Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döviz kullanım parametreleri, döviz kullanımı ile ilgili parametrelerin belirlendiği seçenektir.

...

Otomatik Kullanım:

...

 Günlük döviz kuru girişlerinde, her döviz türü için dört ayrı kur bilgisi kaydedilebilir. Ticari sistemde yapılan işlemler sırasında dövizli tutarların otomatik olarak hesaplanmasında hangi kur değerinin kullanılacağı Otomatik

...

kullanım alanında belirlenir. Kullanılacak kur türü tüm program bölümleri için belirlendiği gibi her program bölümü için ayrı ayrı da belirlenir. Kullanılacak kur değeri

...

; Genel, Malzeme Yönetimi

...

, Satınalma

...

, Satış

...

Dağıtım

...

, Cari Hesap Fişleri

...

, Çek/Senet Bordroları

...

, Banka Fişleri

...

ve Kasa İşlemleri seçeneklerinden belirlenir.

Bunun

...

yanı sıra, işlem sırasında döviz penceresine ulaşılır ve gerekirse diğer kur değerlerinden biri seçilebilir.

...

Cari hesap kartı

...

-Ticari Bilgiler sekmesinde Kur Türü alanında yapılan seçim işlemlere öndeğer olarak aktarılır. İlgili alanda

...

"Öndeğer" seçimi yapılmışsa Döviz Kullanım

...

Parametreleri'nde yapılan seçimler dikkate alınacaktır.

Kur Türleri: Günlük kur girişlerinde kullanılan dört farklı tür kullanım amaçlarına göre isimlendirilebilir. Böylece döviz türü seçiminde kolaylık sağlanır. Örneğin kur türleri döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış olarak isimlendirilebildiği gibi, bankaların uyguladıkları kurlara göre de isimlendirme yapılabilir. Kur türlerinin isimleri ilgili alanlarda kaydedilir.

Tolerans Sınırları:

...

 Günlük kur değerleri girilirken ya da işlemlerde kullanılırken kullanıcı hatalarını engellemek amacıyla kur bilgisi için kendinden önceki en yakın güne ait kur bilgisi esas alınarak tolerans aralığı tanımlanır. 

Örneğin bir güne ait girilecek kurun, bir önceki kurdan en çok %10 fazla ya da en çok %1 az olması, aksi takdirde kullanıcının uyarılması ya da işlemin durdurulması sağlanabilir.

Tolerans Sınırları Aşıldığında:

...

 Bu alanda, tolerans sınırlarını aşan kur girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı belirlenir.

...

Tolerans sınırı aşıldığında parametresi; İşleme Devam Edilecek

...

, Kullanıcı Uyarılacak

...

ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

İşleme Devam Edilecek

...

 seçiminde tolerans sınırları aşılsa bile işleme devam edilir herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak

...

 seçiminde, program kur girişlerinde tolerans sınırlarına göre kontrol yapar ve sınırların aşılması durumunda, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

İşlem Durdurulacak

...

 seçiminde, tolerans sınırlarının aşılması durumunda ekrana bir uyarı mesajı gelir ve kur girişleri ya da işlem kaydedilmez.

Kur Türleri: Günlük kur girişlerinde kullanılan dört farklı tür kullanım amaçlarına göre isimlendirilebilir. Böylece döviz türü seçiminde kolaylık sağlanır. Örneğin kur türleri döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış olarak isimlendirilebildiği gibi, bankaların uyguladıkları kurlara göre de isimlendirme yapılabilir. Kur türlerinin isimleri ilgili alanlarda kaydedilir.