e-Defter parametreleri, Ticari sistemde kullanılan fiş ve faturalar muhasebeleştirildiğinde e-defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki Belge Numarası, Belge Tarihi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli alanlarına atanacak değerleri belirlemek için kullanılır. e-Defter parametreleri, Ticari Sistem Yönetimi modülü Tanımlar menüsü altında yer alır.

e-Defter uygulamasında GİB'in istediği formatta oluşturulan XML formatındaki dosyaların (e-defterler) hangi katalog altına kaydedileceği yine e-Defter Parametreleri seçeneği ile belirlenir. e-Defter kataloğunu vermek için, e-Defter Parametreleri sayfasında sol alt köşede bulunan Diğer Parametreler seçeneği kullanılır.

Fiş Modülü ve İşlem Türü alanlarından e-Defter parametresinin hangi işlem ve hangi işlem türü için geçerli olacağı belirlenir. Fiş modülü alanı; Satınalma Faturaları, Satış Faturaları, Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri, Çek/Senet Bordroları ve Bankadan Gider Pusulası seçeneklerini içerir. İlgili fiş modülü seçilir. İşlem Türü alanından o harekete ait fiş/fatura türleri listelenecektir. 

Fiş Modülü alanında Satınalma Faturası ya da Satış Faturası seçildiğinde e-Defter parametresinin hangi e-Fatura türündeki faturalar için geçerli olacağı e-Fatura Türü alanında belirlenir. e-Fatura türü alanı; Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir. 

Fiş ve faturalar muhasebeleştirildiğinde e-defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki Belge Numarası, Belge Tarihi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli alanlarına atanacak değerler ise Belge No. Değeri, Belge Tarihi Değeri, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli alanlarından belirlenir. 

Satınalma ve Satış Faturaları için Belge No. Değeri alanı Fatura No. ve Belge No. seçeneklerini içerir. 

"Fatura No" seçiminde, fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fatura numarası aktarılır. "Belge No" seçiminde fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili faturadaki belge numarası aktarılır. Burada yapılan seçim faturadan (F9 menü) ulaşılan e-Defter Belge Detayı penceresine otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. 

Satınalma ve Satış Faturaları için Belge Tarihi Değeri alanı Fatura Tarihi ve Düzenleme Tarihi seçeneklerini içerir. 

"Fatura Tarihi" seçiminde, fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge Tarihi" alanına ilgili fatura tarihi aktarılır. "Düzenleme Tarihi" seçiminde fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge Tarihi" alanına ilgili faturadaki düzenleme tarihi aktarılır. Burada yapılan seçim faturadan (F9 menü) ulaşılan e-Defter Belge Detayı penceresine otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. 

Cari Hesap Fişleri için Belge No. Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir. 

"Fiş No" seçiminde, cari hesap fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fiş numarası aktarılır. "Belge No" seçiminde, cari hesap fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fişin belge numarası aktarılır. 

Banka Fişleri için Belge No. Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir. 

"Fiş No" seçiminde, banka fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fiş numarası aktarılır. "Belge No" seçiminde, banka fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fişteki belge numarası aktarılır. 

Kasa İşlemleri için Belge No. Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir. 

"Fiş No" seçiminde, kasa işlemi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili işlem (fiş) numarası aktarılır. "Belge No" seçiminde, kasa işlemi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili işlemdeki (fişteki) belge numarası aktarılır.

Çek/Senet Bordroları için Belge No Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir. 

"Fiş No" seçiminde, çek/senet bordrosu için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili işlem (fiş) numarası aktarılır. "Belge No" seçiminde, çek/senet bordrosu için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fişteki belge numarası aktarılır. 

Bankadan Gider Pusulası için Belge No Değeri alanı Fiş No ve Belge No seçeneklerini içerir.

"Fiş No" seçiminde, bankadan gider pusulası için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili işlem (fiş) numarası aktarılır. "Belge No" seçiminde, bankadan gider pusulası için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Büyük Defter dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fişteki belge numarası aktarılır. 

Diğer Parametreler

e-Defter Kataloğu: e-Defter kataloğunun sistemde kaydedileceği yerin belirlendiği parametredir.

e-Defter Otomatik Saklama Hizmeti Çalışsın: e-Defter dosyalarının web servis ile entegratöre otomatik olarak yüklenip yüklenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Otomatik e-defter saklama hizmeti parametresi aktif değilken e-defter ekranında bulunan e-defter saklama hizmeti butonu Onaylı Berat İndirildi konumundan sonra aktif olur. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. e-Defter Otomatik Yedekleme İşlemleri

Fiş Girişlerinde Belge Detayı Zorunlu Girilsin: Fişlerde bulunan "e-Defter Belge Detayı" alanının zorunlu olup olmadığının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fişlerde e-Defter Belge Detayı alanın bilgi girişi yapılmadan fiş kaydedilmez. Parametrenin etkili olduğu fişler malzeme fişleri, cari hesap fişleri, çek/senet bordroları, banka fişleri, kasa işlemleri, teminat bordroları, faturalar, ithalat operasyon fişleri, ihracat operasyon fişleri, ihraç kayıtlı satınalma faturaları ve ihraç kayıtlı satış faturalarıdır.