot/seri numarası takibi yapılmaz. 

Lot Numarası seçiminde malzeme tanımına ait giriş ve çıkış hareket satırlarında bir adet lot numarası verilir. Burada verilen numara, fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. 

Seri Numarası seçiminde, kartta tanımlı malzemeye ait her bir giriş veya çıkış hareketinin o satırdaki miktarı kadar seri numarası verilir. Bu nedenle girişi ya da çıkışı yapılan miktarların her biri ayrı seri numaralarına sahiptir. 

Seri Grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. İzleme yöntemi öndeğeri, Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan İzleme yöntemi filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Malzeme tanımı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Hareket gören malzemelerin izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.

Lot Büyüklükleri Bölünebilir: Bu alana kartta tanımlanan malzeme için İzleme yönteminin "Lot Numarası" seçilmesi durumunda bilgi girilebilir. Lot (parti) numarası, fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. Ancak bu miktarlar parçalı olarak işlem görecekse, bu alan işaretlenmelidir. 

İhtiyaç Hesaplamasında: Malzeme sınıfı kartının üretim işlemlerinde kullanılması durumunda, ihtiyaç listesi alınırken lot birimlerinin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirlenir. İhtiyaç hesaplaması alanı; Lot Birimleri Dağıtılabilir ve Lot Birimleri Birleştirilebilir olmak üzere iki seçeneklidir.

Dağıtılabilir seçiminde üretimde kullanılan miktara göre lot birimi ihtiyaca göre dağıtılır. Birleştirilebilir seçiminde ise ihtiyaç oranında lot birimleri birleştirilir. 

Varyant Lot/Seri Takibi

Malzeme varyantları listesi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği varyantın bağlı olduğu malzemenin izleme yöntemi lot veya seri olduğunda aktiftir.

...