Dosya bazında yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların ithalat-masraf eşleşmesini oluşturarak, tutar bazında listeleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

İthalat Dosya Kodu

Grup / Aralık

İthalat Dosya Adı

Grup / Aralık

İthalat Dosya Sıra No.

Grup / Aralık

GGB No.

Grup / Aralık

GGB Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Malzeme Türü

Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Depozitolu Mal / Tüketim Malı

Malzeme Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Malzeme Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme Özel Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Yetki Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Grup Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Özellikleri

Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Listeden seçim

Masraf Kodu

Grup / Aralık

Masraf Açıklaması

Grup / Aralık

Masraf Özel Kodu

Grup / Aralık

Masraf Yetki Kodu

Grup / Aralık

Masraf Türü

Alınan Hizmet Faturası / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kur Farkı Fişi

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş