Akreditif (Letter of Credit) dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir. İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır.

Akreditif, bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyle uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ithalatçı ve ihracatçı bakımından değişik risk değerlerine sahiptir. Örneğin peşin ödeme ithalatçı için en az güvenli ödeme; ihracatçı için en güvenilir ödeme yöntemidir.

Akreditif, ihracatçı ve ithalatçı açısından risklerin belirli ölçülerde sınırlandırıldığı bir ödeme yöntemidir. Akreditif bunu, ödeme işlemine aracılık yapan bankalara belirli sorumluluklar vererek sağlamaktadır. Başka hiçbir ödeme yönteminde bankaların ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmazken, akreditifte "Amir Banka" nın (akreditifi açan banka) akreditif şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile açılan akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü vardır.

Akreditif dünya üzerinde standart kurallara göre işlemektedir ve bu kuralları ICC oluşturmaktadır.

Akreditif Döngüsü

  1. İhracatçı ile ithalatçı anlaşıp satış sözleşmesi imzalar.
  2. İthalatçı bu sözleşmeye dayanarak akreditif açar.
  3. İthalatçının bankası açılan bu akreditifi ihracatçının ülkesinde bulunan muhabirine göndererek lehdara ihbar veya teyit etmesini talep eder.
  4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya bildirir. İhbar bankası aynı zamanda teyit bankası olma sorumluluğunu da alabilir.