Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

View file
nameFormül Sihirbazı Bildirim Gönder.mp4
height250150

Açıklama:

Formül sihirbazı üzerinden bildirim gönderme işlemi örneğidir. Bu işlem için Context ve LFlowUtils altından erişilebilecek SendNotification metodu desteklenmiştir. Akış aktivitelerinden Bilgilendirme Gönder aktivitesi ile aynı mantıkta çalışmaktadır.

...